سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص)
پیام آورد صلح و دوستی مبارک باد.