رضا غضنفری

مربی گروه مهندسی صنایع

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

rezaghazanfary@gmail.com

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور – تهران

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

 

کارشناسی مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- تحقیق در عملیات 1 و 2

2- اقتصاد 1 و 2

3- ارگونومی

4- مدیریت تولید

5- اصول مدیریت

6- کنترل موجودی 1 و 2

7- برنامه ریزی تولید

8- برنامه ریزی حمل و نقل

9- اقتصاد مهندسی

 

سوابق پژوهشی:

مقالات علمی پژوهشی

1- طراحی یک مدل تصمیم­گیری چند معیاره در انتخاب پروژه­های صنایع دفاعی. مجله علمی-ترویجی موسسه آموزش وتحقیقات دفاعی 1384 تهران

مقالات کنفرانسی

1-  اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع دفاعی با استفاده از MADM . کنفرانس دانشجویی مهندسی صنایع 1384 تهران

2- مدیریت نوآوری در سازمان­ها، مفاهیم و رویکردها . سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ، رم ایتالیا 2016

3- ارزیابی کارایی شرکت­های راهسازی شمال ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ، رم ایتالیا 2016

4- ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در سازمان.­ دومین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار ، تهران 1394

5- بررسی عوامل تاثیرگذار بر بقای بنگاه­های صنعتی (با تاکید بر نوآوری) با استفاده از مدل­های رگرسیونی. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول، تهران 1395

سوابق حرفه ­ای:

1- کارشناس و مجری پروژه دومنظوره­سازی صنایع دفاعی (کارفرما : معاونت تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح) 1384

2- کارشناس پروژه اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع دفاعی (کارفرما : معاونت تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح) 1385