یاسر خسرویان قادیکلائی

مربی گروه مهندسی صنایع

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

yaser_khosravian@yahoo.com

y.khosravian@mit.ac.ir

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- Facilities Planning (Layout and Location)

2- Operations Research

3- Decision-Making

4- Supply Chain Management

 

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع (تاکنون-1392)

دانشکده  مهندسی صنایع و سیستم‌ها – دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان رساله:

” توسعه مسأله مکان‌یابی پویای حداکثر پوشش هاب در محیط با عدم قطعیت”

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش صنایع (1387-1384)

 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

عنوان پایان نامه:

“مطالعه مسأله چیدمان پویای تسهیلات در ساختمان­های چندطبقه

 

کارشناسی مهندسی صنایع، گرایش تکنولوژی صنعتی (1383-1379)

دانشکده  مهندسی صنایع و سیستم‌ها – دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان پروژه:

“بررسی تجزیه و تحلیل شبکه‌ای در فرایند تصمیم‌گیری”

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

2- ارزیابی کار و زمان

3- اقتصاد مهندسی

4- تحقيق در عمليات 1

5- تحقيق در عمليات 2

6- برنامهريزي نگهداري و تعميرات

7- بررسي اقتصادي طرح‌هاي صنعتي

8- آزمايشگاه اندازهگيري دقيق

9- نقشه‌کشی صنعتی

10- طراحي ایجاد واحدهاي صنعتي

 

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- اقتصاد مهندسي پیشرفته

2- طراحي سیستم‌هاي صنعتي

3- برنامه‌ریزی عدد صحیح

 

سوابق پژوهشی:

مقالات علمی پژوهشی و ISI

1) Khosravian Ghadikolaei Y, Shahanaghi K. (2013) Multi-floor dynamic facility layout: a simulated annealing-based solution. International Journal of Operational Research. Jan 1; 16(4):375-89.

 

2) Khosravian Ghadikolaei Y, Shahandeh A, Moslehi Gh. Mathematical Model for Bi-objective Multi-period Maximal Hub Covering Problem. International Journal of Shipping and Transport Logistics. Under review.

 

مقالات کنفرانسی

1- گودرزی، ماندانا؛ امامی، سعید؛ خسرویان قادیکلائی، یاسر. مسئله چند هدفه طراحی زنجیره تأمین سبز در صنعت معدن. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد، ایران، 1397.

2- بابازاده، سیده فاطمه؛ امامی، سعید؛ خسرویان قادیکلائی، یاسر. طراحی زنجیره تأمین دارو برای یک سیستم یکپارچه سلامت. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد، ایران، 1397.

 

برگزاری کارگاه آموزشی:

کارگاه آموزش نرم‌افزار SAS، دانشگاه صنعتی اصفهان