شورای آموزشی

اعضای شورای آموزشی

 

 • دکتر فرزاد فرخ زاد(ریاست موسسه) - رئیس شورا 

 

 • پرفسور مفیدگرجی-(مدیر اموربین الملل)-عضو شورا

 

 • مهندس مهدی نقی زاده (مدیرآموزش) - دبیر شورا

 

 • دکتر عباس سلیمانی (معاون دانشجویی وفرهنگی) - عضو شورا

 

 • دکترشعبان نجف پور (مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران محیط زیست) - عضو شورا

 

 • دکتر طاهره گرجی (مدیرگروه مکانیک)-عضوشورا

 

 • آقای جمشید آقاجانزاده  (مدیرگروه معارف و دروس عمومی) - عضو شورا

 

 • دکتر محسن نیک پور (مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه برق) - عضو شورا

 

 • مهندس سید اسماعیل میرزاییان (مدیر گروه کامپیوتر) - عضو شورا

 

 • مهندس یاسر خسرویان (مدیر گروه صنایع) - عضو شورا

 

 • دکتر مهدی غفوری(مدیر گروه معماری) - عضو شورا

 

 •  آقای محمد بابازاده (مدیر گروه علوم پایه) - عضو شورا

 

وظایف و اختیارات

 

 • برنامه ریزی آموزشی نیمسال های تحصیلی (شروع كلاسها، پایان كلاسها و برنامه امتحانی)

 

 •  بررسی و تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی دانشجویان​​​​​​ 

 

 • ارزیابی متقاضیان تریس و تصمیم گیری در مورد آنها

 

 • بررسی تقاضای متقاضیان هیئت علمی پس از بررسی گروه های مربوطه

 

 • تعیین امكانات آموزشی لازم 

 

 

10:15:38 ق.ظ/ جمعه, 10 خرداد,1398