اطلاعیه وام دانشجویی نیمسال دوم
1403- 1402

دانشجویان موسسه به استحضار می رساند فرایند ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402 از تاریخ 01/02/1403 آغاز وتا تاریخ 31/02/1403 پایان می یابد. دانشجویان می توانند درخواست وام خود را درسامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان در بازه زمانی تعیین شده برای وام شهریه به نشانی www.refah.swf.ir  ثبت نمایند.

امور دانشجویی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها