همزمان با آغاز امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، ریاست پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران و هیات همراه از سالن جامع امتحانات بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران، صبحروز یکشنبه مورخ ۱7 دیماه ۱۴۰۲، فرزاد فرخ زاد، ریاست پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران، به همراه جناب آقای دکتر محسن نیک پور، معاونت اداری و تحصیلات تکمیلی موسسه همزمان با آغاز امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از سالن امتحانات و دانشجویان بازدید نمودند.

خاطر نشان می گردد امتحان تمامی رشته – مقاطع، در ساختمان مرکزی، و در سه نوبت صبح 9:00 ، ظهر ۱۱:00 و عصر ۱3:00 مطابق برنامه امتحانات مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان دانشجویان، برگزار میگردد.

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها