تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-99(جدید)

 


تقویم آموزشی موسسه

پایان کلاسهای نیمسال جاری (982) : 6 تیر 1399 و بصورت غیر حضوری
شروع و پایان امتحانات نیمسال 982 : 7 الی 23 تیر 1399
انتخاب واحد نیمسال تابستان 983 : 28 الی 31 تیر 1399
شروع و پایان کلاسهای نیمسال تابستان 983 : 4 الی 22 مرداد 1399
شروع و پایان امتحانات نیمسال تابستان 983 : 25 الی 28 مرداد 1399
انتخاب واحد نیمسال 991 : از 10 شهریور 1399

 

 

 

ساعت:12:23:27/ شنبه, 10, خرداد,1399 / کد:3139/ بازدید:2159/ نویسنده:حسن سالاريه

گالری تصاویر تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-99(جدید)

3239