پذیرش رشته جدید کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

به اطلاع کلیه علاقه مندان و متقاضیان محترم می رساند، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران موفق به اخذ رشته جديد كارشناسي ارشد روانشناسي-روانشناسی عمومی گشته است و امكان انتخاب اين رشته در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور براي سال تحصيلي جديد فراهم مي‌باشد.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

011-35100151