بروزرسانی: 1398/03/18 پایان نامه ها کارشناسی ارشد

فهرست پایان ­نامه ­های ثبت شده در ایران داک

 

تعداد  پایان­ نامه ­ها

گروه مهندسی برق و بیوالکتریک

49

گروه مهندسی صنایع

44

گروه مهندسی عمران

63

گروه مهندسی کامپیوتر

33

گروه مهندسی محیط زیست، سیستم های انرژی و بیوتکنولوژی

2

گروه مهندسی معماری

39

گروه مهندسی مکانیک

81

مجموع

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان­ نامه ­های گروه مهندسی برق و بیوالکتریک:

 

1397

1) تحلیل و طراحی لچ و فلیپ فلاپ نوع D باقابلیت نشاندن و بازنشانی در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتوم (QCA )

 پدیدآوررضا بینائی  استاد راهنمامحمد غلامی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/26da7d31484759316aa29dcc53e9ca3e

1397

2) بررسی، تحلیل و طراحی شیفت رجیستر 4بیتی در نانوتکنولوژی اتوماتای سلول‌های کوانتومی باهدف کاهش تعداد سلول و میزان تأخیر

پدیدآورمجتبی غلام‌نیا روشن  استاد راهنمامحمد غلامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/87af2a27aa5711d14b808fc736fd767d

1397

3) کدگذاری تنک مناسب برای بازشناسی دست خط انگلیسی

پدیدآور: حسام سخاوتیان استاد راهنما: محسن نیک پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/2c5661e5f66efcc0f2a2be80c104c4b2

1397

4) حذف نویز تصاویر MRI با استفاده از تبدیل موجک مختلط و فیلتر وینر

پدیدآورساجده اسدی  استاد راهنمامحمدرضا کرمی ملائی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/2bb5e77f3ce17dcaa0354c2bced39586

1397

5) ارائه روشی جهت حذف نویز اسپکل در تصاویر اولتراسونیک بر اساس موجک

 پدیدآورترانه مهران  استاد راهنمامحسن نیکپور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/87bc83efff95e688bd255be1e4d25680

1397

6) طبقه بندی تصاویر عنبیه با استفاده از کدگذاری تنک

 پدیدآورپیام نجف‌پور میری استاد راهنمامحسن نیک پور

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/51a1bbc491addfd053a7cbe47319859d

1397

7) به کارگیری الگوریتم HMAX برای طبقه بندی حروف الفبای فارسی

پدیدآورمحمدرضا طالشی  استاد راهنمامحمدرضا ذهابی  استاد مشاورمجید مبینی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a2344540f7cddc34932a291c34cd4e0a

1397

8) بررسی و تحلیل تقویت کننده های کم نویز باند باریک برای استاندارد بلوتوث

 پدیدآورپیمان کربنی آلاشتی  استاد راهنمامحمد غلامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a1c1ca66df4cecf5f99fa0defb42a83a

1397

9) یک روش تشخیص سرطان ملانوما پوستی با استفاده از تصاویر درموسکوپی

      پدیدآور: مجتبی برم استاد راهنما: محسن نیک پور استاد مشاور: عباس سلیمانی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5eb1d2d6d32db19fd050971da528dc35

1396

10) واترمارکینگ تصویر مبتنی برDWT وSVD

     پدیدآور: سعید حکم آبادی استاد راهنما: محمد رضا ذهابی استاد مشاور: محسن نیک پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a3f963e6d429d6f74ecfe9070dc04628

1396

11) دسته‌بندی بر پایه صفات برای شناسایی اشیاء با یادگیری Zero-Shot

پدیدآوریاشار وفایی علمداری  استاد راهنمامحمدرضا ذهابی  استاد مشاورمحسن نیک پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e17d81fb07641a385b07db0b502cdc33

1396

12) بهینه سازی واترمارکینگ تصاویر MRI بر پایه SVD و Wavelet با استفاده از الگوریتم ژنتیک

     پدیدآورسمانه بدخشان فرح آبادی  استاد راهنمامحمد رضا کرمی ملائی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/08c63d326f53b2f65eeea340991ecb92

1396

13) اسیلاتور های LC با دو باند فرکانسی

 پدیدآورمسلم صفری تبار بیشه  استاد راهنماحجت غنودی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6b38cb7175dfd9b0bc45a503e8179699

1396

14) تشخیص شلیک اسلحه با استفاده از پردازش تصویر در تصاویر مادون‌قرمز

     پدیدآورسپیده عبدالهی  استاد راهنمایاسر بالغی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/32fe5f35d8cdb6842037c4f65ff44c8c

1395

15) تقویت کننده کم نویز فراپهن باند

پدیدآور: علی اسماعیل پور استاد راهنما: محمدرضا ذهابی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/773add1629d85f967697a6047c0d5386

1395

16) جدا سازی متن از تصاویر طبیعی با استفاده از روش مورفولوژی

پدیدآور: سعید دوستی استاد راهنما: محمد رضا کرمی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/3e87b05588d2d7128a44a6d7d0d52b99

1395

17) بهبود نویزفاز نوسانگر اتصال ضربدری LC با تکنیک بهبود توان

پدیدآور: سعید سلیمانی کبریا استاد راهنما: حجت غنودی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/8af47bc45197db0f8a147be0c2916f73

1395

18) ارایه ی الگوریتمی برای پنهان نگاری تصویر بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری

    پدیدآورسعید عباس پور استاد راهنمامحمدرضا ذهابی استاد مشاورمحسن نیکپور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/093261b08ad8aae5f882e09816a79378

1395

19) طراحی برداشت کننده انرژی لرزشی ولتاژ بالا مبتنی بر MEMS

    پدیدآورجواد مظفرزاده  استاد راهنمابهرام عزیزاله گنجی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/72f7ce44108bba6823a8157d52ab796d

1395

20) تحلیل و طراحی سوئیچ موازی سرعت بالا با استفاده از تکنولوژی MEMS

    پدیدآورندا جعفرزاده  استاد راهنمابهرام عزیزالله گنجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/0b0a57287b8e04456b6d219237f24ec1

1395

21) طراحی اسیلاتور حلقوی با توان مصرفی پایین و دقت تعامد بالا

    پدیدآورزهرا عیسی پور تاری  استاد راهنماحجت غنودی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ab715e150889c7f0f1136801e7594c44

1395

22) طراحی و تحلیل سوئیچ RF MEMS با سرعت بالاو ولتاژ تحریک پایین

    پدیدآورفاطمه مرادیان  استاد راهنمابهرام عزیزالله گنجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/06b35dac66ecfd4c04a2d1450b15164c

1395

23) تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم انتقال نوری DWDM

پدیدآورپیمان نوروزی  استاد راهنمامحمدرضا کرمی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/291ac5c019dba3fb4d020a685e0d5ce1

1395

24) ادغام تصاویر چند فوکوسه با استفاده از روش DCT

 پدیدآورحمید رضاییان  استاد راهنمامحمد رضا ذهابی  استاد مشاورمحسن نیک پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/28d746d4c7a60d8812857190e3003e02

1395

25) بهبود محدوده رنج فرکانسی در اسیلاتورهای کنترل شونده با ولتاژ

 پدیدآورسیده آتنا سفیدگران  استاد راهنماحجت غنودی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/600d6efa1d441fcd7276c5219abacaf1

1395

26) بررسی و تحلیل و بکارگیری سوئیچینگ نرم برای مبدل (DC-DC) بوست

پدیدآوررضا بابل فرضی بابلی  استاد راهنمامحمد رضا کرمی ملایی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/45eeb0f73d5f9adf9b987de53c8df87c

1395

27) ناحیه بتدی تومور مغزی بااستفاده از یک روش خوشه بندی ترکیبی

پدیدآورساناز خان زاده  استاد راهنمامحمدرضا ذهابی  استاد راهنمامحسن نیک پور 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/889c70ae927c9410f8d786bfea742a27

1395

28) ارائه سیستم کنترلی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در شبکه توان هیبریدی دو ناحیه

پدیدآورحامد رضازاده  استاد راهنمامحمدرضا کرمی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/42e76082be2aa4db0c86b6a8ce8fe268

1394

29) طراحی و تحلیل سنسور فشار چشم بی‌سیم با ضریب کیفیت بالا با استفاده از تکنولوژی MEMS

پدیدآورهاجر قائمی  استاد راهنمابهرام عزیزالله گنجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/71ac01702b99b89d3f45109c8c1fa787

1394

30) تشخیص امضای آفلاین با استفاده از فرکتالها براساس الگوریتم دینامیک زمانی

پدیدآور: فاطمه دانش مهر استاد راهنما: محمد رضا ذهابی استاد مشاور: محسن نیک پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/dd562b9adbca85a93a69cbd972eee79d

1394

31) واترمارکینگ به روش تبدیل کسینوسی گسسته DCT

پدیدآورحسین یوسفی گل افشانی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/fd74e634006028e77eb139aeeb822b36

1394

32) ولتاژ pull in در سوئیچ های موازی Rf-mems

دیدآورالهام آخوندیان امیری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/22249524b84564b18426bc48a6616e65

1394

33) ارائه سیستم کنترلی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ژنتیک و کنترلر فازی در شبکه توان هیبریدی

پدیدآورسید علی شفیعی بهنمیری  استاد راهنماعطاالله ابراهیم زاده 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4a21c13cfe5496316846b5139f4c234e

1394

34) بازشناسی تشخیص چهره افراد با استفاده از روش فازی عصبی

پدیدآور: امین تقی زاده استاد راهنما: محمد رضا ذهابی استاد مشاور: محسن نیک پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6ca66665c3118d2d701b897640e607c7

1394

35) بررسی ظرفیت باربری خاکهای لایه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پدیدآوربابک قاسمی  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/21a05135865b04e44d9fa240a1af0875

1394

36) ارزیابی فشار آب حفره ای در تحلیل پاسخ ساختگاه به روش معادل خطی و غیرخطی

پدیدآوراردلان نوروزی  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده چوبستی  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/27da85cace44e909d4262d67ca6dd5b1

1394

37) بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی ماسه مسلح با خرده های لاستیک و سیلیکات سدیم

پدیدآورمائده گل کانی  استاد راهنماعسگر جانعلیزلده  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b0a8aadeffb947eb3f9ef3f0c454ddf5

1394

38) تشخیص متن انگلیسی در تصاویر طبیعی مبتنی بر استخراج نواحی بیشینه پایدار

پدیدآورامیرعلی علایی استاد راهنمایاسر بالغی دماوندی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/69f9c734eb1b43b1f37ec791d7998374

1394

39) طراحی و پیاده سازی فیلتر میانه بهبود یافته بر روی FPGA

پدیدآورامیرحسین بدر  استاد راهنمایاسر بالغی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1ed17cdd108c4dfadd28ecd4428892ba

1394

40) کاهش سطح نویز شاخک ها در خروجی طیف PLL های دیجیتال

پدیدآورمجید طهماسبی قصاب استاد راهنمامحمدرضا ذهابی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/76977859019d48c8b2f0b937138f5a69

1393

41) طراحی و شبیه سازی اسیلاتورهای دو فرکانسی برای فرکانس های باند بالا

پدیدآورمعصومه آقابیگی  استاد راهنمامحمدرضا ذهابی  استاد مشاورحجت غنودی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c2f543943bb5fb0816510a363ba55472

1393

42) تطبیق امپدانس خودکار با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی

پدیدآورمهری قاسمی استاد راهنماحسین میارنعیمی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c2f0c698849ad6fba4c4862c97fd5da6

1393

43) خطا و نویز فاز در نوسان ساز چند فاز LC و تاثیر انواع تزویج روی آن

پدیدآوررقیه زارع استاد راهنمامحمدرضا ذهابی استاد مشاورحجت غنودی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/184455eb7fa3b7b7293004b8bc2c370f

1393

44) مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم

 پدیدآوراحمد عباسی گنجی استاد راهنمامحمد رضا ذهابی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/585663bd8d2d5b3062479429538d81be

1393

45) تشخیص و افتراق اثر انگشت جعلی از واقعی بر اساس محتوی اطلاعاتی نویز و تصویر در سیستم های بیومتریک

 پدیدآورنساء تولابی  استاد راهنمامحمدرضا کرمی ملائی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9ccf1ae58d185a5acf29b7b0613c2d2a

1393

46) طراحی و شبیه سازی یک تقویت‌کننده کم نویز فرکانس بالا با خطینگی بالا در تکنولوژی 0.18µm CMOS

پدیدآوروحید جعفرزاده  استاد راهنمامحمد رضا ذهابی  استاد مشاورحجت الله غنوی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c9f1d2e22bac999c62ac77062906bf28

1393

47) طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز پهن باند با توان مصرفی کم با استفاده از تکنولوژی0.18  µm CMOS

پدیدآورعلی اکبر اسلامی چلندر  استاد راهنمامحمدرضا ذهابی  استاد مشاورسیدباقر رمضان نیا 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/46f1dbfb3995ee73175663182daff71d

1393

48) بررسی و تحلیل سنسور فشار خازنی touch mode با حساسیت بالا جهت اندازه کیری فشار تایر خودرو

پدیدآورصادق خلیل پور امیری  استاد راهنمابهرام عزیز الله گنجی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/0722b69f95bf79af2cd44528688eca7b

1393

49) طراحی مقسم فرکانسی انالوگ و بهبود محدوده قفل ان برای کاربری در مخابرات بیسیم

پدیدآوررسول تاری درونکلا  استاد راهنمامحمد رضا ذهابی  استاد مشاورحجت غنودی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/0b1daa10a80d23dc5e409923dcdb4cc6

پایان­ نامه ­های گروه مهندسی صنایع:

1396

50) یک مدل چند‌هدفه فازی برای انتخاب تأمین‌کننده (مثال موردی: شرکت بهپاک بهشهر)

پدیدآور: امید بابایی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6a294565e4359d1692cef5aa9bcb7808

1396

51) بهینه سازی لجستیک معکوس تایر خودرو

پدیدآور: سمیه بازیاری استاد راهنما: عبدالستار صفائی استاد مشاور: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1ddd6813b2e17d63df9e747b6dc907df

1396

52) توسعه مدل مکان‌یابی -مسیریابی-موجودی در زنجیره تأمین چند سطحی با در نظر گرفتن انبارها

     پدیدآورمعین لزوری  استاد راهنماابراهیم اسدی  استاد مشاوررمضان نعمتی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a244e99a27a30f88a2505798e745465f

1396

53) استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری درحل یک مساله چیدمان تسهیلات چند هدفه در ساخت سلولی پویا

پدیدآور: نوید درویش قادری استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5b17c733c616c9676637b00ed051291d

1396

54) ارائه و حل یک مدل مکان یابی-موجودی با رویکرد کاهش آلودگی های زیست محیطی

پدیدآور: زینب سلیمانی امیری استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ee77fbfb1e4ca92437597af3ae524196

1396

55) زمان بندی کارها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات درمحیط ماشین های موازی نامرتبط

پدیدآور: عابد حسام استاد راهنما: سعید امامی استاد مشاور: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/17a432159851555e25ca7b082b948702

1396

56) پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی فازی

پدیدآور: محمد فرید تنکابنی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/420d007b5bd40d4534b3400017941002

1396

57) ارزیابی مدیریت دانش در شرکت کیافرین با استفاده از دیمتل فازی و AHP فازی

پدیدآور: حمید علی نیا چناری استاد راهنما: رمضان نعمتی استاد مشاور: یاسر خسرویان

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/13c64e990d150cecc98012aec642b0ac

1396

58) خوشه‌بندی و رتبه‌بندی فازی صنایع استان گیلان براساس زنجیره تأمین سبز

پدیدآورسید مهدی منانی  استاد راهنمارمضان نعمتی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/0371a73971cb6f474dbb17bf073d45eb

1396

59) ارزیابی تامین کنندگان شرکت پوریا البرز گلستان در زنجیره تامین سبز با استفاده از DEA فازی

پدیدآور: عزیز گرگانی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی استاد مشاور: یاسر خسرویان قادیکلایی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/fecef004b248aede939104b7464b7d65

1395

60) یک مدل موجودی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پنج سطحی

پدیدآور: الهام تقوی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی استاد مشاور: سعید امامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/63f323029ce2aca2d98c3eed2013378e

1395

61) ارزیابی توزیع کنندگان در زنجیره تامین، با استفاده از DEA فازی

     پدیدآورمحمد شربت خوری  استاد راهنمارمضانعلی نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/272e7ee0206d7bf2714439ea047148ee

1395

62) یک مدل چندهدفه فازی برای انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تأمین (مثال موردی: شرکت بریان گوشت)

       پدیدآورمریم مطلب زاده  استاد راهنمارمضان نعمتی  استاد مشاورسعید امامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6be0bef51ba837696bf6101cd2992aef

1395

63) ارائه مدلی برای مسئله مکان یابی مسیریابی دپوهای یک شرکت لبنی

پدیدآورسید رضا بیکایی  استاد راهنمارمضان نعمتی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/853ad2c76239f6146a029d0185c481ef

1395

64) ارائه یک مدل چند هدفه برای مساله طراحی شبکه در زنجیره تامین حلقه بسته با مرکز پشتیبانی

پدیدآور: فاطمه غلام نتاج استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی استاد مشاور: سعید امامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/40d03b1c834dfc0be4ab6a19c2d759e8

1395

65) رویکرد ترکیبی مهندسی همزمان-مهندسی ارزش- مدیریت ریسک در تولید جعبه ضد انفجار

پدیدآور: محمد قطب سیفی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/3d0e3c0bb25c5d93db3c979bf67ccaeb

1395

66) یک مدل چندهدفه برای بهینه‌سازی انتخاب اقدامات پاسخ به ریسک پروژه

پدیدآور: سیدمهدی حسینی بای استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی استاد مشاور: سعید امامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/70761140a152bb92679de7b295674c8d

1395

67) چیدمان پویا تسهیلات مبتنی بر بهینه‌سازی استوار

پدیدآور: لیلا خواجه محله استاد راهنما: سعید امامی استاد مشاور: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/19152cf9315619d4be1d3be3cef43685

1395

68) حل دقیق و فراابتکاری مسئله زمان‌بندی ماشین‌های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن تاثیر یادگیری و      زوال پذیری، محدودیت زمان دسترسی به کارها و زمان آماده سازی وابسته به توالی کارها

      پدیدآورایمان حکاکیان کاشانی  استاد راهنماعبد الستار صفائی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/fa335ccdaf3b89dbb6390e65bbcc65b5

1394

69) توسعه شاخص‌های توانایی فرآیند در پروفایل چند‌جمله‌ای ساده

پدیدآور: زری نعمتی کشتلی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/101cc7062f422d2557b23eddf4602874

1394

70) پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران

پدیدآور: سید زین العابدین حسینی استاد راهنما: دین محمد ایمانی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/2d164b8ba7891aab0de64efa21faf56f

1394

71) یک مدل چند هدفه برای مساله مکان یابی تسهیلات ناخوشایند

     پدیدآورمجید خلیل پور درزی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/d0b2d4a28054ec3b46d6cf73c781a83c

1394

72) یک مدل چند هدفه فازی برای انتخاب تامین کننده

     پدیدآورفائزه رفیعی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/14138a7c6402275e7820ded6b5fd9b2a

1394

73) توسعه یک مسأله چند هدفه برای چیدمان تسهیلات پویا در حالت مساحت های نابرابر

 پدیدآورسید امیر حسین حسینی رستمی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی  استاد مشاورسعید امامی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/af1db39751cba0afe477c23d35c044a7

1394

74) یک مدل چند هدفه برای مساله مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود

   پدیدآورحسینعلی محمدنژاد شش پلی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی  استاد مشاورسعید امامی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/bb74877d8cd2139232b821fbfc8790fa

1394

75) ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با استفاده از DEA فازی و روشهای چند متغیره فازی

    پدیدآورلیلا کرندلی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f76d4a36a0f4efd64f02e25aa93e8db4

1394

76) طراحی استوار مساله آرایش سلول پویا با در نظر گرفتن علاقه مندی کارگران

    پدیدآورمصطفی کرمانشاهی  استاد راهنماعبدالستار صفائی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b5fbcdc44623d2874b4c015c49797ee5

1394

77) یک مدل چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین جهت بازتولید قطعات خودرو

    پدیدآوراکبر فلاح آهنگر کلائی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9015beb955e44126721faa6d805272f7

1394

78) طراحی استوار مساله آرایش سلول پویا با در نظر گرفتن علاقه مندی کارگران

پدیدآور: مصطفی کرمانشاهی استاد راهنما: عبدالستار صفائی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b5fbcdc44623d2874b4c015c49797ee5

1394

79) رویکرد ترکیبی مهندسی همزمان-مهندسی ارزش- مدیریت ریسک در تولید باکس ضد انفجار

پدیدآور: محمد قطب سیفی استاد راهنما: رمضان نعمتی کشتلی استاد مشاور: عبدالستار صفایی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/bb2d7a563047d8aba03557f643a11908

1394

80) خوشه بندی و رتبه بندی فازی صنایع استان گلستان بر اساس زنجیره تأمین سبز

پدیدآورحدیثه رحیم زاده  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی  استاد مشاورسعید امامی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a51bd5cc29c116d1551ad497e72a1125

1394

81) توسعه مدل تصمیم گیری برای مدیریت زنجیره تامین پایداردر پروژه های ساخت

پدیدآور: سید مصطفی محمدزاده آلاشلو استاد راهنما: عبدالستار صفایی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5b1e0287433d235fd1ebdcde850b2eb5

1394

82) مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید - موجودی کالاهای فسادپذیر تحت تخفیف در قیمت محصولات نهایی

پدیدآور: مهسا ملایی استاد راهنما: عبدالستار صفائی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/85d055a35cca120e53993f00355bc474

1394

83) بهینه سازی برنامه ریزی تولید لجستیک معکوس بازیافت کاغذ

پدیدآور: سیرانوش اسماعیلی رینه استاد راهنما: عبدالستار صفایی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/082be206e00e695032f16fb40b4e6cc3

1394

84) توسعه شاخص توانایی فرآیند در پروفایل های چندمتغیره

پدیدآوراشکان ریگی  استاد راهنمارمضان کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/eeb8e371dfbaa8e1870aa8e888158842

1394

85) یک مدل چندهدفه برای مساله مکان یابی-مسیریابی انبارها

 پدیدآوراسماعیل کاظمی ورندی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی  استاد مشاورسعید امامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/475f2dd4bd34787f2e8ee59c819d8958

1394

86) رتبه بندی راه حل های رفع موانع مدیریت دانش با استفاده ازQFD و تصمیم گیری چندمعیاره فازی

پدیدآورالهه داودوندی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/2a86243142689e42e7820a2153d1d688

1394

87) رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تصمیم گیری چند معیاره فازی

پدیدآورمحمد مددیان  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی  استاد مشاورسعید امامی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9abd874d2ad4504fdebab2c89790ab4e

1394

88) رتبه بندی راه حل های رفع موانع مدیریت دانش با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

 پدیدآورزهرا نجف پور میشامندانی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/50946718c0e88803cc71deb9b055cb86

1393

89) ارائه ی مدلی برای مساله انتخاب مکان دپوهای شرکت لبنی کاله

پدیدآورقاسم افضلی حاجی دلا  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی  استاد مشاورکیهان رحمانی  استاد مشاورسعید امامی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ebdd33288b4ee63b5d962f0719962e14

1393

90) مدلی برای مساله چیدمان - مسیریابی در سیستم تولید سلولی پویا

پدیدآورسیده ربابه مهدوی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/301380ead9593caaa52ee8f837edd0f3

1393

91) ارائه مدل چند هدفه مکان یابی- موجودی با هدف کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در زنجیره تامین

پدیدآورسیده منصوره رسولی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b5d8124d7536a4451893b5182c083de4

1393

92) مدل چند هدفه غیرقطعی برای مساله چند محصولی چند دوره ای در زنجیره تامین چند سطحی

پدیدآورشبنم فضلی بشلی  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b6d3b483d28b71b68a620782efc0477c

1393

93) مدلی برای مساله چندهدفه فازی مکان یابی- مسیر یابی- موجودی برای مراکز توزیع

دیدآورالهام خرسند  استاد راهنمارمضان نعمتی کشتلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/afd4f5ec3ce97d372b9b8ef02b40792c

پایان ­نامه ­های گروه مهندسی عمران:

1397

94) بررسی اثرات ساختگاه با در نظر گرفتن ساختمان میان مرتبه و خاک بهسازی شده با میکروپایل

پدیدآورعلی حسین‌پور چوبی استاد راهنمافرزاد فرخ زاد استاد مشاورالهام دهقان حداد

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/71a0d2c9758e03cae7f52390295d194b

1397

95) بررسی رفتارخاک های رسی نرم بهسازی شده باستونهای سنگی بااستفاده از مدلسازی آزمایشگاه

پدیدآور: فاطمه کاکاسلطانی استاد راهنما: مبین افضلی راد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/430f946093cf5b6dbdc00726483bfb2b

1397

96) ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری قائمشهر با استفاده از GIS

پدیدآورصفدر رضایی گشنیانی استاد راهنماشعبان نجف‌پور درزی استاد راهنماقاسم نجف پور درزی

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/569ca788abd8d3271a3b0fb720b28fd7

1396

97) ارزیابی نشست و ظرفیت باربری خاک های بهسازی شده با میکروپایل

پدیدآور: حامد حقی نومندان استاد راهنما: فرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e0f7e92901316f3d646104a987e28744

1396

98) ارزیابی روابط حاکم بر ظرفیت باربری پی های عمیق

پدیدآور: دانیال سالاریان استاد راهنما: عیسی شوش پاشا

        https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/15392b2ecce39a807919e263f39733fe

1396

99) بررسی رفتار خاک رس آلوده به گازوئیل به کمک آزمایش تک محوری (مطالعه موردی بابل)

پدیدآور: اتنا تاج الدین استاد راهنما: فرزاد فرخ زاد استاد مشاور: هدیه سه لا تهنه

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/426ee5c1b5114745ea3a296174accdd6

1396

100) بررسی اثرات ناشی از روانگرایی لنزهای سست ماسه ای در خاک رس

پدیدآورمحسن رنجبر کتی لته استاد راهنمافرزاد فرخ زاد استاد راهنماحسین پهلوان

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/bb98cf1b663597c3526d4dc2b6f4637f

1396

101) بررسی سیستم میخکوبی خاک با در نظر گرفتن تراز آب زیر زمینی و تغییرات خاک در عملکرد سیستم

پدیدآورمهران ناصحی  استاد راهنمافرزاد فرخزاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5aebf8aba74e45b60eca09c77b18219b

1396

102) مطالعه اثرات ساختگاه در خاک های بهسازی شده با میکروپایل

پدیدآورمرتضی نژادمهدی  استاد راهنمافرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/da60619a00bf050c81a921b61b239733

1396

103) مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک رس مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش تک‌محوری

پدیدآورآویشن زارع  استاد راهنمافرزاد فرخزاد  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/738d50789c6f2937fa149a2fd58f89c5

1396

104) بررسی آزمایشگاهی اثر تراکم بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه‌ای

     پدیدآور: هدیه گلچین ایرایی استاد راهنما: فرزاد فرخ زاد استاد راهنما: حسین پهلوان استاد مشاور: مونا محمدی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/90f7f02ea4ff9849fa18801a8b0e64c7

1396

105) بررسی اثر خصوصیات خاک دانه ای در سیستم انکرینگ بر عملکرد ساختمان های مجاور درمشهد

پدیدآور: مسعود صفامنظر استاد راهنما: عیسی شوش پاشا

        https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/eed991a56590be4b4529e9af606c4cee

1396

106) بررسی اثر آهک بر روی خاک رس به کمک نتایج آزمایش C.B.R (مطالعه موردی آزاد راه قائمشهر- ساری)

پدیدآور: بهروز رستمی چراتی استاد راهنما: فرزاد فرخزاد استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: مونا محمدی

       https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/07c113f40d08da4fb89e4552e0d72627

1396

107) بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تحکیم اولیه و ثانویه خاک رس آلوده به گازوئیل (مطالعه موردی بابل)

پدیدآور: جمال گرجی استاد راهنما: فرزاد فرخزاد استاد راهنما: عسکر جانعلی زاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/49a739dc728eb541b0cc90e9442bbe42

1396

108) مطالعه آزمایشگاهی رفتار رس تثبیت شده با سیمان و سرباره مس

پدیدآور: علی ندیمی استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: سامان سلیمانی کوتنایی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/d427d4212d6e495a848ea47b5cdde18a

1396

109) بررسی رفتار لوله گاز مدفون زیر بار فرودگاه رامسر تحت بار دینامیکی هواپیما در لحظه فرود

پدیدآور: حسام الدین حکمت پناه استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: فرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c64ada0006f9bef1aa1ee38e0027e0e6

1396

110) بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس آلوده به گازوئیل (مطالعه موردی بابل)

پدیدآور: علی اکبرنژاد بائی استاد راهنما: فرزاد فرخزاد استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9a807cf5fb997606190a302aba7435d8

1396

111) بهسازی خاک با استفاده از ریزشمع، مطالعه موردی شهر نور

پدیدآور: کاظم بالی استاد راهنما: عسگر جانعلیزاده چوبستی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a1071852834fe7157c4318ab168d0ea1

1396

112) ارزیابی اثر خرده لاستیک بر پارامترهای مقاومتی برشی و تغییر شکل خاک (مطالعه موردی شهر بابل)

پدیدآور: مسعود حسین پور استاد راهنما: عسگر جانعلیزاده استاد مشاور: سامان سلیمانی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/3b77d4bd996115809ec5a80a467be4af

1395

113) بررسی تغییر مکان خطوط لوله مدفون تحت تاثیر روان گرایی  

     پدیدآور: احمد کرمان ساروی استاد راهنما: فرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b7314b953f6f9c6734f8ac58f972f6f1

1395

114) بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی ماسه بابلسر بهسازی شده با سرباره مس و سیمان

پدیدآور: مهراسا خادمی استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده چوببستی استاد مشاور: فرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/d2adc1c6f23c62a04fc43bde178bf26a

1395

115) کاربرد روش‌های نرم محاسباتی در بررسی جابجایی گسترش یافته (جانبی) در خاک‌های روانگرا شده

 پدیدآوراحد آقابیگی  استاد راهنمافرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/366d24b680ceeee5cc6f18e162dfe83d

1395

116) مطالعه پارامتریک نیلینگ در تثبیت خاک ریزدانه

پدیدآور: روح اله گرگانی فیروزجاه استاد راهنما: عیسی شوش پاشا

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6ba8ff4fb2fb01d258ffa71173500eff

1395

117) مقایسه تحلیل دینامیکی ساختگاه به روش معادل خطی و غیر خطی (مطالعه ی موردی پروژه مسکن مهر)

پدیدآور: بیژن خلبلی پالندی استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: فرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/bbc7129627c7735a8d05118938905d62

1395

118) ارزیابی عددی اصلاح خاک روانگرا به وسیله شمع های تراکمی

پدیدآور: سید ایمان سید تاجدار استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: فرزاد فرخزاد

 https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/730adeb35b52eead2675881b8e21ba45

1395

119) عملکرد زمین نرم بهسازی شده با ستونهای سنگی مسلح با صفحات متورق ژئوگرید

 پدیدآورسارا میرزایی کوتنایی  استاد راهنمافرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e2a42b5c993849b5403ffb60fe08b487

1395

120) تحلیل عددی محاسبه نشت از سد خاکی با استفاده از نرم افزار seep/w

پدیدآورفرشاد شجاعی  استاد راهنمافرزاد فرخزاد  استاد مشاورمحمد جواد شعبانی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a6e449899fe829f4948f8d02e475da4d

1395

121) شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی توده خاک مسلح به کمک روش دوفازی

      پدیدآور: آهو اشجعی استاد راهنما:  سید احسان سیدی حسینی نیا

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/d4551a4e6e479e7c356ef54247640c0d

1394

122) تأثیر زلزله های حوزه ی نزدیک بر روی رفتار سازه های میان مرتبه ی فولادی بر روی خاک های چسبنده

پدیدآور: مهدی عبدی استاد راهنما: فرزاد فرخ زاد استاد مشاور: امید لطفی عمران

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/95adc335c7b90074506d3dcc1e257ae4

1394

123) بررسی فرونشست ناشی از روانگرایی- مطالعه موردی شهرستان بابل  

پدیدآور: محمد مجاورنوا استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: فرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/228a597325eb44c3e4ee18585bb24e9e

1394

 

124) بهسازی خاک به روش میکروپایل- مطالعه ی پارامتریک 

 پدیدآور: مهران مهدوی استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده استاد مشاور: فرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/7806cfd9ac5064a4c710bf0a574ba8f9

1394

125) کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنز ماسه روانگرا با استفاده از ژئوسنتتیک پیش تنیده

پدیدآور: راضیه نمازی استاد راهنما: نوید گنجیان

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/89d5ef8b08293191684dd91d50c56db9

1394

126) تحلیل عددی عملکرد گود با در نظر گرفتن اندرکنش گود برداری و سازه

  پدیدآورآنوهه حسن پور  استاد راهنمافرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1fd5c6856db6a8d76c23dac29e4fef66

1394

127) بررسی اندرکنش ژی گسترده و میکروپایل

پدیدآورمجتبی اسداله زاده بالی  استاد راهنماعسگر جانعلیزاده  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4da695ee0d2af73013d5372dfc32caf8

1394

128) تحلیل پایداری استاتیکی سد خاکی شربیجار

پدیدآورجلال منتظری فشتالی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/eea3c8c7a95ce5df52feab44408b4c41

1394

129) بررسی پارامتریک رانش زمین در الخرفه.

 پدیدآورفاطمه شکری  استاد راهنمافرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b45f509df3d1eef55f51fe42482e1b70

1394

130) بررسی رفتار سد البرز در دوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق و مقایسه ی آن با نتایج عددی

پدیدآورمصطفی محمدی الاشتی  استاد مشاوررضا رسولی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/7ba2f7b7a917fc431f7bd7f47647e4a2

1394

131) استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در بررسی نشست تحکیمی خاک های ریزدانه

پدیدآورامیر حسین هاشمی نژاد  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ce1e4115ad606e79a8e9e848e9480c6c

1394

132) بررسی نقش توپوگرافی در در پاسخ لرزه ای زمین

 پدیدآورسجاد مرادی خوش دره گی  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1f77df35fe7fbf535f438e6c425fb5da

1394

133) بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه بندرانزلی با کمک تست های درجا و تانک شفاف

      پدیدآورابراهیم گل پور نویدهی نژاد  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/47c88d70358b95f1d8c87e65aec96908

1394

134) مدل سازی عددی نشست تحکیمی خاک‌های ریز دانه ناشی از پیش بارگذاری

 پدیدآورمهران خرمی وایقان  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/56ea09367cd5137d87954c6f5b36c26f

1394

135) بپرسی تاثیر نانو رس و نانو سیلیکا بر مقاومت خاک ماسه ای بابلسر

 پدیدآورشاهین هاشمی فرد  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده چوبستی  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/761cf05cf6ebceca82cd178b3e9b516a

1394

136) تحلیل دینامیکی تونلهای دستی و مکانیزه با روشهای عددی

پدیدآورغلامرضا عطاردی  استاد راهنماعسکر جانعلی زاده  استاد مشاورعلی نورزاد  استاد مشاوررسول یازرلو 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/21706a8913788d1efded7ad88932743a

1394

137) مدلسازی سه بعدی عددی بستر خطوط لوله مدفون

پدیدآور: رضا اکبری استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/935c0efa5a6b078f12800ffdeeac606e

1394

138) ارزیابی رفتار ویسکوالاستیک خاک در تحلیل پاسخ ساختگاه با استفاده از روش معادل خطی

 پدیدآورسینا فقیه  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده چوبستی  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

 https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/fcbc239fa51de59b668621f2556a0c48     

1393

139) شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی مورد مطالعاتی بوشهر

پدیدآور: هومن نصراله زاده استاد راهنما: عسکر جانعلی زاده استاد مشاور: فرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/58ca3c9cd0c731eb83c3b6b754397d6b

1393

140) تحلیل دینامیکی ساختگاه بابل به روش معادل خطی

پدیدآور: سامان نجارباشی استاد راهنما: عسکر جانعلی زاده استاد مشاور: فرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1d2c0ddda40cd7ce4cf45b64dca126c7

1393

141) رفتار لرزه ای سد سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی بستر آبرفتی

 پدیدآورمنوچهر نیازمند  استاد راهنماعلی اخترپور 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c011613fee07c2970f785fc9f0692820

1393

142) بررسی اثر زئولیت بر مقاومت کششی و برشی خاک ماسه ای بابلسر تثبیت شده با سیمان

     پدیدآورمجتبی عباسی  استاد راهنماعیسی شوش پاشا  استاد مشاورحسین ملاعباسی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/30fdcbccdb66abaf7d2e0698bd33273b

1393

143) بررسی روابط نیمه تجربی مابین سرعت موج برشی (Vs) و عدد نفوذ استاندارد (SPT)(مطالعه موردی خاک رباط کریم(

     پدیدآورسمیه آب خیز  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده  استاد مشاورمحمد ذوالفقاری  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c1ae48089214ac24789be5ec2b668585

1393

144) بررسی اثر بارگذاری ناشی از انفجار بر تونل های کم عمق

      پدیدآورزانا آذریان  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده  استاد مشاورحسین صالح زاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/cd07e151768a9ce389fd6d6e01b50c7e

1393

145) بهساری خاک به روش پیش بارگذاری در خاک خمیری

     پدیدآورمهدی نبی زاده مرسال فرد  استاد راهنماعسگر جانعلی زاده  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ff1a9d326beaf56a264d39832e2be521

1393

146) مطالعه تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر سرعت موج برشی خاک

      پدیدآورارمین شکرایی  استاد راهنماعیسی شوش پاشا

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b22ba83933b8000d86b61d22edbc16f0

1393

147) مطالعه رفتار خاک ماسه ای تقویت شده با خرده لاستیک و سیمان

     پدیدآورحامد پورحسین علمداری  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/07f45ac5c564f1641886d80ed9e9ea9f

1392

148) تعیین لایه بندی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل(

     پدیدآورستار رحیم مشائی  استاد راهنماعسکر جانعلی زاده  استاد مشاورفرزاد فرخزاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/33214041206c1d02aeb796e4da7fcf7e

1392

149) بررسی رفتار پی‌های گسترده شمعی، با استفاده از آنالیز عددی

     پدیدآورعلیرضا روشن  استاد راهنماعیسی شوش پاشا  استاد مشاورفرزاد فرخزاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/671bccbfa48bb5d4bb34ea9c28347377

1392

150) مطالعه موردی تاثیرات ریزشمع روی خاک زیرسازه در شهر بابل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-ریزشم

     پدیدآورمریم عظیمی  استاد راهنماعسکر جانعلی زاده 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/baa08b88174463e34b6b74ba6568a43c

1392

151) مطالعه پارامتریک پایدارسازی بستر سطوح شیب دار با ژئوتکستایل

     پدیدآورحمید فتحی شوب  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده چوببستی  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/7ae87fd9b6d4d6d5d7db93aeaa4f5e64

1392

152) تعیین رابطه همبستگی سرعت موج برشی با نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی خاک بابل)

پدیدآورپیمان پیش قدمی  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده چوببستی  استاد مشاورفرزاد فرخزاد 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/91991b4d2fb94cb4a63fcf583ebca7fb

1392

153) بررسی تغییرات تنش بر پایدارسازی گودها به روش میخ‌کوبی با استفاده از برنامه PLAXIS

     پدیدآورامیر کاظمی مومیوندی  استاد راهنماعسکر جانعلی زاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/57adba59c74c794619326747a4c97ed5

1392

154) تأثیر انعطاف پذیری مصالح پوششی در رفتار دینامیکی دیوار حایل با ژئوسنتتیک ها

     پدیدآورمحمد حایری  استاد راهنماعسگر جان‌علیزاده  استاد مشاورفرزاد فرخ‌زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/af41f54834620d0585bdfa4a806d0a8a

1392

155) بررسی اثر نانو ذرات بر روی فرآیند خود ترمیمی در رس

     پدیدآورمینا محمدی  استاد راهنماعسکر جانعلیزاده چوببستی  استاد مشاورفرزاد فرخ زاد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/29371257cf04f34d8ce1a789fdcd25e5

1391

156) بررسی قابلیت رمبندگی خاکهای مسئله دار (مطالعه موردی دشت نیشابور)

پدیدآور: بهروز سعیدان استاد راهنما: عسکر جانعلیزاده چوببستی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5d8cdd1b1f2dd321e99762ee908a19a4

پایان ­نامه­ های گروه مهندسی کامپیوتر:

1397

157) مدل‌سازی الگوریتم هدایت ربات خود-راه بر با استفاده از شبکه پتری فازی

پدیدآورزهرا رضایی خطیر استاد راهنماهمایون موتمنی استاد مشاورمیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1abbdcd6a7a612548655b9feea2bbbbd

1397

158) حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ

پدیدآورمریم گنجی استاد راهنماپیام محمودی استاد مشاورمرتضی بابازاده شاره

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/37bae38fc0fc125b0a33195702740a5a

1397

159) تشخیص گره متخاصم و شناسایی مهاجم در شبکه های موردی بین‌خودرویی با استفاده از حمله سایبل

پدیدآورشهرام زرکشان اصفهانی استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری استاد مشاورمرتضی بابا زاده

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1c8fa3b3b9940be5295c3230f7c833d9

1397

160) مدل کردن جوان‌سازی نرم‌افزار تحت شرایط مختلف حافظه جهت سنجش قابلیت دسترسی سیستم

پدیدآورایمان آقابزرگ‌زاده استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری استاد مشاورمرتضی بابازاده شاره

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/977ece63c1cf27ae20cb5ab9a11cd4f1

1397

161) ارائه یک سیاست صف بندی کارآمد جهت ارسال بهینه ترافیک چند رسانه ای در شبکه های ادهاک موبایل

 پدیدآورمحبوبه نوذری چراتی استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1bbb45c15300a05563aa66022ade21f8

1397

162) ارایه الگوریتم ترکیبی GAGR جهت حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با قید ظرفیت حمل بار

پدیدآور‌پویا علی نژاد  استاد راهنمامهدی بابلی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4ca5095a4b9b370335dd302cb5fb720d

1397

163) شناسایی بات نت ها در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر روشهای یادگیری عمیق

پدیدآورهادی اعرابی عربانی استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9df4437dc420704aabab091721fc0cd3

1397

164) بهینه‌سازی پارامترهای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در فرآیند تشخیص نفوذ به شبکه

پدیدآورساجده رمضانی استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری استاد مشاورمیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/573599f84f9ff668654ac0090b082e4a

1397

165) تشخیص احساسات، مستقل از گوینده ،از روی گفتار در پایگاه داده فارسی با استفاده از آنالیز تفکیک کننده خطی

پدیدآورفائزه عباس زاده  استاد راهنمامیثم یدالله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/41c8c5d3214787eb208092c7d979cb36

1397

166) بهینه سازی ارسال ویدئو در شبکه های چندرسانه ای بی سیم با استفاده ازمدل تحلیلی صف بندی

پدیدآورصدرا قلی نژاد استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری استاد مشاورمرتضی بابازاده

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/6dcf1948fc90f6fbafe2ab44b7fd40b3

1397

167) ارائه روش امن در رایانش ابری با استفاده از بلاک‌بندی داده‌ای جهت کاهش حافظه در نقاط انتهایی

 پدیدآورفرهاد فرهنگ راد  استاد راهنمامهدی بابلی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6f03e43f976cfd1c877b69294bbcb9f3

1397

168) استریم تطبیقی در شبکه های بی سیم با ویدیو مقیاس پذیر

پدیدآورزهرا ملک آرا استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/da1a0d98b79b9e3a198d558dc2ca9b75

1396

169) ارائه ی الگوریتمی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از مسیریابی متوازن ترکیبی مبتنی بر جریان داده با تکیه بر انتخاب بهینه ی نود سرخوشه

پدیدآور: مژگان کردجزی استاد راهنما: میثم یدالله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1e8e1417cc3e8354f12f8d50cf9be747

1396

170) ارائه مدلی برپایه شبکه های پتری رنگی زمانی جهت زمانبندی وظایف و ارزیابی قابلیت اطمینان در محیط ابر

پدیدآوررزیتا بصاری اطربی  استاد راهنماهمایون موتمنی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/d770cfc18b00116c1534008145167cdc

1396

171) ارائه الگوریتم جهت بهبود کاوش در وب با استفاده از روش خوشه بندی k_means و فازی چند متغیره

پدیدآور: لیلا بهمنی استاد راهنما: میثم یداله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/54dfbe73a3689bc9fcff8830244e0a79

1396

172) ارائه یک روش طبقه‌بندی ترکیبی برای تشخیص نفوذ در شبکه کامپیوتری

پدیدآورفاطمه شاهرخی  استاد راهنماهمایون موئتمنی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/aa4c34b7d58304bf55db45c97039f2a8

1396

173) ارائه یک رویکرد جهت تشخیص حمله مسیریابی Sinkhole در شبکه‌ اینترنت اشیاء مبتنی بر پروتکل RPL

پدیدآورزهرا متاجی استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/777664e73b8c4c05d631e57e5ed0b9c9

1396

174) ارائه یک الگوریتم فراابتکاری جهت خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم

پدیدآورسید محمد نوربخش امیری  استاد راهنماحسام عمران پور 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5ae80e9bdbf024e58af93ac7317a435c

1396

175) بهبود سیستم تشخیص نفوذ شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدن

 پدیدآورعلیرضا رحمانی  استاد راهنماپیام محمودی  استاد مشاورحسام عمران پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/8c5cbe6b812f11bc6ec1f4ea5d05584d

1396

176) تخصیص منابع در مراکز پایش ویدیوی ابری بر پایه کاهش اتلاف منابع و انرژی

پدیدآورمسلم ابراهیمی  استاد راهنماپیام محمودی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/46db25b3b0bfe14108ab4f568c8f3b17

1396

177) بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع باروش سرگردانی دربهینه سازی چندمدی

پدیدآورنفیسه عبداله پور  استاد راهنمایاسر بزرگی راد

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/1c9448931e6582c702b776582f3c7cb5

1396

178) بهبود الگوریتم ازدحام جوجه ها با الگوریتم ژنتیک برای انتخاب و ترکیب سرویس‌های وب با توجه به نیاز کاربر

پدیدآورارسلان قادرزاده  استاد راهنمایاسر بزرگی راد  استاد مشاورمرتضی بابازاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b841b71c2ff841d449d865d0244ccb81

1396

179) رویکردی موثر جهت مکان یابی آماری خطاهای معنایی برنامه ها در حضور اجراهای تصادفاً موفق

 پدیدآورشمیلا رخساری قادیکلائی  استاد راهنمایاسر بزرگی راد  استاد مشاورمرتضی بابازاده شاره 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ac5fbcdfbc35a06e4aa527e1385a7ffd

1396

180) مدل سازی و ارزیابی توان عملیاتی سیستم کنترل ترافیک هوایی با استفاده از شبکه های پتری

پدیدآورسیده فرشته اسماعیلی استاد راهنمامیثم یداله‌زاده طبری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3dce2781e1236b8449c9016457109003

1396

181) ارائه یک الگوریتم توزیع شده و مشارکتی جهت تشخیص و جلوگیری از حمله سیاه چاله در شبکه موردی سیار

پدیدآور: ندا اسمعیلی دوکی استاد راهنما: میثم یداله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/99e0e0286c8ae913dcca6f6942a1e25d

1395

182) ارائه روشی برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در شبکه های موردی بی سیم

پدیدآور: محمد فلاحیان بیژن استاد راهنما: میثم یداله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e5a560880170bad43618bad2b2305935

1395

183) پروتکلی جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه کردن طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با مقیاس بزرگ بر پایه خوشه بندی

پدیدآور: محمد اردشیری بهرستاقی استاد راهنما: میثم یدالله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/048a5be6431db03bb64ad78eaf24d9d8

1395

184) بهبود الگوریتم مسیریابی ANTHOCNET در شبکه بیسیم متحرک موردی

           پدیدآوربهزاد عبدوس  استاد راهنماحسام عمران پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9f1fbe20c7ad387043a8c62819f6b473

1395

185) بهبود پوشش در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب ناهمگن با استفاده از روش‌های هوشمند

   پدیدآورسید مجتبی محبوبی  استاد راهنماهمایون موتمنی  استاد مشاورمیثم یداله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/dbf79f5e3e12ec4a4d6f5daf8c761000

1395

186) ارائه‌ی یک روش ماشین بردار پشتیبان چندکلاسه برای تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری

پدیدآورسمیرا قاسم‌زاده نجفی  استاد راهنماحسام عمرانپور 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4972fd8a4d88ba2ca7eea16e9923c02f

1395

187) ارائه یک روش کارا مبتنی بر دیاگرام ورونوی جهت بهبود پوشش در شبکههای حسگر بیسیم خطی

پدیدآورسعید اصغرنیا روشن  استاد راهنمامیثمl یدالله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c15dc49e8143603f34f7e4abe70034ad

1394

188) ارائه روشی برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در شبکه های موردی بی سیم

پدیدآور: محمد فلاحیان بیژن استاد راهنما: میثم یداله زاده طبری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f552d8e5e64afe9437cf4f3a4ffb3955

1394

189) بهبود روشهای تشخیص حمله های رایانه ای با استفاده از داده کاوی

پدیدآور: همت فیروزمندی بندپی استاد مشاور: میثم یدالله زاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ea0b96bf1f8d7593b5794d9b49227166

پایان ­نامه ­های گروه مهندسی محیط زیست، سیستم­های انرژی و بیوتکنولوژی:

1397

190) انرژی های قابل حصول دریاها و اقیانوسها-مطالعه موردی انرژی الکتریکی از جزر و مد

پدیدآوررضا سراوانی استاد راهنماشعبان نجف پور استاد راهنماقاسم نجف پور

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/043421e1175f37129a9f4c3baa4ffca8

1397

191) تولید لیپید از ریزجلبک ها جهت تهیه سوخت بیولوژیکی بیودیزل و حذف بیولوژیکی دی اکسیدکربن توسط ریزجلبک ها 1396

پدیدآور: امید علیزاده استاد راهنما: قاسم نجف پور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/28ad8a5593731a8b8a6c3fac9aa8e2f1

 

پایان ­نامه ­های گروه مهندسی معماری

1397

192) طراحی مجموعه اقامتی- تفریحی میرود با رویکرد گردشگری طبیعی

 پدیدآورحمیدرضا نوری استاد راهنماوحید حیدرنتاج استاد مشاوروحید حیدرنتاج

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f5245709a96d4f79fd80e6cd9335fe0b

1397

193) مجتمع گردشگری اقامتی سد شیاده بابل
 
پدیدآورمریم حسینعلی زاده  استاد راهنمامجید یوسف نیا 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4eb9b03e52ee4df9a0daea74bfc51481

1397

194) پژوهشکده اقلیمی با حد اکثر بهره وری از انرژی باد

پدیدآورنغمه علی تواسونی استاد راهنماماریا کردجمشیدی استاد راهنماوحید حیدرنتاج

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7f7bf987d6ee6fadc0edfbb3752f59d6

1397

195) طراحی هتل در مازندران (شهرمحمودآباد) با رویکرد بومی

 پدیدآورمریم خادمی گزنک استاد راهنماماریا کردجمشیدی استاد راهنماوحید حیدرنتاج

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bbe3707909a91514bfb5a39f459b07ad

1397

196) طرح توسعه امامزاده ابراهیم بابلسر با رویکرد گردشگری زیارتی

پدیدآورمطهره عسگری نژاد امیری استاد راهنماوحید حیدر نتاج

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/82820fc1ee2042eb79b4d384f0cac8d5

1396

197) طراحی مجتمع تفریحی فرهنگی با رویکرد معماری بیونیک

پدیدآور: فهیمه رسولی استاد راهنما: نسیبه صدفی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/ab05e78401cf25b4edfedf32ed76e04f

1396

198) طراحی مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست با رویکرد اصلاح الگوی رفتاری ( تاکید بر تعاملات اجتماعی)

پدیدآور: فریناز یوسفی استاد راهنما: وحید حیدر نتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/b95873395ff46908bc34b2fff1001b7f

1396

199) باشگاه خودروهای کلاسیک بابل با رویکرد تعاملات اجتماعی

پدیدآورشایان قلی زاده خراسانی  استاد راهنماسید محسن موسوی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/56ad9feadbb937d771febcf9514264f7

1396

200) بهینه سازی طراحی ساختمان مسکونی بلند مرتبه با توجه به فرم و موقعیت آتریوم در منطقه یک تهران

پدیدآورفریبا رضائی  استاد راهنمازهیر متکی  استاد مشاورمفید گرجی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/fda559a36ad3fbe6c94429ef2e2fdd33

1396

201) طراحی باغ کودک با تاکید بر نقش طبیعت در آموزش در شهر بابل

پدیدآورفهیمه قربانی نقیبی  استاد راهنماوحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/8c4530a99f8900ded86835ced439692e

1396

202) طراحی محله مسکونی با الگو پذیری از معماری روستایی مازندران

پدیدآورتورج قاسم نژاد  استاد راهنماسیدمحسن موسوی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4bb7ad822da3f2b007225a68bf591d42

1396

203) خانه مد و لباس بابل با رویکرد بهره گیری از پوشاک سنتی ایرانی

پدیدآورسهند شعبانی فر  استاد راهنمامحسن موسوی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e217f2a836519f57dc988f7c935d06ab

1396

204) طراحی خانه کتاب بابل با رویکرد حس تعلق به مکان (تاکید بر مولفه‌های کالبدی)

پدیدآورصفورا احمدعلی پوری  استاد راهنماراحله رستمی  استاد مشاورمریم رزقی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/7d7f812cfa97c9d1a1e2ee08f5206dd0

1396

205) طراحی مجتمع مسکونی در ساری با تکیه‌بر تقویت جهت‌یابی فضایی

پدیدآورمحمد علی پرهازه  استاد راهنمازهیر متکی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/db0400a02211bea2e31aa192688fb5f5

1396

206) طراحی باغ کتاب با رویکرد فضای سبز داخلی(نمونه موردی شهر بابل)

پدیدآور: مروارید صابریان استاد راهنما: نادیا معقولی استاد مشاور: سید محسن موسوی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/8b01f69e418238ffb895c9af2e3d5610

1396

207) طراحی مسکن آپارتمانی در شهر قائم‌شهر با تأکید بر معماری بومی

پدیدآور: میثم روحانی قادیکلایی استاد راهنما: وحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9e1bd09a70ed7e27e222d60a72884ded

1396

208) مجموعه آموزشی تفریحی کودکان اوتیسم با رویکرد اصلاح الگوی رفتاری

پدیدآور: هلیا کارگر استاد راهنما: وحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5266a14f0edaee304236a875e6a0be72

1396

209) طراحی مسکن آپارتمانی در شهر قائم‌شهر با تأکید بر معماری بومی

پدیدآور: میثم روحانی قادیکلایی استاد راهنما: وحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9e1bd09a70ed7e27e222d60a72884ded

1395

210) طراحی مرکز بازپروری حیات معتادین با رویکرد حس مکان

پدیدآور: سیده جیران جلالی مطهری استاد راهنما: علی دشتی شفیعی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/40ee4b3a9c17520287fdb5dd7f04bd66

1395

211) طراحی خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد حس دلبستگی به مکان

پدیدآور: صدیقه فلاح ساروکلایی استاد راهنما: علی شفیعی دشتی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/703a794c7df34512ab1017adb113f95c

1395

212) طراحی کتابخانه عمومی بابل با رویکرد معماری سبز، برای رسیدن به معماری بوم آورد

پدیدآور: افروز اسماعیل زاده روشن استاد راهنما: وحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/9ef4c30b52b495f7b797d2cabf0a698f

1395

213) طراحی مرکز آموزشی کودکان 4 تا 6 سال در بابل با رویکرد ارتقا خلاقیت کودکاندر محیط‌های آموزشی

پدیدآور: کیوان جغتاپور استاد راهنما: نادیا معقولی استاد مشاور: محسن موسوی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/0f02318659a86885549a58ef9fc430d1

1395

214) طراحی مدرسه نابینایان با رویکرد غنای حسی

پدیدآور: فاطمه رمضانیان استاد راهنما: محمدتقی نظرپور

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e61ec5e784561106de63654d79db4d7a

1395

215) مجموعه اقامتی تفریحی بابلسر با رویکرد معماری پایدار

پدیدآور: روشنک کاکاوند استاد راهنما: مجید مفیدی شمیرانی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/5927021d6dea08897b95c54a64bea2a3

1395

216) طراحی مجموعه ی زیستس پایدار با رویکرد صفر انرژی

پدیدآور: سهیلا وزیریان جعفری استاد راهنما: سید مجید مفیدی شمیرانی استاد مشاور: مریم رزقی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f2ddce1f95d46fd04ad19181068f5a5b

1395

217) باغ کتاب بابل با نگرشی به باغسازی ایرانی

پدیدآور: مهرنوش مفیدیان استاد راهنما: وحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/e6fc47f1fa267680922e157f08cb8c9e

1395

218) پارک هیبریدی با رویکرد تعامل فضای شهری

پدیدآور: سیدسیامک عصرساجدی استاد راهنما: شاهین حیدری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/6fdabf1f13394ecd6d499885ed2b95ed

1395

219) طراحی مرکزی ساختمان نظام مهندسی استان تهران با رویکرد انرژِی کارا

پدیدآور: لیلا سادات موسوی استاد راهنما: شاهین حیدری

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/3c30f5dbe8c701c7da30c89a54df4693

1395

220) طراحی هنرستان دخترانه با تاکید بر ارتقاء انگیزش و مهارت عملی هنرجویان در قائمشهر

 پدیدآورمنیره احمدی قادیکلائی  استاد راهنماراحله رستمی  استاد مشاورمریم رزقی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/291d22e0c8463c9934235d06f5f99781

1395

221) طراحی مجموعه تفریحی توریستی در محمودآباد(با رویکرد اکوتوریسم)

 پدیدآورسکینه کریمی  استاد راهنماسید محسن موسوی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4e7ac891c3f6bf5c30a38daa43ffe261

1395

222) سینما به مثابه یک قرارگاه فضایی _اجتماعی : باز طراحی سینما صحرای تهران

پدیدآورزهرا صادقی  استاد راهنمازهیر متکی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/fcd6f11743d9515b784ce1561efe809a

1394

223) طراحی مجتمع مسکونی در شهرستان محموداباد با رویکرد احیای هویت فرهنگی و معماری بومی منطقه

پدیدآور: نیما وثوقی استاد راهنما: وحید حیدر نتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/73947dacdd33f767aba3b197ca197a14

1394

224) طراحی موزه تاریخ طبیعی طبرستان(تاملی بر ارتباط مطلوب میان معماری و طبیعت)

پدیدآور: صابر عباس نژاد استاد راهنما: وحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4002286a6b89bb539fc81432db0e7f82

1394

225) طراحی مجتمع اقامتی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکرد هنردرمانی

     پدیدآورسارا عزیزی  استاد مشاورروح الله رحیمی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/09c634ace33d718222696ee0f2b15ef8

1394

226) طراحی موزه تاریخ طبیعی طبرستان(تاملی بر ارتباط مطلوب میان معماری و طبیعت)

پدیدآورصابر عباس نژاد  استاد راهنماوحید حیدرنتاج

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4002286a6b89bb539fc81432db0e7f82

1394

227)  طراحی ساختمان مرکزی نظام مهندسی استان تهران با رویکرد انرژی گرا

پدیدآور: لیلا سادات موسوی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/73e85c3c5789dfdd053b7dce7ec80294

1394

228) ارتقاء امنیت و کاهش جرم با طراحی محیطی (نمونه موردی : طراحی مجتمع مسکونی در شهر بابل)

پدیدآور: علیرضا معماریان استاد مشاور: مریم رزقی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/cc2d24df802f67f0bbf26061f77e2d57

1394

229) طراحی باغ موزه مردم شناسی با رویکرد باغ های تاریخی مازندران در شهرستان آمل

پدیدآور: فروغ حیدرنژاد استاد راهنما: راحله رستمی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/98b8c447e642324262024d8ac5eb6a2b

1394

230) اسکان موقت پس از بحران(زلزله)، با الگوی مسکن متحرک عشایر ایران (مطالعه موردی: منطقه 17 شهرداری تهران، پارک ولایت)

پدیدآور: محمود عزیززاده استاد راهنما: بهرام عنایتی استاد مشاور: مریم فرزانه

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/cd29e9d3f2c0fc4fe2895ddb4c72a90c

1393

231) خانه فرهنگ و هنر بابل با رویکرد معماری پایدار

پدیدآور: سینا قریشی استاد راهنما: ماریا کردجمشیدی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/d20ba6f74548eecafccec855501645ef

پایان ­نامه­ های گروه مهندسی مکانیک:

1397

232) بررسی عملکرد یک سامانه فتوولتائیک به قدرت 7.2کیلووات در ایستگاه تقلیل فشار قزوین

پدیدآورمجتبی فلاح امینی استاد راهنمامفید گرجی بندپی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7b5e21f381456b2bead36d11b6f2f88d

1397

233) بررسی آزمایشگاهی تولید آب از رطوبت اتمسفر در سیستم ترکیبی "ترموالکتریک-فتوولتائیک -آب‌شیرین‌کن خورشیدی" و ارزیابی روش‌های افزایش کارایی در آن

 پدیدآورسید جعفر موسوی  استاد راهنمامفید گرجی  استاد مشاورطاهره گرجی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/3c9a68266e26c3b4c0378c693fcfebf0

1397

234) مطالعه آزمایشگاهی طراحی سیستم تولید آب شرب از رطوبت هوا با استفاده از افزاره ترکیبی ترموالکتریک-صفحه فتوولتائیک و بررسی امکان استفاده از آن در نواحی آب و هوایی مرطوب

 پدیدآورمهدی سیفی قادی  استاد راهنمامفید گرجی  استاد مشاورطاهره گرجی 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/84b44c9f0dbb6ff8c48f43287773cad2

1397

235) راه اندازی آبگرمکن خورشیدی لوله مسی و بررسی کاربرد آن در پیشگرم کردن گاز ایستگاه تقلیل فشار

 پدیدآورولی الله ولیپور سلیمی استاد راهنمامفید گرجی بندپی استاد راهنماسید شرف الدین حسینی

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/53b8c98eb6335910c16a28f279083e6f

1397

236) بررسی آزمایشگاهی سیستم خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی با هدف بهبود کارایی سیستم با مواد ذخیره ساز انرژِی حرارتی

      پدیدآور: فرهاد دری استاد راهنما: طاهره گرجی استاد مشاور: شهربانو شامخی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/8f9410549f58cc37bfc96d847bb3c09a

1397

237)    مطالعه و بررسی آزمایشگاهی توربین محور عمودی جهت بکارگیری در سرعت‌های کم

        پدیدآور: عیسی محمدی سماکوش استاد راهنما: مفید گرجی استاد مشاور: طاهره گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/47f2da364a708cf873c121e6d04a9e96

1397

238) طراحی و ساخت اجاق خورشیدی جعبه ای و ارائه راهکارها جهت افزایش عملکرد سیستم با استفاده از بازتاب کننده های نور

      پدیدآور: صابر سقلی استاد راهنما: طاهره گرجی استاد مشاور: شهربانو شامخی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/81640b1ddaa4b108e6ad082aacbf94f6

1397

239) مدل سازی عددی گرمکن هوای خورشیدی و بررسی تاثیر ساختار سطح دندانه دار برعملکرد آن

پدیدآورمیثم سام دلیری استاد راهنمامهدی میانسری استاد مشاورمفید گرجی بندپی

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/ffd72badfc7b2ae8be46b56df8b8ba09

1397

240) مطالعه ازمایشگاهی افزایش بازده سیستم های خورشیدی برپایه سیستم ترکیبی فتوولتائیک- حرارتی باسیال هوا.

پدیدآور: مرتضی ابوالحسنی درونکلایی استاد راهنما: مفید گرجی بندپی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a3ce51b2b0c12a4beee047e7b218e5c6

1396

241) بهینه سازی ترمودینامیکی و اقتصادی مصرف انرژی در مجتمع های مسکونی بیش از 10 واحد با در نظر گرفتن انرژی خورشیدی

پدیدآور: محمد جواد مهماندوست اصفهانی استاد راهنما: مفید گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/2568bc390905e585af869c8686cca40c

1396

242) بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه T-شکل با وجود نانو ذره و روش شبکه بولتزمن

پدیدآور: فرزاد درویشی استاد راهنما: داوود دومیری گنجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/26fb6f7202e8d3e743ead5acec3bcc44

1396

243) بهینه سازی و محاسبات سردخانه با ظرفیت حداکثر 4000 تن واقع در شهرستان آمل

 پدیدآورمهدی بابائی نسامی  استاد راهنمامفید گرجی بندپی  استاد مشاورحسین یحیی زاده

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/bc47edeb37a2ca91fd847b41f1c2f307

1396

244) شبیه سازی عددی توربین داریوس و بهبود عملکرد آن با بهینه سازی هندسه، تعداد و جانمایی فلپ

      پدیدآور: سیامک شیرزادگان استاد راهنما: طاهره گرجی استاد مشاور: مفید گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a7441691bc40932341882cb0940a1577

1396

245) مطالعه تجربی افزایش راندمان حرارتی سیستم های خورشیدی فتوولتاییک حرارتی (PVT)

پدیدآور: ابراهیم دهقانی استاد راهنما: مفید گرجی استاد مشاور: مفید گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/4fdf36354a123f9d73dc207e47c99c1f

1396

246) بررسی افزایش راندمان الکتریکی سیستم های خورشیدی ترکیبی

پدیدآور: رامین واحدی مری استاد راهنما: مفید گرجی  

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/489a3f307c1032d88a85eef2b3f92022

1396

247) بررسی و ارائه راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد و راندمان ایرواشرهای سالن 5 شرکت ایران خودرو

پدیدآور: مهدی الیاسی استاد راهنما: مفید گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/afd02bce7c389d08356a151c0878ae02

1396

248) انتقال دارو به سلول‌های هدف از طریق نانوذرات و مدل‌سازی جریان خون

پدیدآور: بابک دلاورنیا استاد راهنما: مفید گرجی استاد مشاور: طاهره گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/f1391c8a9ac334148615e60450297d26

1396

249) بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد در مجرای حلقوی هم‌مرکز و غیرهم‌مرکز عمودی همراه با چرخش لوله داخلی

پدیدآور: مجید یعقوبی اشرفی استاد راهنما: مفید گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/73a039a0ae53e4665126b175f9ede61d

1396

250) بررسی عددی الگوی رفتاری جریان اطراف سرریز نیم استوانه ای

پدیدآور: مجید دهدارکنگلوئی استاد راهنما: مفید گرجی بندپی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a49ecaafa73517e91e87a5fd4b8ee206

1396

251) طراحی و ساخت موتور پالس‌جت دریچه‌دار

پدیدآور: حسین درویش پور استاد راهنما: مفید گرجی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c55c1d093c9f5c244f4058470bbf5e21

1396

252) بررسی روشهای ذخیره سازی انرژی حرارتی و مطالعات موردی ذخیره سازی زیرزمینی

پدیدآور: حسام الدین روحانی استاد راهنما: