ماندانا محمودجانلو

استادیار گروه روانشناسی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

mandana.mahmoudjanlou@mit.ac.ir

manijanlou@gmail.com

زمینه های تحقیقاتی:

 1. زوج درمانی
 2. مهارت های زندگی
 3. مداخلات در درمانهای فردی
 4. پیشرفت تحصیلی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان
 5. بهبود کیفیت زندگی در جوامع آماری دانشجویان
 6. استفاده از واقعیت درمانی در مداخلات رواندرمانی
 7. استفاده از درمان شناختی رفتاری در مداخلات رواندرمانی
 8. مداخلات درمانی در افراد اسیب دیده از کرونا

سوابق تحصیلی:

دکتری روانشناسی – گرایش سلامت (1397-1394)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عنوان رساله:

“اثربخشی افزایش خودکارامدی زایمان و کاهش ترس از درد زایمان به شیوه واقعیت درمانی بر انتخاب زایمان واژینال در زنان نخست زا”

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی (1390-1387)

دانشگاه آزاد ساری

عنوان پایان نامه:

” بررسی تأثیر مداخله شناختی- رفتاری به شیوة گروهی بر کنترل فشارخون ، استرس و رضایت از زندگی زناشویی  زنان باردار و پیش از بارداری”

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی(1387-1384)

دانشگاه پیام نور ساری

سوابق آموزشی:

تدریس در مقطع کارشناسی:

دانشگاه آزاد ساری/ دانشگاه آزاد بندرگز/ موسسه آموزش عالی سنا ساری/ موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

دروس:

اسیب شناسی روانی 1و 2

رشد

انگیزش و هیجان

مکاتب روانشناسی

کنترل استرس

اسیب شناسی اجتماعی

فیزیولوژیک

روانشناسی سلامت

روانشناسی عمومی(هیلگارد)

شخصیت شناسی

روش تحقیق در روانشناسی

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

موسسه آموزش عالی سنا ساری/ موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

آسیب شناسی روانی پیشرفته

روش تحقیق

رشد پیشرفته

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

سوابق پژوهشی:

 • اثربخشی افزایش خودکارامدی زایمان به شیوه واقعیت درمانی بر انتخاب روش زایمان طبیعی در زنان باردار، در مجله علمی پژوهشی دانشور پزشکی شاهد
 • اثربخشی کاهش ترس از درد زایمان به شیوه واقعیت درمانی بر انتخاب روش زایمان طبیعی در زنان باردار، در مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 1. The Role of Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Blood Pressure and Stress during Pregnancy and before Pregnancy Date: Februry 24, 2014 journal of RRAMT
 1. The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Blood Pressure Control in Pregnants and before Pregnancy Date: Nov 12, 2013 journal of INTCESS
 1. The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on increasing satisfaction of marital life in Pregnants and before Pregnancy Date: SEP 22, 2014 journal of JPBS
 2. The role of selective yoga exercises on stress reduction and increasing satisfaction of marital life in postmenopausal women with osteopenia Date: 27/09/2014 journal of isc                                                                            
 1. 7. The Effectiveness of Music education on Self- Esteem of 6-10 Year Old Children in Sari International Scientific Confrance on Humanistic Psychology Sociology and Behavioural Science 27 of August 2019        COLOGNE. GERMANY
 1. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم دبیرستان های شهرستان بهشهر

 پنجمین همایش بین المللی مدیریت ، روانشناسی و علوم انسانی 1398

 1. اثربخشی موسیقی درمانی بر عزت نفس کودکان 6 تا 10 ساله ساری

  دومین همایش بین المللی علوم روانشناسی، اجتماعی و رفتاری کلن آلمان 1398

 1. اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر رضایتمندی زندگی زناشویی زوج های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دولتی شهر نکا

                کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی  1398

 1. نقش مداخله شناختی- رفتاری در کاهش اختلالات فشارخون و استرس دوران بارداری و پیش از بارداری

در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری                      اسفند 1392

 • شرکت در همایش بین المللی کیش اسفند 1392
 • چاپ مقاله در کتابچه همایش بین المللی کیش با شمارة شابک 9789649977966 اسفند 1392
 1. تاثیر آموزش محتوای الکترونیکی تعاملی بر مبنای الگوی GBS بر تفکر انتقادی دختران پایه پنجم دبستان
 • اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش احساس خودشکوفایی زنان مطلقه کمیته امداد شهرستان بابل

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران

 • اثربخشی آموزش مهارت خوداگاهی بر رضایتمندی زندگی زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی شهر نکا کنفرانس بین المللی روانشناسی و مشاوره علوم تربیتی
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر پایه نهم دبیرستان های بهشهر

پنجمین کنگره بین المللی توسعه پایدار

 • تاثیر هنردرمانی با رویکرد نقاشی درمانی بر وسواس کودکان پسر مقطع پیش دبستانی
 • اثربخشی افزایش رضایت جنسی به شیوه واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی دانشجویان متاهل

سوابق اجرایی و حرفه ای:

 • مدیر گروه روانشناسی دانشگاه روزبهان 1395 تا 1398
 • راهنمایی 35 پایان نامه کارشناسی ارشد با سمت استاد راهنما دفاع شده
 • و راهنمایی 11 پایان نامه کارشناسی ارشد با سمت استاد راهنما هنوز دفاع نشده
 • داوری دفاع بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد
 • مدیر مسول و مسئول فنی کلینیک روانشناسی آراما (ساری)
 • مشاور خانواده صدا و سیمای مازندران
 • برگزاری دوره های کارورزی تخصصی روانشناسی برای دانشجویان دوره ارشد و دکترا
 • برگزاری کارگاه آموزشی رفتارموثر برای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران
 • برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی برای کارکنان و اساتید دانشگاه کشاورزی ساری
 • برگزاری 24 دوره کارگاهی آموزشی در زمینه مهارت های زندگی، غنی سازی روابط زوج، روش های حل تعارض زوجین، مشاوره پیش از ازدواج، عوامل خطر و منجر به شکست در ازدواج، ممنوعیت های دوران نامزدی و حل مسائل و مشکلات جنسی زوج
 • برگزاری چندین دوره آموزشی مداخله در خیانت های زناشویی
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی
 • برگزاری 5 دوره کارگاه غنی سازی روابط زوج و مشاوره پیش از ازدواج
 • برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه مهارت های زندگی، غنی سازی روابط زوج، روش های حل تعارض زوجین، مشاوره پیش از ازدواج، عوامل خطر و منجر به شکست در ازدواج، ممنوعیت های دوران نامزدی
 • برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه شناخت نیازهای زوجین جوان، مشکلات و مسائل ابتدای زندگی، رعایت مرزها و هدف گزاری در زندگی
 • برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه شناخت نیازهای زوجین جوان و شناخت تفاوت های زن و مرد
 • سخنرانی آموزشی در زمینه روابط زوج و مهارتهای داشتن زندگی شاد
 • زندگی شاد بر اساس انتخاب های کارامد
 • چگونه کنترل از دست رفته زندگی خود را بدست آوریم
 • برقراری رابطه موثر مبنی بر کنترل درونی

برگزاری کارگاههای آموزشی

 • کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
 • مرکز صدا و سیمای مازندران، ساری برای پرسنل
 • مرکز صدا و سیمای مازندران، در برنامه های زنده و ضبط شده تلویزیون مرکز ساری
 • آموزش و پرورش منطقه 1 و 2 ساری    1393
 • آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر 1393
 • سرای تداوم 1395
 • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران برای اعضای هیات علمی  1394 تا 1398
 • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران برای کارکنان و پرسنل  1394 تا 1398
 • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران برای دانشجویان  1394 تا 1398
 • کلینیک روانشناسی رشد پویا
 • دانشگاههای روزبهان، آزاد کرج، آزاد ساری جهت دانشجویان روانشناسی

گواهینامه های تخصصی- علمی اخذ شده:

دوره آموزشی واقعیت درمانی (دوره اول)       مدرس: دکتر علی صاحبی                مدت: 27 ساعت

دوره آموزشی واقعیت درمانی (دوره دوم)        مدرس: دکتر علی صاحبی               مدت: 27 ساعت

دوره آموزشی واقعیت درمانی (دوره سوم)        مدرس: دکتر علی صاحبی               مدت: 27 ساعت

دوره آموزشی واقعیت درمانی (دوره پشرفته چهارم)    مدرس: دکتر علی صاحبی        مدت: 27 ساعت

دوره آزمون نهایی و کسب گواهینامه بین المللی واقعیت درمانی                           مدت: 32 ساعت

کارورزی و سوپرویژن واقعیت درمانی         مدرس: دکتر سید علی قاسمی             مدت: 100 ساعت

درمان و مداخله در خیانت های زناشویی      مدرس: دکتر علی صاحبی                 مدت:24 ساعت

درمان شناختی- رفتاری خیانت های زناشویی       مدرس: دکتر حمیدپور              مدت: 16 ساعت

درمان و مداخله در خیانت های زناشویی               مدرس: دکتر فرشاد بهادری        مدت: 24 ساعت

زوج درمانی به شیوة شناختی رفتاری              مدرس: دکتر موتابی و دکتر فتی            مدت: 48 ساعت

زوج درمانی به شیوه شناختی- رفتاری               مدرس: دکتر پروانه محمدخانی           مدت:24  ساعت

تشخیص و درمان اختلالات جنسی                     مدرس: دکتر بشارت                     مدت: 24 ساعت

 تشخیص و درمان اختلالات جنسی             مدرس: دکتر اوحدی، مرقاتی، رمضانی         مدت:30 ساعت     

درمان شناختی- رفتاری CBT دوره کامل    مدرس: دکتر بهرام میرزاییان                     مدت: 64 ساعت

رواندرمانی کوتاه مدت راه حل محور                      مدرس: دکتر موسوی                   مدت: 24 ساعت

طرحواره درمانی                                      مدرس: دکتر حسن حمیدپور                  مدت: 24 ساعت

تشخیص و تشخیص افتراقی اختلالات شخصیت     مدرس: دکتر فرزاد سوادکوهی            مدت: 8 ساعت

تشخیص و درمان اختلالات خلقی                       مدرس: دکتر فرزاد سوادکوهی            مدت:24 ساعت

تشخیص و درمان اختلالات جنسی                      مدرس: دکتر فرزاد سوادکوهی          مدت: 30 ساعت

تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی                   مدرس: دکتر فرزاد سوادکوهی           مدت: 24 ساعت

مصاحبه تشخیصی و بالینی                               مدرس: دکتر رضا دنیوی                  مدت: 70 ساعت

تشخیص و درمان اختلالات یادگیری                   مدرس: دکتر مصطفی  تبریزی          مدت: 24 ساعت

مداخله در بحران                                           مدرس: دکتر صبحی قراملکی            مدت: 8 ساعت

اخلاق حرفه ای                                             مدرس: دکتر صبحی قراملکی           مدت: 8 ساعت

مداخلات شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس       مدرس: دکتر فتی                           مدت: 8 ساعت

تشخیص و درمان اختلال شخصیت وابسته            مدرس: دکتر فتی                           مدت: 8 ساعت

مربیگری ده مهارت اساسی زندگی                      مدرس: دکتر بهرام میرزاییان             مدت: 80 ساعت

دوره مقدماتی نوروفیدبک                                 مدرس : اقای رضایی                      مدت: 8 ساعت