اخبار

نتایج مسابقات ورزشی دانشجویان دختر موسسه

نتایج مسابقات ورزشی دانشجویان دختر موسسه

سه شنبه, 11, اردیبهشت,1398

برای مشاهده خبر نتایج مسابقات ورزشی دانشجویان دختر موسسه به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی

سه شنبه, 26, فروردین,1398

برای مشاهده خبر مسابقات ورزشی به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

استقبال روز درختکاری

استقبال روز درختکاری

سه شنبه, 13, اسفند,1397

برای مشاهده خبر استقبال روز درختکاری به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

تغییر ساعت کار اداری موسسه از 15 تا 19 دی

تغییر ساعت کار اداری موسسه از 15 تا 19 دی

يکشنبه, 15 ,دی,1397

برای مشاهده خبر تغییر ساعت کار اداری موسسه از 15 تا 19 دی به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا

برگزاری جلسه هیات امناء موسسه

برگزاری جلسه هیات امناء موسسه

چهارشنبه, 09, بهمن,1397

برای مشاهده خبر برگزاری جلسه هیات امناء موسسه به ادامه مطلب مراجعه کنید

نویسنده: سید امیر حسین میرنیا