اطلاعیه انتخاب واحد در نیمسال تابستان 1398

1-انتخاب واحد برای مقاطع کارشناسی پیوسته  و  کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)  از 10 الی 12 تیر 1398 و بصورت اینترنتی می باشد.

2-مهلت پرداخت شهریه هر درس تا 72 ساعت بعد از اخذ آن درس می باشد و بعد از 72 ساعت در صورت عدم پرداخت، دروس اخذ شده حذف می گردد.

3- رعایت پیش نیازی و هم نیازی طبق چارت درسی الزامیست. بعد از پایان انتخاب واحد، واحدهای اخذ شده کلیه دانشجویان مطابق چارت درسی بررسی شده و واحدهای اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی می شود.

4- تعداد دفعات مردودی یا حذف آموزشی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.

5- حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

6-در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

7-در روز یکشنبه 16 تیر دروسی که به حد نصاب نرسیده اند، مشخص و حذف می گردند.

                                                                                                                    

 

تقویم آموزشی موسسه در نیمسال تابستان 1398

انتخاب واحد: 10 الی 12 تیر 1398

شروع کلاسها: 22 تیر 1398

پایان کلاسها: 20 مرداد 1398

امتحانات: 26 الی 30 مرداد 1398

تذکرات مهم:

-کلاسها پس از به حدنصاب رسیدن تشکیل می گردد.

-از کلیه دانشجویان نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر اخذ می گردد.

ساعت:17:33:10 ب.ظ/ پنجشنبه, 06, تير,1398 / کد:2077/ بازدید:1040/ نویسنده:سید امیر حسین میرنیا