انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲

اسامی و کد رشته‌های موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران مندرج در دفترچه:

 • روان شناسی- گرایش روان شناسی عمومی 14316

 • مهندسی کامپيوتر – گرایش شبکه های کامپيوتری – کد 22468

 • مهندسی کامپيوتر – گرایش نرم افزار – کد 22799

 • مهندسی برق – گرایش مدارهاي مجتمع الکترونيک 19126

 • مهندسی پزشکی – گرایش بيوالکتريک – کد 19770

 • مهندسی شيمی – گرایش بيوتکنولوژی – کد درس 22998

 • مهندسی عمران – گرایش ژئوتکنيک – کد 21251

 • مهندسی عمران – گرایش مهندسی محيط زيست – کد 21334

 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت – کد 21315

 • مهندسی مكانيك – گرایش تبديل انرژی – کد 21818

 • مهندسی معماری – کد 25196

داوطلبان گرامی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۲ الی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ مهلت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
آدرس: بابل-کیلومتر ۵ جاده قائم شهر-پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران
شماره های تماس: 35100115(011) و 09384160896

اداره آموزش پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران