اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

 
  • به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند فرایند ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402 از تاریخ 1402/12/01 آغاز وتا تاریخ 1402/01/31 پایان می یابد. دانشجویان می توانند درخواست وام خود را درسامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان در بازه زمانی تعیین شده برای وام شهریه به نشانی https://refah.swf.ir ثبت نمایند.

روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران