آیین نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 03-1402

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به شروع امتحانات پایان نیمسال به توضیحات ذیل توجه فرمایند:

1- حضور کلیه دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع امتحانات الزامی است .

2- به شماره صندلی درج  شده در کارت ورود به جلسه دقت فرمایید دانشجویان بایستی حتماً روی صندلی مشخص شده  قرار گیرند در غیر اینصورت احتمال درج غیبت خواهد بود.

3. حداکثر 5 دقیقه پس از ساعت شروع امتحان درب سالن بسته خواهد شد و بعد از آن دانشجویان مجاز به ورود نمیباشند.

4- زمان آزمون راس ساعت اعلام شده محاسبه می گردد.

5- همراه داشتن کارت امتحان در هر جلسه امتحان الزامی است و از ورود دانشجویان بدون کارت جلوگیری خواهد شد.

6- دانشجویان مجاز به شرکت در امتحان دروسی میباشند که در آن ثبتنام دارند و درکارت امتحان قید شده است.

7-  به همراه داشتن موبایل چه بصورت خاموش و چه بصورت روشن در جلسه امتحان به منزله ی تقلب محسوب می شود . همچنین به همراه داشتن هر نوع مدل ساعت دیجیتال، اسمارت واچ، مچ بند هوشمند و … در سر جلسه امتحان به منزله تقلب می باشد .

8- دانشجویان محترم از آوردن کیف و کتاب و جزوه و هرگونه یادداشت جداً خودداری نمایند. در امتحانات جزوه باز، کتاب باز و یا برگه فرمول آزاد که توسط اساتید محترم در سربرگ سوال مشخص میشود، مبادله هرگونه کتاب، جزوه و برگه فرمول بین دانشجویان اکیداً ممنوع است.

9- به نوع برگزاری امتحان (جزوه باز، کتاب باز و…) که در سربرگ سؤال مشخص شده دقت نمائید.

10- در ابتدای جلسه امتحان حتماً مشخصات خواسته شده در سربرگ دفترچه پاسخنامه و برگه سؤال را بنویسید.

11- به همراه داشتن ماشین حساب و  لوازم التحریر متناسب با نوع آزمون برعهده دانشجو می باشد و امکان جابجایی و مبادله ماشین حساب و لوازم التحریر مقدور نمی باشد .

12. در صورت خروج  از جلسه  امتحان اجازه ورود مجدد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست .

13. به تاریخ و ساعت امتحانات خود دقت نمائید .

14. به دلیل مشکلاتی که در تردد به خارج شهر وجود دارد از جمله شرایط جوی،  نبودن بلیط و …. به دانشجویان توصیه میشود در طول امتحانات از مسافرتهای غیر ضروری خودداری نمائید چرا که این موارد دلیلی برای موجه شدن غیبت امتحانی نمیباشد.

15. غیبت در جلسه امتحان بر اساس آییننامه آموزشی به منزله نمره صفر در آن درس بوده و در معدل ترم و معدل کل مؤثر است.

16. دانشجویانی که نام آنها توسط اساتید محترم به عنوان غیبت 16/3 اعلام گردیده است مجاز به شرکت در امتحان آن درس نمی باشند.

روابط عمومی پردیس دانشگاهی صنعتی مازندران