شرایط و ضوابط مؤسسه آموزش عالي صنعتی مازندران(بابل) برای پذیرش در آزمون مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و كارشناسي ارشد ناپيوسته

1- نفرات اول تا سوم هر رشته در پایان هر نیمسال تحصیلی از تخفیف 25، 20 و 15 درصد شهریه ثابت برخوردار خواهند شد.
2- دانشجویانی که مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته را در موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران به اتمام رسانیده اند و در مقطع کارشناسی ارشد نیز این موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمایند در اولین نیمسال تحصیلی از 20 درصد تخفیف در شهریه ثابت بهره مند خواهند شد.
2- دانشجوياني كه در ميان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند در اولین نیمسال تحصیلی از 20 درصد تخفیف در شهریه ثابت بهره مند خواهند شد.
3- این موسسه در جهت تقویت ارتباط با صنعت ساختمان، همراه با تعلیم اصول پایه ای معماری به پیش ساختگی توجه ویژه دارد. در این راستا دروس اختیاری متناسب با این هدف تنظیم شده اند.
4- دانشجویان در طول تحصیل می توانند از خدمات سلف سرویس، بوفه دانشجویی، مرکز مشاوره، کتابخانه و سایت رایانه استفاده نمایند.
5- دانشجویانی که در طول مدت تحصیل حائز کسب مقام های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی شوند از دریافت جایزه ویژه برخوردار خواهند شد.
6- برنامه ريزي كلاس های دانشجویان کارشناسی ارشد در روزهاي پاياني هفته مي باشد.
7- استفاده از اساتید مجرب و بنام کشوری و استانی.
8- حمايت مالي از ارائه و چاپ مقالات در نشريات ISI، علمي و پژوهشي و كنفرانس ها.
9- اعطای دانشنامه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانش آموختگان.
10- با توجه به تفاهم نامه فی مابین موسسه با دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشجویان این موسسه می توانند از امکانات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی موجود استفاده نمایند.
11- دارای تفاهم همکاری با دانشگاه تکنولوژی دهلی نو کشور هندوستان جهت تبادل دانشجو و استاد.
12- به دانشجویان در یک نوبت، غذا با نرخ دانشجویی در سلف سرویس داده می شود.
13- کلیه دانشجویان در هر سال تحصیلی از مزایای بیمه حوادث دانشجویی برخوردار خواهند شد.
14- خوابگاه برای دانشجویان دختر غیربومی به صورت خودگردان و از طریق بخش خصوصی تامین گردیده است.
15- دانشجویان برای پرداخت شهریه می توانند از وام دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده نمایند.
16- امکان تقسیط قسمتی از شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امناء و هیات رئیسه فراهم می باشد.
17- همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پرداخت شهریه فرزندان شهید و ایثارگران انجام می پذیرد.
18- کلیه خدمات آموزشی به صورت اینترنتی انجام می شود.

نشانی: بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، پردیس موسسه.

صندوق پستی: 744 کد پستی: 61136-47481

تلفن: 01135100115 نمابر:01135100144