گزارش تصویری جلسه بررسی آسیب های اجتماعی با حضور ریاست کلانتری 12 شهرستان بابل (جناب سرهنگ حسینی)، مشاوره کلانتری 12 (سرکار خانم فکوری) و ریاست پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران

 

روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران