معاونت آموزشی

عکس نام امور مربوط لینک

دکترفرزاد فرخ زاد

برنامه ریزی نحوه اراِئه دروس-نظارت برحسن اجرا کلاس ها-انتخاب اساتید مناسب برای ارائه کلاس ها-هماهنگی با هیئت ریسه موسسه جهت پیش برد امور-پینهاد رشته های مورد درخواست و تصویب آن در هیئت ریسه و هیئت امنا چهت ارئه به وزارت علوم

لینک

 

16:07:33 ب.ظ/ جمعه, 10 خرداد,1398