مجموع مقالات

# ISI SJR ISC پژوهشی کنفرانسی
گروه مکانیک 2 - - - 25
مهندسی شیمی - - - - -
گروه صنایع 1 2 - 1 44
مدیریت صنعتی - - - - -
گروه برق والکترونیک 4 1 - 1 9
مهندسی پزشکی - - - - -
گروه كامپيوتر - - - - 12
گروه معماری - - 3 - 45
گروه محیط زیست - - - - -
گروه عمران 5 - - - 49
گروه معارف اسلامی - - - - -
مجموع 212

212نتیجه یافت شد

# عنوان لینک Language رشته نوع مقاله تاریخ
1 Taghavinezhad M, Janalizadeh Choobbasti A, Farrokhzad F. Effect of liquefaction on nonlinear seismic response in layered soils: a case study of Babol, North of Iran. European English گروه عمران ISI 2019
2 Saghafi S, Ebrahimi A, Mehrdadi N, Bidhendy GN. Evaluation of aerobic/anaerobic industrial wastewater treatment processes: The application of multi‐criteria decision analysis. Environmental Progress & Sustainable Energy. 2019. English گروه محیط زیست ISI 2019
3 Saghafi S, Ebrahimi A, Mehrdadi N, Bidhendy GN. Evaluation of aerobic/anaerobic industrial wastewater treatment processes: The application of multi‐criteria decision analysis. Environmental Progress & Sustainable Energy. . فارسی گروه محیط زیست ISI 2019
4 Ebrahimi A, Kebria DY, Najafpour GD. Co-treatment of septage and municipal wastewater in a quadripartite microbial desalination cell. Chemical English گروه محیط زیست ISI 2018
5 Ebrahimi A, Kebria DY, Najafpour GD. Co-treatment of septage and municipal wastewater in a quadripartite microbial desalination cell. Chemical English گروه محیط زیست SJR 2018
6 Ebrahimi A, Najafpour GD, Kebria DY. Performance of microbial desalination cell for salt removal and energy generation using different catholyte solutions. Desalination. Apr 15;432:1-9. English گروه محیط زیست ISC 2018
7 Shamekhi-Amiri S, Gorji TB, Gorji-Bandpy M, Jahanshahi M . Drying ehavior of lemon balm leaves in an indirect double-pass packed bed forced convection solar dryer system. English گروه مکانیک ISI 2018
8 Janalizadeh Choobbasti A, Farrokhzad F, Nadimi A, Soleimani Kutanaei S. Effects of copper sludge on cemented clay using ultrasonic pulse velocity. English گروه عمران ISI 2018
9 Roshan MG, Gholami M. Novel D Latches and D Flip-Flops with Set and Reset Ability in QCA Nanotechnology Using Minimum Cells and Area. English گروه برق والکترونیک ISI 2018
10 Binaei R, Gholami M. Design of Multiplexer-Based D Flip-Flop with Set and Reset Ability in Quantum Dot Cellular Automata Nanotechnology. English گروه برق والکترونیک ISI 2018
11 Fazli Besheli S, Nemati Keshteli R, Emami S, Rasouli SM. A fuzzy dynamic multi-objective, multi-item model by considering customer satisfaction in supply chain. . . English گروه صنایع ISI 2017
12 Keshteli RN, Davoodvandi E. Using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS in fuzzy QFD: a case study in ceramic and tile industry of Iran. English گروه صنایع SJR 2017
13 F, Choobbasti AJ. Empirical correlations of shear wave velocity (Vs) and standard penetration resistance based on soil type in Babol city. English گروه عمران ISI 2016
14 Farkhadnia F, Gorji TB, Gorji-Bandpy M. Airflow, transport and regional deposition of aerosol particles during chronic bronchitis of human central airways. Australasian physical & engineering sciences in medicine. English گروه مکانیک ISI 2016
15 Choobbasti AJ, Farrokhzad F, Rahim Mashaie S, Azar PH. Mapping of soil layers using artificial neural network (case study of Babol, northern Iran). English گروه عمران NULL 2015
16 Javad Mozaffarzadeh and Mohsen Nikpour, Combination of reinforcement Learning and Braitenberg techniques for faster mobile robot navigation, International Conference on Robotics and Automation Engineering, ICRAE, Malaysia, . English گروه برق والکترونیک کنفرانسی 2014
17 Choobbasti AJ, Shooshpasha E, Farrokhzad F. 3-D Modeling of groundwater table using artificial neural network- case study of Babol. Indian Journal of Geo-Marine Sciences. Nov 42(7):903-906 English گروه عمران ISI 2013
18 Nadernejad E, Nikpour M. Image denoising using new pixon representation based on fuzzy filtering and partial differential equations. English گروه برق والکترونیک ISI 2012
19 Fatemeh Moradian, Saeed Alighal'e and Mohsen Nikpour , The Breast Cancer Detection Method By Using of Bees algorithm Based on Association rules and Neural Network, International Conference on Nonlinear Modeling and . English گروه برق والکترونیک کنفرانسی 2012
20 Radmehr M, Anisheh SM, Nikpour M, Yaseri A. Designing an offline method for signature recognition. World Applied Sciences Journal. English گروه برق والکترونیک SJR 2011
21 خسروی, سعید؛ فرزاد فرخ زاد و حسین پهلوان، ارزیابی تاثیرالیاف شیشه ای برپارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای (مطالعه ی موردی خاک ماسه ای ایزدشهر)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۷،
22 رجبی، بنیامین؛ سیدباقر حسینیان و فرزاد فرخ زاد، ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای مهندسی ژیوتکنیک، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۷ ،
23 بابازاده, سیده فاطمه؛ سعید امامی و یاسر خسرویان قادیکلایی، ، طراحی زنجیره تامین دارو برای یک سیستم یکپارچه سلامت، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، یزد، دانشگاه یزد فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۷
24 گودرزی, ماندانا؛ سعید امامی و یاسر خسرویان قادیکلایی، ، مسیله چند هدفه طراحی زنجیره تامین سبز در صنعت معدن، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، یزد، دانشگاه یزد فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۷
25 اسمعیلی, سیده فرشته؛ میثم یداله زاده طبری و قاسم فلاح نژاد، ، کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۷
26 جعفری, سحر و شعبان نجف پور، ، اندازه گیری سموم ارگانوکلره DDT, DDE, DDD, Heptachlor, Heptachlor epoxide در بخش جنوبی رودخانه تجن، کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران. فارسی گروه محیط زیست کنفرانسی ۱۳۹۷
27 علیزاده, امید؛ قاسم نجف پور؛ شعبان نجف پور و سهیل عسگری نشاطه، ، تولید لیپید از ریزجلبک ها جهت تهیه سوخت بیولوژیکی بیودیزل و حذف بیولوژیکی دی اکسیدکربن توسط ریزجلبک ها، اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. فارسی گروه محیط زیست کنفرانسی ۱۳۹۷
28 نمازی زاده, محمد؛ محمد وجدی و جواد کاظمی، ، مطالعه کاربردهای پمپ مگنتوهیدرودینامیک، ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۶
29 موسوی, لیلاسادات و شاهین حیدری، ، بررسی و نقش مصالح هوشمند در مدیریت انرژی در ساختمان اداری، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو. https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_504 فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۶
30 پرهازه, محمدعلی ، ، راهکارهایی به منظور تقویت موقعیت یابی فضایی از طریق ایجاد خوانایی و قلمروهای فضایی، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۶
31 نوربخش امیری, سید محمد و علی مکاریان طبری، ارایه یک راه کار جدید برای مقابله با حملات فیشینگ براساس فاکتورهای تاریخ و زمان و تعداد دفعات ورود به وبسایت، همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق، تهران، مرکز همایش های کوشا گستر فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۶
32 عبدالمالکی, عباس؛ علی نعمتی مفرح و ملیحه برزگر، ، شناسایی سیستم در جهت بررسی دینامیک پرواز طولی یک MAV1 متعارف با روش مهندسیOLS و مقایسه نتایج آن با نتایج مدل تجربی معرفی شده، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۶
33 عبدالمالکی, عباس؛ علی نعمتی مفرح و ملیحه برزگر، ، شناسایی سیستم در جهت بررسی دینامیک پرواز طولی یک MAV1 متعارف با روش مهندسیOLS و مقایسه نتایج آن با نتایج مدل تجربی معرفی شده، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۶
34 عزیزی, سارا؛ مریم رزقی و نادیا معقولی، ، بررسی ویژگی های خانه ی ایده آل از نگاه کودکان (نمونه ی موردی: دختران 6 تا 12 سال شهر فریدونکنار)، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران، دانشگاه علامه مجلسی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۶
35 رضایی, نساء و محسن نیک پور ، ، شناسایی عدد دست نویس با روش بازنمایی تنک، کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اصفهان، جهاد دانشگاه اصفهان. فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۹۶
36 ریگی, اشکان و رمضان نعمتی کشتعلی، توسعه شاخص CP تابعی در پروفایل های خطی ساده چند متغیره، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
37 محمدی آلاشتی, مصطفی و عسکر جانعلی زاده چوب بستی، ، بررسی رفتار سد البرز در ابتدای آبگیری ودوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت(، تهران، دانشگاه صنعتی شریف. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
38 مهدوی, سیده خدیجه؛ سیده ربابه مهدوی و سارا غلامی، ، جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی، همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ساری، موسسه پیامبر اعظم(ص) ساری. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
39 نعمتی کشتلی, رمضان؛ احمد محمدپور لاریمی؛ سعید امامی و اکبر فلاح آهنگرکلایی، ، ارایه یک مدل چند هدفه برای طراحی زنجیره تامین با هدف باز تولید قطعات خودرو، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
40 نعمتی کشتلی, رمضان؛ احمد محمدپور لاریمی؛ سعید امامی و حسین علی محمدنژاد ، ، ارایه یک مدل چندهدفه برای مساله مکان یابی تسهیلات با ظرفیت محدود مثال موردی: شرکت لبنی دوشه آمل (هراز)، اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). 1 فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
41 معماریان, علیرضا؛ سارا عزیزی و ابراهیم امیر کلایی، ، بررسی تحولات ورودی منازل شهر بابل از نگاه منظر شهری ( نمونه موردی : ورودی خانه های قاجار و اویل پهلوی )، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
42 رسولی, فهیمه؛ صدیقه اسدی و سیبه صدفی، بررسی سازه های چادری به عنوان سازه نو نمونه موردی در استان مازندران، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
43 احمدعلی پوری, صفورا؛ نغمه علی تواسونی و نسیبه صدفی، ، بررسی سیستم دال مجوف بتن مسلح با قالب ماندگار (یوبوت)، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
44 تقی نیا, یاسمن؛ صدیقه اسدی و نسیبه صدفی، ،بررسی امکان بهره گیری از ویژگی های نانو تکنولوژی در ایجاد معماری زمینه گرا، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، تهران، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
45 پرهازه, محمد علی و تورج قاسم نژاد، ، تحلیلی بر مکان یابی مسکن مهر مطالعه موردی مسکن مهر قائمشهر، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
46 تقی نیا, یاسمن؛ مینا جعفریان و نسیبه صدفی، بررسی ترمو وودها و کابرد آن در صنعت ساختمان سازی (نمونه موردی استان مازندران)، کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری، شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان، ترکیه - استانبول، مرکز صنعت و ساخت و ساز YEM ، کنسرسیوم آنابافت شهر - دانشگاه استانبول تکنیک ترکیه. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
47 اصلاحی, محمد باقر؛ فاطمه محمدی و سمیه روانشادنیا، ، جامعه شناسی و معماری ایلات و عشایر،کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر، اصفهان، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
48 روحانی قادیکلایی, میثم؛ تورج قاسم نژاد و محمد پرهازه، ۱۳۹۵، بهره گیری از سیستم پانل های بزرگ تغییر یافته (لارج پانل ها) در پروژه های ساختمانی مسکن مهر، دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
49 دشتی شفیعی, علی و صدیقه فلاح ساروکلایی، ، بررسی میزان تاثیر حس دلبستگی به مکان بر بهبود زندگی کودکان بی سرپرست، دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
50 قربانی, فهیمه و تورج قاسم نژاد ، ، تاثیر پنجره ارسی برآرامش روانی انسان در معماری خانه های مسکونی،کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، تهران، موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
51 محمدزاده پاجی, زینب؛ همایون موتمنی؛ سید اسماعیل میرزائیان و عارف محمدی اترگله تولید خودکار موارد تست نرم افزارهای شی گرا با استفاده از شبکه های پتری رنگی، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۵
52 محبوبی, سید مجتبی؛ همایون موتمنی و میثم یداله زاده طبری، ۱۳۹۵، بهینه سازی ارتباط بین ربات های شبکه زیرآبی با استفاده از روش های هوشمند، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری، تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران- فرمانداری شهر قدس – انتشارات KBEI. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۵
53 محمدی آلاشتی, مصطفی و عسکر جانعلی زاده چوب بستی بررسی رفتار سد البرز در دوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
54 جانعلیزاده, عسگر؛ فرزاد فرخزاد و امیرحسین هاشمی نژاد، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخص فشردگی خاک های ریزدانه، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
55 جانعلیزاده, عسگر؛ فرزاد فرخزاد و امیرحسین هاشمی نژاد، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخص فشردگی خاک های ریزدانه، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
56 توسلی, علی اکبر؛ فرزاد فرخزاد و حسین پهلوان، ، مدلسازی عددی مراحل ساخت دیوار سپرکوبی مهار شده،دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، شیراز، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
57 تقوی نژاد, مریم؛ عسکر جانعلی زاده و فرزاد فرخ زاد، بررسی اثر روانگرایی بر پاسخ ساختگاه در خاک های لایه ای به روش غیرخطی، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
58 آقاکثیری, شیما؛ ساناز آقاکثیری؛ فرزاد فرخزاد و محمود قضاوی، ، مقایسه نشست در تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
59 عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ، پسماندهای زلزله؛ قابلیتهای بازیافت مصالح در اسکان موقت آسیب دیدگان، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
60 عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، منطقه 17 ؛ آسیب پذیرترین منطقه شهری تهران در مواقع بحرانها (زلزله)، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
61 1) امان پور برایی, اکرم؛ جمشید صحبت زاده و داود دومیری گنجی، ۱۳۹۵، بررسی جریان و انتقال حرارت نانو سیال حول مانع در یک کانال، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۵
62 کیانی, بشری و نغمه علی تواسانی ، ، بازآفرینی شهری، رویکردی برای احیای خیابان ارگ مشهد، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
63 دشتی شفیعی, علی و سیده جیران جلالی مطهری، ، بررسی آیتم های مورد نیاز در ایجاد حس دلبستگی به مکان در مرکز بازپروری اعتیاد، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
64 صداقتی, فایزه؛ مریم رزقی و نسیبه صدفی، ، در جستجوی آرامش بررسی عناصر کالبدی در تحقق آرامش روانی در مسکن سنتی مازندران، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
65 احمدعلی پوری, صفورا؛ مریم رزقی و راحله رستمی، ، تبیین و بررسی کالبد محیط و حس تعلق به مکان در فضاهای فرهنگی، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
66 صحبت زاده, جمشید؛ مفید گرجی بندپی و پویا عزیزیان، ۱۳۹۵، شبیه سازی جریان مافوق صوت گاز رقیق در میکرو مانع مربعی، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۵
67 Mansoori, Meysam & Zana Azarian , Review the situation and determining the position of fractures and zones of crushed rock tunnels and galleries inject water into the dam and powerhouse Seymareh Tomography, کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق, اسپانیا, International Center of Academic Communication (ICOAC), Universitat Autonoma De Barcelona. English گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴,
68 عباسی, مجتبی؛ سمیه آب خیز و راضیه نمازی، بررسی عملکرد سیمان بر روی تراکم،کشش و برش خاک ماسه ای، کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست، قزوین، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴
69 نمازی, راضیه و نوید گنجیان، ، بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنزماسه ای روانگرا، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم، دانشگاه صنعتی قم. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴
70 نمازی, راضیه و نوید گنجیان، ، بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنزماسه ای روانگرا، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم، دانشگاه صنعتی قم. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴
71 جانعلی زاده چوبستی, عسگر؛ رضا اکبری؛ جلال منتظری فشتالی و پیمان مومنی طارمسری، ، بررسی عملکرد لوله های مدفون تحت اثر بار انفجار، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴
72 صفامنظر, مسعود؛ مهسا ظرابی نیا؛ مرتضی نژادمهدی و پوریا دهقان، ، ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع ) مشهدمقدس، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴
73 کاظمی ورندی, اسماعیل و رمضان نعمتی، ، یک مدل چند هدفه برای مسأله مکان یابی- مسیریابی انبارهای با در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
74 رسولی, سیده منصوره و رمضان نعمتی کشتلی، ارائه مدل سه هدفه مکان یابی - موجودی با لحاظ آلودگی حمل و نقل میان سطوح در طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
75 رحیم زاده, حدیثه؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ، رتبه بندی صنایع مختلف استان گلستان با استفاده از AHP فازی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
76 نجف پور میشامندانی, زهرا و سعید امامی، ، رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش و دپارتمان های شرکت پارس خزر با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
77 53) نعمتی کشتلی, زری و رمضان نعمتی کشتلی، ، شاخص توانایی تابعی پروفیل چند جمله ای ساده، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
78 حسینی نژاد, معصومه و رمضان نعمتی کشتلی، ، رتبه بندی شاخص های ارزیابی سطح مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با استفاده از AHP فازی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
79 رحیم زاده, حدیثه؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی خوشه بندی فازی صنایع استان گلستان براساس معیارهای زنجیره تامین سبز، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
80 محمدپور لاریمی, احمد و بابک شیرازی ، ، مدیریت دانش درنسلهای مختلف شرکت های لجستیکی، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
81 حسینی نژاد, معصومه و رمضان نعمتی کشتلی، ، استفاده از یک رویکرد ترکیبی فازی در رتبه بندی معاونت های شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بر اساس سطح بکارگیری مدیریت دانش، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
82 نجف پور میشامندانی, زهرا؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ، رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانشکده پارلمان های شرکت پارس خزر با استفاده از رویکرد ترکیبی FAHP- FTOPSIS، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
83 حسینی رستمی, سید امیر حسین؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ، ارائه یک مدل چند هدفه برای کمینه کردن مساحت مورد استفاده در مساله چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحت های نابرابر، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
84 اسلامی چلندر, علی اکبر؛ سیدباقر رمضان نیا و محمدرضا ذهابی، ، طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز درسیستم های فرا پهن باند با توان مصرفی کم و با استفاده ازتکنولوژی TSMC 0.18μm CMOS،اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۹۴
85 حیدرزاده, وحید و حجت غنودی، ، تقویت کننده کم نویز با رویکرد افزایش خطینگی در پهنای باند بالا، اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۹۴
86 خلیل پور امیری, صادق و بهرام عزیزالله گنجی، ، طراحی و تحلیل سنسور فشار خازنی جدید تماسی خطی MEMS برای مانیتورینگ فشار تایر خودرو، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۹۴
87 فلاح ساروکلایی, صدیقه و سیده جیران جلالی مطهری، ، بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی برخلاقیت دانشجویان معماری، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
88 فلاح ساروکلایی, صدیقه، ، نماد شناسی کاخ های ایرانی بعد از اسلام، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
89 عزیززاده, محمود؛ سیدعلی سیدیان و بهرام عنایتی، ، لزوم تعامل سازه ومعماری درشیوه نوین آموزش دانشجویان معماری نگاهی نوبرکارکرد درس سازه های نو درمحیطهای اموزشی ایران، همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
90 عزیززاده, محمود؛ سیدعلی سیدیان و بهرام عنایتی، ، تلفیق سیستم های نوین سازه و معماری با الگوهای سازه ای بومی محلی،جهت اسکان موقت در شرایط بحران های طبیعی(زلزله)(رویکردی نو بر کارکرد سازه های سبک وانعطاف پذیر سکونتگاه های عشایر ایران)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
91 کریمی, سکینه؛ رقیه قلی تبار و نسیبه صدفی، بررسی تاثیر بکارگیری دیاگرام بر روند طراحی معماری، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
92 شکیبا, علی و مفید گرجی، ۱۳۹۳، بررسی انتقال حرارت نانو سیال نقره در کلکتور های خورشیدی صفحه تخت،اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۳
93 سمنانی نژاد, مجتبی؛ داوود دومیری گنجی و مفید گرجی بندپی، ۱۳۹۳، تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده، کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا بابل. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۳
94 2) حسن خانی گوابری, رسول؛ طاهره گرجی؛ مفید گرجی و داود دومیری گنجی، مطالعه انرژی های تجدید پذیر اقیانوسی / دریایی در ایران، کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو(8)، تنکابن، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۳
95 حبیبی, حسین؛ سیدسعید موسویون؛ ساره اکبرپور و معصومه خنکدار بکارگیری الگوی استراتژی اثربخش درشرکت برق منطقه ای مازندران، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۳
96 کنتراتچی, سعید؛ محمدجواد امیری و عباس صفری، ، بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم گاومیش گلی سرعین، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
97 کنتراتچی, سعید؛ محمدجواد امیری و عباس صفری، ، بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم ساری سو سر عین، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
98 جانعلیزاده, عسکر؛ فرزاد فرخ زاد و حمید فتحی شوب، ، مطالعه پارامتریک پایدارسازی بستر سطوح شیب دار با ژئوتکستایل با استفاده از نرم افزارPLAXIS، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
99 محمدی, مینا؛ عسکر جانعلیزاده؛ فرزاد فرخ زاد و محمد محمدی، بررسی تاثیر افزایش مقاومت محصورنشده بر خود ترمیمی خاک های رسی، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
100 جانعلیزاده, عسکر؛ سینا صفرقلی مرزونی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی و فرزاد فرخزاد، بررسی شاخص پتانسیل روانگرایی به کمک سرعت موج برشی و مقایسه آن با روش عدد نفوذ استاندارد مطالعه موردی جنوب شرقی شهر بابل، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
101 نصرالله زاده, هومن؛ عسکر جانعلی زاده و فرزاد فرخ زاد، ، شبیه سازی عددی تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
102 عباسی, مجتبی؛ عسکر جانعلی زاده چوبستی؛ فرزاد فرخ زاد و حشمت شیرکول، بررسی تاثیرساختگاه بر پاسخ زمین مطالعه موردی شهر بابل، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
103 شوش پاشا, عیسی؛ علیرضا روشن و مصطفی مینائی، ، بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف پلیمری و خرده لاستیک، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
104 جانعلیزاده, عسکر؛ فرزاد فرخ زاد و صادق رضائی، ، بررسی اثر ساختگاه به کمک تحلیل نتایج میکروترمورها و مقایسه آن با مطالعات ژئوتکنیک مطالعه موردی محذوده شمال غربی بابل، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
105 شوشپاشا, عیسی؛ ایمان امیری و حسین ملاعباسی، ، بررسی روابط تجربی بین عدد نفوذ استاندارد و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
106 جانعلی زاده, عسکر؛ فرزاد فرخ زاد و مریم عظیمی، ، بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل، بررسی موردی در شهربابل، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
107 شوشپاشا, عیسی؛ مسیح الله بخشی ایمان امیری؛ ایمان امیری و حسین ملاعباسی، ، بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریز ماسه ی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
108 رزقی, مریم؛ کامبیز رزقی؛ یاسمین میرمحمدی و غزاله پیوندی نیا، ، بررسی تاثیرو نقش راه آهن بین شهری بر روند زندگی شهروندان قائمشهر، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۲
109 رزقی, مریم و سمیه بیکی، ، بررسی جایگاه مولفه های سازنده شهرسازی اسلامی در محله های سنتی ایران ( با تأکید بر محله حصیرفروشان شهر بابل(، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۲
110 یوسفیان, سیده هدی؛ آیت محمدرزداری؛ حسن کیانی و ولی محمد رزداری، ، آنالیز رو انکارها و مطالعه روی پرتوهای طیف الکتروشیمیایی مادون قرمز در تجزیه رو انکارها، هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۲
111 تاش شمس آبادی, حسینعلی؛ آیت محمد رزداری؛ حسن کیانی و ولی محمد رزداری، ۱۳۹۲، کاربرد توربین های بادی در مناطق بادخیز کشور، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز(، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹2
112 جانعلیزاده, عسکر؛ صادق رضائی و فرزاد فرخزاد، ، کاربرد میکروترمورها در ریزپهنه بندی لرزه ای (مطالعه موردی: شهر بابل)، اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز، شهرداری تبریز. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۱
113 کامفر, هادی؛ جواد آقاجان زاده گودرزی و برزو عزیزی درونکلایی، ، قواعد اصلی کنترل انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های بیسیم، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۱
114 کامفر, هادی؛ جواد آقاجان زاده گودرزی و برزو عزیزی درونکلایی، ، انتخاب متدولوژی توسعه نرم افزار متناسب با شرایط پروژه، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۱
115 کریمی نژاد, اسماعیل؛ محمد کریمی نژاد؛ ابراهیم کریمی نژاد و حامد رضا حیدری، ، معرفی و طراحی روشهای کنترل و مدیریت رواناب ها جهت افزایش ایمنی و کاهش آلاینده های زیست محیطی، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سمنان، دانشگاه سمنان فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۸۷
116 نادرنژاد, احسان و سارا شریف زاده، ، کاهش نویز اسپکل تصاویر با استفاده از معادلات انتشار و مفهوم تصویر پیکسونی، چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران، انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر. فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۸۷
117 گرجی, مفید؛ حسام طاهریان و محمد نیمافر، ، بررسی تجربی منحنی کاهش رطوبت در دستگاه خشک کن شالی بستر عمودی گردشی و به دست آوردن حالت بهینه، شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، کرمان، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۸۷
118 حسن پور, حمید و احسان نادرنژاد، ، استفاده از ساختار پیکسونی جهت بهبود روش Fuzzy C-means در قطعه بندی تصاویر، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، جزیره کیش، انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۸۶
119 نادرنژاد, احسان؛ حمید حسن پور و مجتبی منصوری، ، استفاده از مشخصه های آماری برای قطعه بندی تصویر، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، جزیره کیش، انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۸۶
120 سقلی، صابر؛ گرجی، طاهره؛ شامخی، شهربانو، ، طراحی و آزمایش اجاق خورشیدی جعبه ای و ارائه راهکارهایی جهت افزایش عملکرد سیستم با استفاده از بازتاب دهنده های نور، پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران، تهران، دانشگاه تهران. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی 1397
121 دری، فرهاد؛ گرجی، طاهره؛ شامخی، شهربانو، ، مطالعه آزمایشگاهی سیستم خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی با هدف بهبود کارایی سیستم با استفاده از مواد ذخیره ساز انرژِی حرارتی، پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران، تهران، دانشگاه تهران. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی 1397
122 Davarish Ghaderi, Navid; Ramezan Nemati Keshteli; Fatemeh Mohammadian & Maral Maleknezhad, , Using Multi-objective Simulated Annealing Algorithm to Solve a Multi-obj ective Facility Layout Problem in Dynamic Cellular Manufacturing, English گروه صنایع کنفرانسی 1396
123 خاکپور, علیرضا؛ محمد حاجی امیری و امیر گلشنی، ۱۳۹۲، ارزیابی اقتصادی جهت نصب واحدهای تولید همزمان برق و گرما درساختما نهای مسکونی در صورت حذف یارانه های انرژی، همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی، تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی 1392
124 علیپور, عباس؛ مجتبی نیک سخن؛ امیر متقی و محمدعلی راستی، ۱۳۹۱، تحلیل عملکردی میزان رضایت مسافرین از فضاها و عناصر معماری درایستگاه های قطار شهری تهران (مطالعه موردی- ایستگاه گلشهر کرج)، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. فارسی گروه معماری کنفرانسی 1391
125 کامفر, هادی؛ جواد آقاجان زاده گودرزی و برزو عزیزی درونکلایی، ۱۳۹۱، تحلیل و بهینه سازی هزینه کیفیت نرم افزار، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی 1391
126 Binaei R, Gholami M. Design of novel D flip-flops with set and reset abilities in quantum-dot cellular automata nanotechnology. English گروه برق والکترونیک ISI 2019
127 Mohammad Pour Larimi A, Safaei AS. Functional process capability indices for nonlinear profile. Journal of Industrial and Systems Engineering. English گروه صنایع علمی- پژوهشی 2018
128 Khosravian Ghadikolaei Y, Shahanaghi K . Multi-floor dynamic facility layout: a simulated annealing-based solution. English گروه صنایع SJR 2013
129 Choobbasti AJ, Rezaei S, Farrokhzad F. Evaluation of site response characteristics using microtremors.. English گروه عمران ISI 2013
130 Nikpour, M., Nadernejad, E. and Hassanpour, H., Using PDE’s for Noise Reduction in Time Series English گروه برق والکترونیک علمی- پژوهشی 2009
131 بابل فرضی بابلی, رضا و محمدرضا کرمی، ، به کارگیری سویچینگ نرم برای مبدل DC DC BOOST در راستای کاهش تلفات کلید زنی، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران، انجمن فناوری فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۹۷
132 قطب سیفی, محمد، تحلیل آماری داده های مدیریتی و سیستمی پیکو و نانوماهواره های سنجش از دور پرتاب شده در صنعت هوافضا، اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران-دانشگاه خوارزمی فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۷
133 غضنفری, پیمان و آزاده آرزه، تحلیلی بر توزیع فضایی-مکانی مجموعه تفریحی-فرهنگی بوستان ولایت ساری با تاکید بر فضای جمعی، اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان، تبریز، مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۷
134 غضنفری, پیمان و آزاده آرزه، ، شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی شناسی و کیفی نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری، نشریه معماری شناسی 1 (2) فارسی گروه معماری ISC ۱۳۹۷
135 عبداله پور, نفیسه؛ مرتضی بابازاده شاره و یاسر بزرگی راد، بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع با روش سرگردانی در بهینه سازی چندمدی، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۷
136 چاله کائی, محمد؛ پیام جلیلی و داوود دومیری گنجی، ، بررسی آزمایشگاهی حرارتی و سیالاتی جریان سه بعدی برکلکتور تخت آبگرمکن خورشیدی، چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی، مشهد، موسسه علمی آموزشی و پژوهشی ارگ. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۷
137 نعمتی کشتلی, رمضان؛ سعید امامی و زینب سلیمانی امیری، ارایه یک مدل سه هدفه در مسیله مکان یابی موجودی در زنجیره تامین سبز، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۶،
138 منانی, سیدمهدی و رمضان نعمتی کشتلی، ، خوشه بندی و رتب هبندی فازی صنایع استان گیلان براساس زنجیره تامین سبز، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۶
139 درویش قادری, نوید و رمضان نعمتی کشتلی، حل یک مدل دو هدفه برای مساله چیدمان- مسیریابی در سیستم تولید سلولی با استفاده ازMOFA، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۶
140 حسام, عابد؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ، زمانبندی کارها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات در محیط ماشین های موازی نا مرتبط، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۶
141 فرید, محمد و رمضان نعمتی کشتلی، ، پیش بینی شاخص روزانه بورس تهران با استفاده از ANFIS، دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم، گیلان -رودسر، دانشگاه گیلان. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۶
142 درویش قادری, نوید و رمضان نعمتی کشتلی، ، حل یک مدل دو هدفه برای مساله چیدمان- مسیریابی در سیستم تولید سلولی با استفاده از MOPSO، دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، بابلسر، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۶
143 غضنفری, پیمان و آزاده آرزو، ، ابعاد آمایش آبهای خاکستری به سبب مبارزه با بحران آب، فصلنامه معماری سبز 3 (9) فارسی گروه معماری ISC ۱۳۹۶
144 عمرانپور, حسام و سیدمحمد نوربخش امیری، ، ارایه یک الگوریتم فراابتکاری جهت خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم بر اساس چینش گره های میانی، چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد، دانشگاه صنعتی سجاد. فارسی گروه كامپيوتر کنفرانسی ۱۳۹۶
145 143) موسوی, لیلاسادات و شاهین حیدری، ۱۳۹۶، تحلیلی بر جایگاه سلامت و روان شهروندان در بناهای شهری همساز با اقلیم، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۶
146 موسوی, لیلاسادات و شاهین حیدری، لزوم تعامل شیوه نوین؛ آموزش مباحث مقررات ملی 22 گانه نظام مهندسی ساختمان با دروس آموزش عالی درمحیط های آموزشی ایران، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۶
147 عزیزی, سارا؛ نادیا معقولی و روح الله رحیمی، شناسایی معیارهای موثر در طراحی مراکز شبه خانواده (نمونه ی موردی: شبه خانواده های شهر بابل)، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران، دانشگاه علامه مجلسی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۶
148 پورعباسی, مرتضی؛ داوود دومیری گنجی؛ مجتبی پورعباسی و سیده مژده میرحسن نیا، ۱۳۹۶، بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر پره روی انتقال حرارت میله داغ استوانه ای در کانال هوا، نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، یاسوج، انجمن مهندسان مکانیک ایران - دانشگاه یاسوج. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۶
149 کاظمی, جواد، ۱۳۹۶، بررسی انتقال حرارت در یک محفظه پرشده از نانوسیال، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۶
150 نمازی زاده, محمد؛ محمد وجدی و جواد کاظمی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیراستفاده ازپروانه های ترکیبی برعملکرد پمپ گریز ازمرکز، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود- انجمن فیزیک ایران فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۶
151 احمدی, محمدتقی؛ داود دومیری گنجی و محسن شیخ الاسلامی، ۱۳۹۶، مطالعه عددی انتقال حرارت در لوله های حرارتی با قابلیت انتقال حرارت شعاعی و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آن، اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، آمل، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۶
152 3) احمدی, محمدتقی؛ داود دومیری گنجی و محسن شیخ الاسلامی، ۱۳۹۶، آشنایی با ساختار لوله های حرارتی و مطالعه عددی عملکرد حرارتی لوله های حرارتی با قابلیت انتقال حرارت شعاعی، اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، آمل، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۶
153 دومیری گنجی, داود؛ مهدی میانسری و حبیب الله کاظمی افراکتی، ۱۳۹۵، بررسی اثرات قرارگیری بافل بر انتقال حرارت و افت فشار در سمت پوسته یک مبدل حرارتی پوسته و لوله، دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۵
154 یکرنگ صفاکار, فرشاد؛ داود دومیری گنجی و محسن شیخ الاسلامی، ۱۳۹۵، تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیلندر حلقوی قایم با طول نامتناهی، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۵
155 عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ، بوستان ولایت؛ باغشهری با قابلیتهای کلان فرامنطقه ای در دل شهر تهران، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
156 یوسفی, فریناز؛ مریم رزقی و وحید حیدرتاج، ، بررسی اثربخشی طراحی دهکده sos بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، امارات (دبی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات - انجمن معماری شهرسازی استان البرز -جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پایدار- کانون معماری ایران-کنسرسیوم آنابافت شهر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
157 کارگر, هلیا؛ مریم رزقی و وحید حیدرنتاج، ، اوتیسم کودکان برای طراحی اصول با رویکرد اصلاح الگوی رفتاری، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
158 جعفریان امیری, سیده مینا و مریم رزقی، ، تحلیلی بر ویژگی های کالبدی- فضایی موثر بر رضایتمندی سکونتی با تاکید بر سالمندان، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
159 نظرپور, محمدتقی و فاطمه رمضانیان، ، مولفه های تقویت کننده غنای حسی درطراحی محیط های آموزشی نابینایان، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
160 رسولی, فهیمه؛ فریبا رضایی و نسیبه صدفی، ، بررسی اصول زیبایی شناسی اتوپیا و تجلی آن در مفاهیم باغ ایرانی، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
161 عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ، کلانشهر تهران؛ زلزله، فاجعه جهانی...، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
162 عباس نژاد سرستی, صابر؛ کیوان جغتاپور و ابراهیم امیر کلایی، ، بررسی پیوندگاه طبیعت و معماری در بنای سقاتالار، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه بین المللی ایرانیان، اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تهران. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
163 سلیمان نژاد, مژگان و نسیبه صدفی، ، بررسی و شناخت بام های سبز و تاثیر آن بر محیط زیست و فضای سبز شهری، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
164 تقی نیا, یاسمن؛ مینا جعفریان و نسیبه صدفی، ، بررسی ترمو وودها و کابرد آن در صنعت ساختمان سازی (نمونه موردی استان مازندران(، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
165 عباس نژادسرستی, صابر و مریم رزقی، ، جایگاه سلامت روان در رویکرد ارتباط مطلوب بین معماری و طبیعت باتاکید برمعماری آرکی تایپی، کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
166 احمدعلی پوری, صفورا؛ مریم رزقی و راحله رستمی، ، تبیین و بررسی کالبد محیط و حس تعلق به مکان در فضاهای فرهنگی، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۵
167 پهلوان, حسین؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ فرزاد فرخ زاد و محمد غلامی، ، ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای، دومین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون مهندسین ساری. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
168 حسن پور, آنوهه؛ فرزاد فرخ زاد و محمدجواد شعبانی، ، تحلیل عددی عملکرد ساختمان مجاور گود با در نظر گرفتن اندرکنش گودبرداری و سازه، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
169 پهلوان, حسین؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ فرزاد فرخ زاد و محمد غلامی، ، ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای به روش اجزا محدود، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
170 مهدوی, سیده خدیجه؛ سیده ربابه مهدوی و سارا غلامی، ۱۳۹۵، جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی، همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ساری، موسسه پیامبر اعظم(ص) ساری. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
171 ریگی, اشکان و رمضان نعمتی کشتلی، ، توسعه شاخص C(pk) تابعی در پروفایل های خطی ساده چند متغیره، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
172 محمدپور لاریمی, احمد و رمضان نعمتی کشتلی، ، شاخص توانایی تابعی پروفایل های غیرخطی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم¬ها (ICISE 2016)، بصورت الکترونیکی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
173 محمدپور لاریمی, احمد و رمضان نعمتی کشتلی، ، فاصله مینکوفسکی در شاخص توانایی پروفایلهای غیرخطی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم¬ها (ICISE 2016)، بصورت الکترونیکی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
174 فضلی بشلی, بابک؛ علی جهان و شبنم فضلی بشلی، ، مدل بهینه سازی- مکانیابی زنجیره تامین چند هدفه چند دورهای با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان توزیع کنندگان، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
175 خواجه محله, لیلا؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تودرتو و شبیه سازی تبرید، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۵
176 قطب سیفی, محمد و رمضان نعمتی کشتلی، ، ارایه رویکرد ترکیبی مهندسی همزمان-مهندسی ارزش-مدیریت ریسک برای توسعه محصول جدید، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
177 کفشگرجلودار, عاطفه؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ، مکانیابی و تخصیص در زنجیره تامین مستقیم و معکوس با رویکرد برنامهریزی آرمانی چند انتخابی، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۵
178 نعمتی کشتلی, رمضان؛ احمد محمدپور لاریمی؛ سعید امامی و اکبر فلاح آهنگرکلایی، ، ارایه یک مدل چند هدفه برای طراحی زنجیره تامین با هدف باز تولید قطعات خودرو، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
179 آقاکثیری, شیما؛ فرزاد فرخزاد و محمود قضاوی، ، بررسی نشست در خاک ماسه ای تحت بارگذاری دینامیکی متفاوت، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
180 محمدی آلاشتی, مصطفی و عسکر جانعلی زاده چوب بستی، ، بررسی رفتار سد البرز در ابتدای آبگیری ودوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت(، تهران، دانشگاه صنعتی شریف. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
181 پهلوان, حسین؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ فرزاد فرخ زاد و محمد غلامی، ، ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای، دومین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون مهندسین ساری. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
182 آقاکثیری, شیما؛ فرزاد فرخزاد و محمود قضاوی، تعیین ظرفیت باربری و نشست شمع در خاک ماسه ای در حالت استاتیکی و دینامیکی، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۵
183 خواجه محله, لیلا؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ، حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تودرتو و شبیه سازی تبرید: رویکرد بهینه سازی استوار، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بابلسر، دانشگاه علوم و فنون مازندران. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۵
184 مهدوی, سیده ربابه و رمضان نعمتی کشتلی، ، مساله چیدمان_مسیریابی در سیستم تولید سلولی پویا، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
185 نعمتی کشتلی, زری و رمضان نعمتی کشتلی ، استفاده ازفاصله هازدورف در ارزیابی توانایی فرآیند در یک پروفایل چند جمله ای ساده، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
186 محمدپور لاریمی, احمد و بابک شیرازی، ، مدیریت دانش درنسلهای مختلف شرکت های لجستیکی، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
187 کاظمی ورندی, اسماعیل؛ رمضان نعمتی و سیدامیرحسین حسینی رستمی، ، یک مدل چندهدفه ترای مساله مکان یاتی مسیریاتی انثارها تا در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی و حل توسط الگوریتم ژنتیک تا مرته سازی نامغلوب، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه، دانشگاه فردوسی مشهد. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
188 رحیم زاده عبدی, کاملیا و فرخ صارمی، ، بررسی حذف آلودگی های نفتی فلزات سنگین Cr ، Pb ، Ni به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده ازضایعات میگو، سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، تهران، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت، وزارت نفت. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
189 حسینی رستمی, سیدامیرحسین و رمضان نعمتی کشتلی، ، یک مدل چند هدفه برای چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحت های نابرابر با درنظر گرفتن محدودیت بودجه، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
190 رنجبروندی, سوگند؛ رمضان نعمتی کشتلی و سیدمحمد باقری، ، رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از روش ترکیبی ANP TOPSIS، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
191 رسولی, سیده منصوره؛ رمضان نعمتی کشتلی و سید مصطفی رسولی، ، ارائه مدلی به منظور مکان یابی در طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
192 خرسند, الهام و رمضان نعمتی کشتلی، ، مدلی برای مساله چندهدفه مکانیابی– مسیریابی– موجودی برای مراکز توزیع، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
193 اودوندی, الهه؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ، رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش در سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با استفاده از QFD فازی و MCDM فازی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی. فارسی گروه صنایع کنفرانسی ۱۳۹۴
194 جانعلیزاده, عسکر؛ فرزاد فرخزاد و شاهین هاشمی فرد، ، بررسی تأثیر افزودن نانو سیلیس و سیمان بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل بابلسر، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری، همدان، دبیرخانه دائمی همایش. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۴
195 عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی و مریم فرزانه، لزوم ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارک های شهری؛ با بهره گیری از رویکرد CPTED مطالعه موردی: پارک بهاران، منطقه 17 شهرداری تهران، دو فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار 3 (1) فارسی گروه معماری ISC ۱۳۹۴
196 جلالی مطهری, سیده جیران و صدیقه فلاح ساروکلایی، ، کیفیت بخطی به فضاها از طریق نقص نور در هعواری ایراى و جهاى، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
197 جلالی مطهری, سیده جیران و صدیقه فلاح ساروکلایی، ، بررسی کمی نظرات دانشجویان و اساتید درخصوص نسبت مکتب اسلام بامبانی نظری وایده های فضایی درطراحی معماری طرح پرسشنامه، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۴
198 قلی پور شیراز, شایان؛ حمیده رستم تاش و ولی محمدرزداری ، ۱۳۹۴، سیستم های تشخیص خواب آلودگی راننده مبتنی بر یادگیری ماشین، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۴
199 جانعلی زاده, عسکر؛ فرزاد فرخزاد و رضا اسکندری چراتی، ارزیابی پتانسیل روانگرایی (مطالعه موردی شهر بابل(، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
200 عباسی, مجتبی؛ عیسی شوش پاشا و حسین ملاعباسی تاثیرافزودن زئولیت برمقاومت برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان بابلسر، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
201 اکبری, رضا؛ جلال منتظری و پیمان مومنی طارمسری، ، بکارگیری مدل اجزای محدود در بررسی لوله های مدفون متأثر از گسل امتداد لغز، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۳
202 جانعلیزاده, عسکر؛ صادق رضائی؛ علی وفائی و فرزاد فرخزاد، ، تعیین پتانسیل روانگرایی خاک به کمک آزمایش میکروترمورمطالعه موردی محدوده شمال غربی بابل، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
203 جانعلیزاده, عسکر؛ ستار رحیم مشائی و فرزاد فرخ زاد، تعیین لایه بندی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل)، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
204 جانعلیزاده, عسکر؛ صادق رضائی و فرزاد فرخ زاد، ، بررسی اثرشرایط ساختگاه برجنبش نیرومند زمین درخاک های لایه ای مطالعه موردی محدوده شمال غربی بابل، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
205 ملکی, مهدی؛ زهره سادات ریاضی راد و ستار رحیم مشائی، ، بررسی پارامتر ها جنبش زمین در سد میجران،هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
206 قربان نژادشانی, علی؛ محسن بزرگ نسب؛ علی ناصری و ساسان عزت شعارثانوی، ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای قاب فولادی به همراه دیواربرشی فولادی با استفاده ازروش تحلیل دینامیکی فزآینده IDA،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
207 قربان نژادشانی, علی؛ محسن بزرگ نسب؛ علی ناصری و ساسان عزت شعارثانوی، ، بهبود سطوح عملکرد ساختمان های قاب خمشی فولادی بادیوار برشی فولادی باتحلیل ida، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۲
208 بهساز, هادی؛ علی معظمی گودرزی و ام کلثوم عسگری، ، طراحی یک سامانه ترموالکتریک برای تولید برق و آب گرم از حرارت لوله بخاری، کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر. فارسی گروه مکانیک کنفرانسی ۱۳۹۲
209 بیکی, سمیه، ، به دنبال یافتن ردپایی ازهویت ایرانی درمعماری معاصر، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران. فارسی گروه معماری کنفرانسی ۱۳۹۱
210 رضایی, صادق؛ عسکر جانعلیزاده و فرزاد فرخ زاد، ، بررسی اثر ساختگاه به کمک اندازه گیری میکروترمورها (مطالعه موردی بابل(، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۹۱
211 اصغری راد, حمید، ، عملکرد فیلتر وفقی بمنظور جذب هارمونیک ها و اغتشاشات در سیستم های قدرت، چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، کرمان. فارسی گروه برق والکترونیک کنفرانسی ۱۳۸۸
212 کریمی نژاد, اسماعیل و محمد کریمی نژاد، ، روشهای کنترل ومدیریت آب های سطحی جهت افزایش ایمنی و کاهش آلودگی زیست محیطی، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. فارسی گروه عمران کنفرانسی ۱۳۸۷