هيئت رئيسه

اعضای هیات رئیسه موسسه

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

رشته

 

 

سمت

 

 

دکتر سید خلاق میرنیا

 

 

مهندسی خاکشناسی

 

 

ریاست موسسه

 

 

پروفسور قاسم نجف پور

 

 

مهندسی شیمی

 

 

معاون پژوهشی

 

 

دکتر فرزاد فرخ زاد

 

 

مهندسی عمران

 

 

معاون آموزشی

 

 

دکتر عباس سلیمانی

 

 

دکتری تخصصی چشم 

 

 

معاون دانشجویی فرهنگی

 

 

پروفسور مفید گرجی

 

 

مهندسی مکانیک

 

 

عضو هیات موسس

 

 

آقای ناصر شاطری

 

 

ارشد حسابداری

 

 

معاون اداری مالی

 

 

 

 

وظایف و اختیارات
  • اداره كليه امور مؤسسه

 

  • اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

  • نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي ، مالي و معاملاتي، توسعه‌اي و استخدامي مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط

 

  • استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و اداري موسسه با رعايت ضوابط و مقررات و آيين‏ نامه‏ ها و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع ذيصلاح

 

  • امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه

 

  • انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي به نام و حساب موسسه در چهارچوب ضوابط

 

  • پیشنهاد ترفیع اعضا هئیت علمی به رئیس موسسه

 

  • پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و سازمان اداري موسسه به هيئت موسس

20:12:20 ب.ظ/ دوشنبه, 02 ارديبهشت,1398