یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی
و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی دانشجویان و اساتید گرامی، تبریک و
تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه
خداوند متعال و سبحان برای شما مسئلت داریم

روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران