اعطای جايزه “یک عمر دستاورد” به استاد ممتاز جناب آقای «پروفسور قاسم نجف پور» از اعضای موسس و هیات علمی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران در پانزدهمین کنگره جهانی علم در کشور بنگلادش را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق، تندرستی و بهـروزی ایشان را آرزومندیــم.

️این جايزه ارزشمند به سبب تلاش‌های فراوان و ارزشمند پرفسور نجف‌پور در زمینه‌های تولید پیل سوختی میکروبی، تولید بیودیزل، تولید بیوهیدروژن، تولید سوخت زیستی از جلبک‌ها، تولید بیومتانول از پسماندهای کشاورزی، تکنولوژی آنزیم‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر، فرآیندهای کاتالیستی غیرهمگن، سنتز و کاربرد داروها و هدایت دارویی در بدن، جداسازی و خالص سازی آنزیم‌ها و مواد با پایه زیستی، تصفیه پساب‌ها و فرآیندهای تصفیه بیولوژیک اعطاء گردید.

روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران