گزارش تصویری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت
با حضور مسئولین اداره منابع طبیعی آبخیزداری شهرستان بابل، بابلسر و فریدونکنار و مسؤلین دانشگاه در پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران-بابل

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها