انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳

اسامی و کد رشته‌های موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران مندرج در دفترچه:

 • روان شناسی- گرایش روان شناسی عمومی 14281

 • مهندسی کامپيوتر – گرایش شبکه های کامپيوتری – کد 22512

 • مهندسی کامپيوتر – گرایش نرم افزار – کد 22870

 • مهندسی برق – گرایش مدارهاي مجتمع الکترونيک 19025

 • مهندسی پزشکی – گرایش بيوالکتريک – کد 19684

 • مهندسی شيمی – گرایش بيوتکنولوژی – کد درس 23070

 • مهندسی عمران – گرایش ژئوتکنيک – کد 21242

 • مهندسی عمران – گرایش مهندسی محيط زيست – کد 21319

 • مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت – کد 21303

 • مهندسی مكانيك – گرایش تبديل انرژی – کد 21815

 • مهندسی معماری – کد 25160

داوطلبان گرامی از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ الی روز سه شنبه مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ مهلت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
آدرس: بابل-کیلومتر ۵ جاده قائم شهر-پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران
شماره های تماس: 35100115(011) و 35100115(011) و 35100115(011) و 09397585480

اداره آموزش موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها