معاونت پژوهشی

عکس

نام

امور مربوط

لینک

دکترقاسم نجف پور

برتامه ریزی برای توسعه پژوهشی موسسه-برقراری ارتباط با موسسات و سازمان های داخلی جهت انعقاد قرارداد های پژوهشی-هماهنگی با تحصیلات تکمیلی برای هدایت پایان نامه های دانشجویی در جهت حل مشکلات داخلی

لینک

13:22:05 ب.ظ/ جمعه, 10 خرداد,1398