رویداد ها

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

سه شنبه, 07, خرداد,1398

برای مشاهده رویداد پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

یکشنبه, 05, خرداد,1398

برای مشاهده رویداد دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

سه شنبه, 29, اردیبهشت,1398

برای مشاهده رویداد دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

شنبه, 15, اردیبهشت,1398

برای مشاهده رویداد نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت

چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت

چهارشنبه, 05, اردیبهشت,1398

برای مشاهده رویداد چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا