مجید یوسف نیا پاشا

استادیار گروه مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

ایمیل:

majid.yousefniapasha@mit.ac.ir

mjmpasha@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی معماری (1395)

دانشگاه پورتس موث انگلستان

کارشناسی ارشد مهندسی معماری (1380)

دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه یزد – یزد

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی

1- دانشگاه شهید بهشتی (پارک علمی و تحقیقاتی زیرآب) 1389-1382 و 1395-1394

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 1386-1382

3- دانشگاه غیر انتفاعی طیری بابل 1391-1385

4- دانشگاه مازندران 1390-1386

5- دانشگاه سما ساری 1386

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

1- دانشگاه غیر انتفاعی طیری بابل 1394 تا کنون

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 1396-1394

سوابق پژوهشی:

تالیف و ترجمه کتاب

1- فرهنگ، طراحی و معماری، انتشارات شلفین، مازندران، ساری ،1391.

مقالات علمی پژوهشی

1- توسعه کالبدی مناسب با زمین و محیط روستاهای ایران با تاکید بر تولید غذا، مجله مسکن و روستا، 1395.

2- ارزیابی نقش و کارآیی رفاق از دیدگاه استفاده کنندگان: فضایی نیمه باز در خانه های روستایی مازندران، مجله مسکن و روستا، در نوبت چاپ، 1395.

3- تحلیل فنی و اقتصادی معماری قدیم و جدید مازندران”، مجلهAdvances in Environmental Buildings 6(1): 498-501، 2012.

4- قابلیت چوب برای ساخت و ساز خانه های امروزی روستایی مازندران”، فصلنامه پژوهشی مسکن و روستا، بهار 1385.

5- فضاهای نال و ستون دار در معماری روستایی مازندران، فصلنامه “آبادی” ، بهار 1384.

مقالات کنفرانسی

1- تهویه به منظور دستیابی به آسایش حرارتی در فضاهای شهری با تاکید بر مناطق دارای تابستان های گرم و مرطوب. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، 1394.

Climatic design influences on houses of the villages adjacent to rice fields of 2- Mazandaran. کنفرانس بین المللی علم و تکنولوژی، مالزی، 2015.

3- چگونگی تطبیق خانه و سکونت با عوامل محیطی در اقلیم مازندران”؛ همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد، 1394.

4- راهکارهایی در جهت دست یابی به الگوی مناسب برای توسعه کالبدی روستاهای مازندران”، اولین همایش در مورد توسعه روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1393.

5- کشاورزی، تولید غذا و توسعه جدید کالبدی مناسب برای روستاهای مازندران” کنفرانس بین المللی معماری، عمران و محیط زیست، همدان، 2015.

6- برنج و معماری. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی”Sustainable urban planning and design“،دانشگاه Wessex انگلستان، 2011.

7- لزوم بازنگری شیوه آموزش درس هندسه در دوره کارشناسی معماری، سومین همایش آموزش و معماری، دانشگاه تهران، 1386.

طرح پژوهشی

1- سقانفارهای منطقه مرکزی مازندران، تحت قرارداد با فرهنگستان هنر ایران، 1390

عضویت در کمیته های علمی و داوری

1- عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش “مصالح و ساخت” در آموزشکده سمای ساری، 1391.

2- داور فصلنامه علمی- پژوهشی “مسکن و محیط روستا” از سال 1391 تا کنون.

سوابق حرفه ­ای:

1- عضویت در نظام مهندسی از سال تا‌کنون 1383، پایه یک طراحی و نظارت معماری ساختمان

2- عضو هییت موسس، رییس هیت مدیره و مدیر بخش معماری شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشان تتیس از سال 1387 تا‌کنون

3- عضو کمیسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از سال (91-1389)

3- عضو هیات علمی و مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد ساری آموزشکده سما (از 1384)

4- مدیر گروه معماری موسسه صنعتی مازندران (96-1395)