بروزرسانی: 1398/03/27 فهرست مقالات

فهرست مقالات چاپ شده بهمراه لینک آنها

 

مقالات ISI

مقالات SJR

مقالات علمی- پژوهشی

مقالات ISC

مقالات کنفرانسی

گروه مهندسی برق و بیوالکتریک

4

1

1

-

9

گروه مهندسی صنایع و مدیریت

1

2

1

-

42

گروه مهندسی عمران

6

-

-

-

46

گروه مهندسی کامپیوتر

-

-

-

-

12

گروه مهندسی محیط زیست، سیستم های انرژی و بیوتکنولوژی

3

1

-

1

2

گروه مهندسی معماری

-

-

-

3

45

گروه مهندسی مکانیک

2

-

-

-

22

مجموع

16

4

2

4

178

مجموع کل

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه مهندسی برق و بیوالکتریک:

مقالات ژورنالی ISI:

2019

1) Binaei R, Gholami M. Design of novel D flip-flops with set and reset abilities in quantum-dot cellular automata nanotechnology. Computers & Electrical Engineering. 2019 Mar 1;74:259-72.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790618303276

 

2018

2) Roshan MG, Gholami M. Novel D Latches and D Flip-Flops with Set and Reset Ability in QCA Nanotechnology Using Minimum Cells and Area. International Journal of Theoretical Physics. 2018 Oct 1;57(10):3223-41.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10773-018-3840-1

2018

3) Binaei R, Gholami M. Design of Multiplexer-Based D Flip-Flop with Set and Reset Ability in Quantum Dot Cellular Automata Nanotechnology. International Journal of Theoretical Physics. 2018:1-3.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10773-018-3967-0

2012

4) Nadernejad E, Nikpour M. Image denoising using new pixon representation based on fuzzy filtering and partial differential equations. Digital Signal Processing. 2012 Dec 1;22(6):913-22.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1051200412001054

 

مقالات ژورنالی SJR:

2011

 

5) Radmehr M, Anisheh SM, Nikpour M, Yaseri A. Designing an offline method for signature recognition. World Applied Sciences Journal. 2011 Mar;13(3):438-43.

https://pdfs.semanticscholar.org/cc0c/8a9730a02c039d0e94f12e6d2c666b739df9.pdf

 

مقالات علمی پژوهشی:

2009

6) Nikpour, M., Nadernejad, E. and Hassanpour, H., Using PDE’s for Noise Reduction in Time Series. International Journal of Computing and ICT Research. 2009 42.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.372.6977

 

 

مقالات کنفرانسی:

1397

7) بابل فرضی بابلی, رضا و محمدرضا کرمی، ۱۳۹۷، به کارگیری سویچینگ نرم برای مبدل DC DC BOOST در راستای کاهش تلفات کلید زنی، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران، انجمن فناوری های نوین.

https://www.civilica.com/Paper-ICELE03-ICELE03_489

 

1396

8) رضایی, نساء و محسن نیک پور، ۱۳۹۶، شناسایی عدد دست نویس با روش بازنمایی تنک، کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اصفهان، جهاد دانشگاه اصفهان.

https://www.civilica.com/Paper-PCCO01-PCCO01_352

1394

9) اسلامی چلندر, علی اکبر؛ سیدباقر رمضان نیا و محمدرضا ذهابی، ۱۳۹۴، طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز درسیستم های فرا پهن باند با توان مصرفی کم و با استفاده ازتکنولوژی TSMC 0.18μm CMOS،اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

https://www.civilica.com/Paper-PFCONF01-PFCONF01_089

1394

10) حیدرزاده, وحید و حجت غنودی، ۱۳۹۴، تقویت کننده کم نویز با رویکرد افزایش خطینگی در پهنای باند بالا، اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

https://www.civilica.com/Paper-PFCONF01-PFCONF01_097

1394

11) خلیل پور امیری, صادق و بهرام عزیزالله گنجی، ۱۳۹۴، طراحی و تحلیل سنسور فشار خازنی جدید تماسی خطی MEMS برای مانیتورینگ فشار تایر خودرو، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

https://www.civilica.com/Paper-ELEMECHCONF03-ELEMECHCONF03_0337

1388

12) اصغری راد, حمید، ۱۳۸۸، عملکرد فیلتر وفقی بمنظور جذب هارمونیک ها و اغتشاشات در سیستم های قدرت، چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، کرمان.

https://www.civilica.com/Paper-EPDC14-EPDC14_061

1387

13) نادرنژاد, احسان و سارا شریف زاده، ۱۳۸۷، کاهش نویز اسپکل تصاویر با استفاده از معادلات انتشار و مفهوم تصویر پیکسونی، چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران، انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

https://www.civilica.com/Paper-ACCSI14-ACCSI14_094

مقالات کنفرانسی بین المللی:

2014

14) Javad Mozaffarzadeh and Mohsen Nikpour, Combination of reinforcement Learning and Braitenberg techniques for faster mobile robot navigation, International Conference on Robotics and Automation Engineering, ICRAE, Malaysia, 2014.

 

2012

15) Fatemeh Moradian, Saeed Alighal'e and Mohsen Nikpour , The Breast Cancer Detection Method By Using of Bees algorithm Based on Association rules and Neural Network, International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization, ICNMO01, Shomal University, Iran 2012.

 

گروه مهندسی صنایع:

مقالات ژورنالی ISI:

2017

16) Fazli Besheli S, Nemati Keshteli R, Emami S, Rasouli SM. A fuzzy dynamic multi-objective, multi-item model by considering customer satisfaction in supply chain. Scientia Iranica. 2017 Oct 1;24(5):2623-39.

http://scientiairanica.sharif.edu/article_4392.html

 

 

مقالات ژورنالی SJR:

2017

17) Keshteli RN, Davoodvandi E. Using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS in fuzzy QFD: a case study in ceramic and tile industry of Iran. International Journal of Productivity and Quality Management. 2017;20(2):197-216.

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJPQM.2017.081480

 

2013

18) Khosravian Ghadikolaei Y, Shahanaghi K. Multi-floor dynamic facility layout: a simulated annealing-based solution. International Journal of Operational Research. 2013 Jan 1;16(4):375-89.

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJOR.2013.052711

مقالات علمی پژوهشی:

2018

19) Mohammad Pour Larimi A, Safaei AS. Functional process capability indices for nonlinear profile. Journal of Industrial and Systems Engineering. 2018 Nov 1;11(4):0-.

http://www.jise.ir/article_76523.html

 

مقالات کنفرانسی:

1396

20) درویش قادری, نوید و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۶، حل یک مدل دو هدفه برای مساله چیدمان- مسیریابی در سیستم تولید سلولی با استفاده از MOPSO، دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، بابلسر، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

https://www.civilica.com/Paper-ICIORS10-ICIORS10_418

1396

21) Davarish Ghaderi, Navid; Ramezan Nemati Keshteli; Fatemeh Mohammadian & Maral Maleknezhad, 1396, Using Multi-objective Simulated Annealing Algorithm to Solve a Multi-obj ective Facility Layout Problem in Dynamic Cellular Manufacturing, چهاردهمین کنفرانس

 بین المللی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران

https://www.civilica.com/Paper-IIEC14-IIEC14_014

1396

22) فرید, محمد و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۶، پیش بینی شاخص روزانه بورس تهران با استفاده از ANFIS، دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم، گیلان -رودسر، دانشگاه گیلان.

https://www.civilica.com/Paper-CSCG02-CSCG02_107

1396

23) نعمتی کشتلی, رمضان؛ سعید امامی و زینب سلیمانی امیری، ۱۳۹۶، ارایه یک مدل سه هدفه در مسیله مکان یابی موجودی در زنجیره تامین سبز، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

https://www.civilica.com/Paper-ISOBM01-ISOBM01_164

1396

24) منانی, سیدمهدی و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۶، خوشه بندی و رتب هبندی فازی صنایع استان گیلان براساس زنجیره تامین سبز، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

https://www.civilica.com/Paper-ISOBM01-ISOBM01_163

1396

25) درویش قادری, نوید و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۶، حل یک مدل دو هدفه برای مساله چیدمان- مسیریابی در سیستم تولید سلولی با استفاده ازMOFA، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

https://www.civilica.com/Paper-ISOBM01-ISOBM01_115

1396

26) حسام, عابد؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۶، زمانبندی کارها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات در محیط ماشین های موازی نا مرتبط، اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

https://www.civilica.com/Paper-ISOBM01-ISOBM01_065

1395

27) مهدوی, سیده خدیجه؛ سیده ربابه مهدوی و سارا غلامی، ۱۳۹۵، جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی، همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ساری، موسسه پیامبر اعظم(ص) ساری.

https://www.civilica.com/Paper-IPMSARI01-IPMSARI01_027

1395

28) ریگی, اشکان و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، توسعه شاخص C(pk) تابعی در پروفایل های خطی ساده چند متغیره، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.

https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL01-INDUSTRIAL01_295

1395

29) ریگی, اشکان و رمضان نعمتی کشتعلی، ۱۳۹۵، توسعه شاخص CP تابعی در پروفایل های خطی ساده چند متغیره، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.

https://www.civilica.com/Paper-IBSN01-IBSN01_091

1395

30) محمدپور لاریمی, احمد و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، شاخص توانایی تابعی پروفایل های غیرخطی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها  (ICISE 2016)، بصورت الکترونیکی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی.

https://www.civilica.com/Paper-ICISE02-ICISE02_030

1395

31) محمدپور لاریمی, احمد و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، فاصله مینکوفسکی در شاخص توانایی پروفایلهای غیرخطی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)، بصورت الکترونیکی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی.

https://www.civilica.com/Paper-ICISE02-ICISE02_034

1395

32) فضلی بشلی, بابک؛ علی جهان و شبنم فضلی بشلی، ۱۳۹۵، مدل بهینه سازی- مکانیابی زنجیره تامین چند هدفه چند دورهای با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان توزیع کنندگان، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان.

https://www.civilica.com/Paper-IESM03-IESM03_031

1395

33) خواجه محله, لیلا؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تودرتو و شبیه سازی تبرید، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.

https://www.civilica.com/Paper-NRIME03-NRIME03_099

1395

34) قطب سیفی, محمد و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، ارایه رویکرد ترکیبی مهندسی همزمان-مهندسی ارزش-مدیریت ریسک برای توسعه محصول جدید، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.

https://www.civilica.com/Paper-NRIME03-NRIME03_103

1395

35) کفشگرجلودار, عاطفه؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، مکانیابی و تخصیص در زنجیره تامین مستقیم و معکوس با رویکرد برنامهریزی آرمانی چند انتخابی، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان

https://www.civilica.com/Paper-NRIME03-NRIME03_123

1395

36) نعمتی کشتلی, رمضان؛ احمد محمدپور لاریمی؛ سعید امامی و مجید خلیل پور درزی، ۱۳۹۵، یک مدل چند هدفه برای مساله مکانیابی تسهیلات ناخوشایند (مطالعه موردی: مکانیابی محل دفن زباله در استان مازندران)، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.

https://www.civilica.com/Paper-NRIME03-NRIME03_208

1395

37) نعمتی کشتلی, رمضان؛ احمد محمدپور لاریمی؛ سعید امامی و اکبر فلاح آهنگرکلایی، ۱۳۹۵، ارایه یک مدل چند هدفه برای طراحی زنجیره تامین با هدف باز تولید قطعات خودرو، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.

https://www.civilica.com/Paper-NRIME03-NRIME03_209

1395

38) نعمتی کشتلی, رمضان؛ احمد محمدپور لاریمی؛ سعید امامی و حسین علی محمدنژاد، ۱۳۹۵، ارایه یک مدل چندهدفه برای مساله مکان یابی تسهیلات با ظرفیت محدود مثال موردی: شرکت لبنی دوشه آمل (هراز اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

https://www.civilica.com/Paper-QMTM01-QMTM01_091

1395

39) خواجه محله, لیلا؛ سعید امامی و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۵، حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تودرتو و شبیه سازی تبرید: رویکرد بهینه سازی استوار، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بابلسر، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

https://www.civilica.com/Paper-IIEC13-IIEC13_102

1395

40) مهدوی, سیده خدیجه؛ سیده ربابه مهدوی و سارا غلامی، ۱۳۹۵، جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی، همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ساری، موسسه پیامبر اعظم(ص) ساری.

https://www.civilica.com/Paper-IPMSARI01-IPMSARI01_027

1394

41) رحیم زاده عبدی, کاملیا و فرخ صارمی، ۱۳۹۴، بررسی حذف آلودگی های نفتی فلزات سنگین Cr ، Pb ،  Ni به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده ازضایعات میگو، سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، تهران، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت،  وزارت نفت.

https://www.civilica.com/Paper-ICOGPP03-ICOGPP03_094

1394

42) حسینی رستمی, سیدامیرحسین و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، یک مدل چند هدفه برای چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحت های نابرابر با درنظر گرفتن محدودیت بودجه، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا

https://www.civilica.com/Paper-ICMNGCONF01-ICMNGCONF01_053

1394

43) رنجبروندی, سوگند؛ رمضان نعمتی کشتلی و سیدمحمد باقری، ۱۳۹۴، رتبه بندی استراتژی های بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از روش ترکیبی ANP TOPSIS، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.

https://www.civilica.com/Paper-ICMNGCONF01-ICMNGCONF01_252

1394

44) رحیم زاده, حدیثه؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ۱۳۹۴، خوشه بندی فازی صنایع استان گلستان براساس معیارهای زنجیره تامین سبز، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF03-AMSCONF03_561

1394

45) محمدپور لاریمی, احمد و بابک شیرازی، ۱۳۹۴، مدیریت دانش درنسلهای مختلف شرکت های لجستیکی، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.

https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_324

1394

46) کاظمی ورندی, اسماعیل؛ رمضان نعمتی و سیدامیرحسین حسینی رستمی، ۱۳۹۴، یک مدل چندهدفه ترای مساله مکان یاتی مسیریاتی انثارها تا در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی و حل توسط الگوریتم ژنتیک تا مرته سازی نامغلوب، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه، دانشگاه فردوسی مشهد.

https://www.civilica.com/Paper-ITCC02-ITCC02_237

1394

47) رسولی, سیده منصوره و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، ارائه مدل سه هدفه مکان یابی - موجودی با لحاظ آلودگی حمل و نقل میان سطوح در طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_091

1394

48) رحیم زاده, حدیثه؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ۱۳۹۴، رتبه بندی صنایع مختلف استان گلستان با استفاده از AHP فازی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_225

1394

49) نجف پور میشامندانی, زهرا و سعید امامی، ۱۳۹۴، رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش و دپارتمان های شرکت پارس خزر با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_256

1394

50) نعمتی کشتلی, زری و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، شاخص توانایی تابعی پروفیل چند جمله ای ساده، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_272

1394

51) حسینی نژاد, معصومه و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، رتبه بندی شاخص های ارزیابی سطح مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با استفاده از AHP فازی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_301

1394

52) نعمتی کشتلی, زری و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، استفاده ازفاصله هازدورف در ارزیابی توانایی فرآیند در یک پروفایل چند جمله ای ساده، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_302

1394

53) کاظمی ورندی, اسماعیل و رمضان نعمتی، ۱۳۹۴، یک مدل چند هدفه برای مسأله مکان یابی- مسیریابی انبارهای با در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز.

https://www.civilica.com/Paper-MAIE01-MAIE01_314

1394

54) مهدوی, سیده ربابه و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، مساله چیدمان_مسیریابی در سیستم تولید سلولی پویا، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی.

https://www.civilica.com/Paper-IIEC12-IIEC12_209

1394

55) حسینی رستمی, سید امیر حسین؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ۱۳۹۴، ارائه یک مدل چند هدفه برای کمینه کردن مساحت مورد استفاده در مساله چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحت های نابرابر، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی.

https://www.civilica.com/Paper-IIEC12-IIEC12_211

1394

56) رسولی, سیده منصوره؛ رمضان نعمتی کشتلی و سید مصطفی رسولی، ۱۳۹۴، ارائه مدلی به منظور مکان یابی در طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی.

https://www.civilica.com/Paper-IIEC12-IIEC12_292

1394

57) خرسند, الهام و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، مدلی برای مساله چندهدفه مکانیابی مسیریابی موجودی برای مراکز توزیع، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی.

https://www.civilica.com/Paper-IIEC12-IIEC12_327

1394

58) داودوندی, الهه؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ۱۳۹۴، رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش در سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با استفاده از QFD فازی و MCDM فازی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی.

https://www.civilica.com/Paper-IIEC12-IIEC12_379

1394

59) حسینی نژاد, معصومه و رمضان نعمتی کشتلی، ۱۳۹۴، استفاده از یک رویکرد ترکیبی فازی در رتبه بندی معاونت های شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بر اساس سطح بکارگیری مدیریت دانش، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.

https://www.civilica.com/Paper-IKMC08-IKMC08_038

1394

60) نجف پور میشامندانی, زهرا؛ رمضان نعمتی کشتلی و سعید امامی، ۱۳۹۴، رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانشکده پارلمان های شرکت پارس خزر با استفاده از رویکرد ترکیبی FAHP- FTOPSIS، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.

https://www.civilica.com/Paper-IKMC08-IKMC08_081

1393

61) حبیبی, حسین؛ سیدسعید موسویون؛ ساره اکبرپور و معصومه خنکدار، ۱۳۹۳، بکارگیری الگوی استراتژی اثربخش درشرکت برق منطقه ای مازندران، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش.

https://www.civilica.com/Paper-MANAGTOOLS01-MANAGTOOLS01_010

گروه مهندسی عمران:

مقالات ژورنالی ISI:

2019

62) Taghavinezhad M, Janalizadeh Choobbasti A, Farrokhzad F. Effect of liquefaction on nonlinear seismic response in layered soils: a case study of Babol, North of Iran. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2019 Jun 1:1-8.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19648189.2019.1623081

 

2019

63) Janalizadeh Choobbasti A, Farrokhzad F, Nadimi A, Soleimani Kutanaei S. Effects of copper sludge on cemented clay using ultrasonic pulse velocity. Journal of Adhesion Science and Technology. 2018 Aug 11:1-2.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01694243.2018.1471842

 

2016

64) Farrokhzad F, Choobbasti AJ. Empirical correlations of shear wave velocity (Vs) and standard penetration resistance based on soil type in Babol city. Indian Journal of Geo-Marine Sciences. 2016 Nov  45(11):1566-1577.

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/38602

2015

65) Choobbasti AJ, Farrokhzad F, Rahim Mashaie S, Azar PH. Mapping of soil layers using artificial neural network (case study of Babol, northern Iran). Journal of the South African Institution of Civil Engineering . 2015 Mar;57(1):59-66.

http://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S1021-20192015000100006&script=sci_arttext&tlng=pt#back

           

2013

66) Choobbasti AJ, Shooshpasha E, Farrokhzad F. 3-D Modeling of groundwater table using artificial neural network- case study of Babol. Indian Journal of Geo-Marine Sciences. 2013 Nov 42(7):903-906

      http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/24815

 

2013

67) Choobbasti AJ, Rezaei S, Farrokhzad F. Evaluation of site response characteristics using microtremors. Građevinar. 2013 Sep 10; 65(08):731-41.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=157886

 

مقالات کنفرانسی:

1397

68) رجبی، بنیامین؛ سیدباقر حسینیان و فرزاد فرخ زاد، ۱۳۹۷، ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای مهندسی ژیوتکنیک، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه  تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.

https://www.civilica.com/Paper-CAUCONF01-CAUCONF01_0125

1395

69) پهلوان, حسین؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ فرزاد فرخ زاد و محمد غلامی، ۱۳۹۵، ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای، دومین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون مهندسین ساری.

https://www.civilica.com/Paper-KANOON02-KANOON02_004

1395

70) آقاکثیری, شیما؛ فرزاد فرخزاد و محمود قضاوی، ۱۳۹۵، تعیین ظرفیت باربری و نشست شمع در خاک ماسه ای در حالت استاتیکی و دینامیکی، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری

https://www.civilica.com/Paper-DCONF01-DCONF01_204

1395

71) محمدی آلاشتی, مصطفی و عسکر جانعلی زاده چوب بستی، ۱۳۹۵، بررسی رفتار سد البرز در ابتدای آبگیری ودوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت(، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

https://www.civilica.com/Paper-SECM01-SECM01_088

1395

72) آقاکثیری, شیما؛ فرزاد فرخزاد و محمود قضاوی، ۱۳۹۵، بررسی نشست در خاک ماسه ای تحت بارگذاری دینامیکی متفاوت، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری.

https://www.civilica.com/Paper-DCONF01-DCONF01_205

1395

73) محمدی آلاشتی, مصطفی و عسکر جانعلی زاده چوب بستی، ۱۳۹۵، بررسی رفتار سد البرز در ابتدای آبگیری ودوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت(، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

https://www.civilica.com/Paper-SECM01-SECM01_088

1395

74) محمدی آلاشتی, مصطفی و عسکر جانعلی زاده چوب بستی، ۱۳۹۵، بررسی رفتار سد البرز در دوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین.

https://www.civilica.com/Paper-SDUMEW01-SDUMEW01_421

1395

75) جانعلیزاده, عسگر؛ فرزاد فرخزاد و امیرحسین هاشمی نژاد، ۱۳۹۵، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخص فشردگی خاک های ریزدانه، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین.

https://www.civilica.com/Paper-SDUMEW01-SDUMEW01_449

1395

76) توسلی, علی اکبر؛ فرزاد فرخزاد و حسین پهلوان، ۱۳۹۵، مدلسازی عددی مراحل ساخت دیوار سپرکوبی مهار شده،دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، شیراز، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره.

https://www.civilica.com/Paper-ACCS02-ACCS02_018

1395

77) پهلوان, حسین؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ فرزاد فرخ زاد و محمد غلامی، ۱۳۹۵، ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای، دومین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون مهندسین ساری.

https://www.civilica.com/Paper-KANOON02-KANOON02_004

1395

78) حسن پور, آنوهه؛ فرزاد فرخ زاد و محمدجواد شعبانی، ۱۳۹۵، تحلیل عددی عملکرد ساختمان مجاور گود با در نظر گرفتن اندرکنش گودبرداری و سازه، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_0066

1395

79) پهلوان, حسین؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ فرزاد فرخ زاد و محمد غلامی، ۱۳۹۵، ارزیابی ظرفیت باربری فشاری شمع های بتن آرمه درجاریز دارای ضعف سازه ای به روش اجزا محدود، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_0128

1395

80) تقوی نژاد, مریم؛ عسکر جانعلی زاده و فرزاد فرخ زاد، ۱۳۹۵، بررسی اثر روانگرایی بر پاسخ ساختگاه در خاک های لایه ای به روش غیرخطی، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_0145

1395

81) آقاکثیری, شیما؛ ساناز آقاکثیری؛ فرزاد فرخزاد و محمود قضاوی، ۱۳۹۵، مقایسه نشست در تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_0203

1394

82) Mansoori, Meysam & Zana Azarian, ۱۳۹۴, Review the situation and determining the position of fractures and zones of crushed rock tunnels and galleries inject water into the dam and powerhouse Seymareh Tomography, کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق, اسپانیا, International Center of Academic Communication (ICOAC), Universitat Autonoma De Barcelona.

https://www.civilica.com/Paper-ICESAL01-ICESAL01_041

1394

83) عباسی, مجتبی؛ سمیه آب خیز و راضیه نمازی، ۱۳۹۴، بررسی عملکرد سیمان بر روی تراکم،کشش و برش خاک ماسه ای، کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست، قزوین، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.

https://www.civilica.com/Paper-NCCEE01-NCCEE01_143

1394

84) نمازی, راضیه و نوید گنجیان، ۱۳۹۴، بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنزماسه ای روانگرا، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم، دانشگاه صنعتی قم.

https://www.civilica.com/Paper-SMFE02-SMFE02_196

1394

85) جانعلیزاده, عسکر؛ فرزاد فرخزاد و شاهین هاشمی فرد، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر افزودن نانو سیلیس و سیمان بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل بابلسر، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری، همدان، دبیرخانه دائمی همایش.

https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTURE03-ARCHITECTURE03_095

1394

86) جانعلی زاده چوبستی, عسگر؛ رضا اکبری؛ جلال منتظری فشتالی و پیمان مومنی طارمسری، ۱۳۹۴، بررسی عملکرد لوله های مدفون تحت اثر بار انفجار، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

https://www.civilica.com/Paper-ICICA01-ICICA01_0006

1394

87) صفامنظر, مسعود؛ مهسا ظرابی نیا؛ مرتضی نژادمهدی و پوریا دهقان، ۱۳۹۴، ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع ) مشهدمقدس، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

https://www.civilica.com/Paper-CEUCONF03-CEUCONF03_578

1393

88) کنتراتچی, سعید؛ محمدجواد امیری و عباس صفری، ۱۳۹۳، بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم گاومیش گلی سرعین، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.

https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTURE01-ARCHITECTURE01_548

1393

89) کنتراتچی, سعید؛ محمدجواد امیری و عباس صفری، ۱۳۹۳، بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم ساری سو سر عین، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.

https://www.civilica.com/Paper-ARCHITECTURE01-ARCHITECTURE01_549

1393

90) جانعلیزاده, عسکر؛ فرزاد فرخ زاد و حمید فتحی شوب، ۱۳۹۳، مطالعه پارامتریک پایدارسازی بستر سطوح شیب دار با ژئوتکستایل با استفاده از نرم افزارPLAXIS، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی.

https://www.civilica.com/Paper-NCCE08-NCCE08_0413

1393

91) محمدی, مینا؛ عسکر جانعلیزاده؛ فرزاد فرخ زاد و محمد محمدی، ۱۳۹۳، بررسی تاثیر افزایش مقاومت محصورنشده بر خود ترمیمی خاک های رسی، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه.

https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_112

1393

92) جانعلیزاده, عسکر؛ سینا صفرقلی مرزونی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی و فرزاد فرخزاد، ۱۳۹۳، بررسی شاخص پتانسیل روانگرایی به کمک سرعت موج برشی و مقایسه آن با روش عدد نفوذ استاندارد مطالعه موردی جنوب شرقی شهر بابل، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی.

https://www.civilica.com/Paper-SMFE01-SMFE01_190

1393

93) جانعلی زاده, عسکر؛ فرزاد فرخزاد و رضا اسکندری چراتی، ۱۳۹۳، ارزیابی پتانسیل روانگرایی (مطالعه موردی شهر بابل(، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

https://www.civilica.com/Paper-ICESCONF01-ICESCONF01_155 

1393

94) نصرالله زاده, هومن؛ عسکر جانعلی زاده و فرزاد فرخ زاد، ۱۳۹۳، شبیه سازی عددی تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

https://www.civilica.com/Paper-ICESCONF01-ICESCONF01_255

 

1393

95) عباسی, مجتبی؛ عیسی شوش پاشا؛ حسین ملاعباسی و حشمت شیرکول، ۱۳۹۳، بررسی اثر زئولیت بر نسبت تخلخل خاک ماسه ای بابلسر تثبیت شده با سیمان، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار.

https://www.civilica.com/Paper-NCGER01-NCGER01_097

1393

96) عباسی, مجتبی؛ عسکر جانعلی زاده چوبستی؛ فرزاد فرخ زاد و حشمت شیرکول، ۱۳۹۳، بررسی تاثیرساختگاه بر پاسخ زمین مطالعه موردی شهر بابل، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار.

https://www.civilica.com/Paper-NCGER01-NCGER01_098

1393

97) عباسی, مجتبی؛ عیسی شوش پاشا و حسین ملاعباسی، ۱۳۹۳، تاثیرافزودن زئولیت برمقاومت برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان بابلسر، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار.

https://www.civilica.com/Paper-NCGER01-NCGER01_129

1393

98) اکبری, رضا؛ جلال منتظری و پیمان مومنی طارمسری، ۱۳۹۳، بکارگیری مدل اجزای محدود در بررسی لوله های مدفون متأثر از گسل امتداد لغز، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار.

https://www.civilica.com/Paper-NCGER01-NCGER01_386

1392

99) جانعلیزاده, عسکر؛ صادق رضائی؛ علی وفائی و فرزاد فرخزاد، ۱۳۹۲، تعیین پتانسیل روانگرایی خاک به کمک آزمایش میکروترمورمطالعه موردی محدوده شمال غربی بابل، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

https://www.civilica.com/Paper-NCCE07-NCCE07_0521

1392

100) شوش پاشا, عیسی؛ علیرضا روشن و مصطفی مینائی، ۱۳۹۲، بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف پلیمری و خرده لاستیک، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

https://www.civilica.com/Paper-NCCE07-NCCE07_0681

1392

101) جانعلیزاده, عسکر؛ فرزاد فرخ زاد و صادق رضائی، ۱۳۹۲، بررسی اثر ساختگاه به کمک تحلیل نتایج میکروترمورها و مقایسه آن با مطالعات ژئوتکنیک مطالعه موردی محذوده شمال غربی بابل، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

https://www.civilica.com/Paper-NCCE07-NCCE07_1232

1392

102) جانعلیزاده, عسکر؛ صادق رضائی و فرزاد فرخ زاد، ۱۳۹۲، بررسی اثرشرایط ساختگاه برجنبش نیرومند زمین درخاک های لایه ای مطالعه موردی محدوده شمال غربی بابل، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

https://www.civilica.com/Paper-NCCE07-NCCE07_1233

1392

103) شوشپاشا, عیسی؛ ایمان امیری و حسین ملاعباسی، ۱۳۹۲، بررسی روابط تجربی بین عدد نفوذ استاندارد و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

https://www.civilica.com/Paper-GEOTEC01-GEOTEC01_111

1392

104) جانعلیزاده, عسکر؛ ستار رحیم مشائی و فرزاد فرخ زاد، ۱۳۹۲، تعیین لایه بندی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

https://www.civilica.com/Paper-GEOTEC01-GEOTEC01_194

1392

105) جانعلی زاده, عسکر؛ فرزاد فرخ زاد و مریم عظیمی، ۱۳۹۲، بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل، بررسی موردی در شهربابل، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

https://www.civilica.com/Paper-GEOTEC01-GEOTEC01_299

1392

106) شوشپاشا, عیسی؛ مسیح الله بخشی ایمان امیری؛ ایمان امیری و حسین ملاعباسی، ۱۳۹۲، بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریز ماسه ی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

https://www.civilica.com/Paper-GEOTEC01-GEOTEC01_321

1392

107) ملکی, مهدی؛ زهره سادات ریاضی راد و ستار رحیم مشائی، ۱۳۹۲، بررسی پارامتر ها جنبش زمین در سد میجران،هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

https://www.civilica.com/Paper-ICEGE08-ICEGE08_213

1392

108) قربان نژادشانی, علی؛ محسن بزرگ نسب؛ علی ناصری و ساسان عزت شعارثانوی، ۱۳۹۲، ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای قاب فولادی به همراه دیواربرشی فولادی با استفاده ازروش تحلیل دینامیکی فزآینده IDA،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

https://www.civilica.com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_0953

1392

109) قربان نژادشانی, علی؛ محسن بزرگ نسب؛ علی ناصری و ساسان عزت شعارثانوی، ۱۳۹۲، بهبود سطوح عملکرد ساختمان های قاب خمشی فولادی بادیوار برشی فولادی باتحلیل ida، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

https://www.civilica.com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_1148

1391

110) جانعلیزاده, عسکر؛ صادق رضائی و فرزاد فرخزاد، ۱۳۹۱، کاربرد میکروترمورها در ریزپهنه بندی لرزه ای (مطالعه موردی: شهر بابل)، اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال، تبریز، شهرداری تبریز.

https://www.civilica.com/Paper-NCCVAF01-NCCVAF01_074

1391

111) رضایی, صادق؛ عسکر جانعلیزاده و فرزاد فرخ زاد، ۱۳۹۱، بررسی اثر ساختگاه به کمک اندازه گیری میکروترمورها (مطالعه موردی بابل(، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.

https://www.civilica.com/Paper-NCCESD01-NCCESD01_058

1387

112) کریمی نژاد, اسماعیل و محمد کریمی نژاد، ۱۳۸۷، روشهای کنترل ومدیریت آب های سطحی جهت افزایش ایمنی و کاهش آلودگی زیست محیطی، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.

https://www.civilica.com/Paper-TTC08-TTC08_123

1387

113) کریمی نژاد, اسماعیل؛ محمد کریمی نژاد؛ ابراهیم کریمی نژاد و حامد رضا حیدری، ۱۳۸۷، معرفی و طراحی روشهای کنترل و مدیریت رواناب ها جهت افزایش ایمنی و کاهش آلاینده های زیست محیطی، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سمنان، دانشگاه سمنان

https://www.civilica.com/Paper-CESC14-CESC14_142

گروه مهندسی کامپیوتر:

مقالات کنفرانسی:

1397

114) عبداله پور, نفیسه؛ مرتضی بابازاده شاره و یاسر بزرگی راد، ۱۳۹۷، بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع با روش سرگردانی در بهینه سازی چندمدی، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره

https://www.civilica.com/Paper-ECIE05-ECIE05_023

1397

115) اسمعیلی, سیده فرشته؛ میثم یداله زاده طبری و قاسم فلاح نژاد، ۱۳۹۷، کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره.

https://www.civilica.com/Paper-ECIE05-ECIE05_022

1396

116) عمرانپور, حسام و سیدمحمد نوربخش امیری، ۱۳۹۶، ارایه یک الگوریتم فراابتکاری جهت خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم بر اساس چینش گره های میانی، چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد، دانشگاه صنعتی سجاد.

https://www.civilica.com/Paper-CONFITC04-CONFITC04_061

1396

117) نوربخش امیری, سید محمد و علی مکاریان طبری، ۱۳۹۶، ارایه یک راه کار جدید برای مقابله با حملات فیشینگ براساس فاکتورهای تاریخ و زمان و تعداد دفعات ورود به وبسایت، همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق، تهران، مرکز همایش های کوشا گستر

https://www.civilica.com/Paper-ITCOMI01-ITCOMI01_059

1396

118) عبدالمالکی, عباس؛ علی نعمتی مفرح و ملیحه برزگر، ۱۳۹۶، شناسایی سیستم در جهت بررسی دینامیک پرواز طولی یک MAV1 متعارف با روش مهندسیOLS و مقایسه نتایج آن با نتایج مدل تجربی معرفی شده، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

https://www.civilica.com/Paper-DMECONF03-DMECONF03_180

1395

119) محمدزاده پاجی, زینب؛ همایون موتمنی؛ سید اسماعیل میرزائیان و عارف محمدی اترگله، ۱۳۹۵، تولید خودکار موارد تست نرم افزارهای شی گرا با استفاده از شبکه های پتری رنگی، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

https://www.civilica.com/Paper-BPJ02-BPJ02_069

1395

120) محبوبی, سید مجتبی؛ همایون موتمنی و میثم یداله زاده طبری، ۱۳۹۵، بهینه سازی ارتباط بین ربات های شبکه زیرآبی با استفاده از روش های هوشمند، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری، تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران- فرمانداری شهر قدس انتشارات  KBEI.

https://www.civilica.com/Paper-KBEI03-KBEI03_077

1391

121) کامفر, هادی؛ جواد آقاجان زاده گودرزی و برزو عزیزی درونکلایی، ۱۳۹۱، تحلیل و بهینه سازی هزینه کیفیت نرم افزار، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور.

https://www.civilica.com/Paper-ISCEE15-ISCEE15_039

1391

122) کامفر, هادی؛ جواد آقاجان زاده گودرزی و برزو عزیزی درونکلایی، ۱۳۹۱، قواعد اصلی کنترل انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های بیسیم، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور.

https://www.civilica.com/Paper-ISCEE15-ISCEE15_040 

1391

123) کامفر, هادی؛ جواد آقاجان زاده گودرزی و برزو عزیزی درونکلایی، ۱۳۹۱، انتخاب متدولوژی توسعه نرم افزار متناسب با شرایط پروژه، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور.

https://www.civilica.com/Paper-ISCEE15-ISCEE15_085

1386

124) حسن پور, حمید و احسان نادرنژاد، ۱۳۸۶، استفاده از ساختار پیکسونی جهت بهبود روش Fuzzy C-means در قطعه بندی تصاویر، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، جزیره کیش، انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف.

https://www.civilica.com/Paper-ACCSI13-ACCSI13_138

1386

125) نادرنژاد, احسان؛ حمید حسن پور و مجتبی منصوری، ۱۳۸۶، استفاده از مشخصه های آماری برای قطعه بندی تصویر، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، جزیره کیش، انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف.

https://www.civilica.com/Paper-ACCSI13-ACCSI13_146

 

مقالات گروه مهندسی محیط زیست، سیستم های انرژی و بیوتکنولوژی

مقالات ژورنالی ISI:

2019

126) Saghafi S, Ebrahimi A, Mehrdadi N, Bidhendy GN. Evaluation of aerobic/anaerobic industrial wastewater treatment processes: The application of multicriteria decision analysis. Environmental Progress & Sustainable Energy. 2019.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ep.13166

 

2018

127) Ebrahimi A, Kebria DY, Najafpour GD. Co-treatment of septage and municipal wastewater in a quadripartite microbial desalination cell. Chemical Engineering Journal. 2018 Dec 15;354:1092-9.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718315766

2018

128) Ebrahimi A, Najafpour GD, Kebria DY. Performance of microbial desalination cell for salt removal and energy generation using different catholyte solutions. Desalination. 2018 Apr 15;432:1-9.

   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916417323937

مقالات ژورنالی SJR:

2019

129) Razavi M, Yousefi Kebria D, Ebrahimi A. Electrokinetic and Sediment Remediation in Microbial Fuel Cell (RESEARCH NOTE). International Journal of Engineering. 2019 Apr 1;32(4):489-94.

 

 

مقالات ژورنالی ISC:

1397

 

130) Ebrahimi, A; G.D Najafpour; M Anazadeh & M Ghavami, ۱۳۹۷, Optimization of Whey Treatment in Rotating Biological Contactor: Application of Taguchi Method, Iranica Journal of Energy and Environment (IJEE) 9 (2)

https://www.civilica.com/Paper-JR_IJEE-JR_IJEE-9-2_010

 

مقالات کنفرانسی:

1397

131) جعفری, سحر و شعبان نجف پور، ۱۳۹۷، اندازه گیری سموم ارگانوکلره DDT, DDE, DDD, Heptachlor, Heptachlor epoxide در بخش جنوبی رودخانه تجن، کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران.

https://www.civilica.com/Paper-ICSE01-ICSE01_092

1397

132) علیزاده, امید؛ قاسم نجف پور؛ شعبان نجف پور و سهیل عسگری نشاطه، ۱۳۹۷، تولید لیپید از ریزجلبک ها جهت تهیه سوخت بیولوژیکی بیودیزل و حذف بیولوژیکی دی اکسیدکربن توسط ریزجلبک ها، اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

https://www.civilica.com/Paper-ICESIT01-ICESIT01_055

 

گروه مهندسی معماری:

مقالات ژورنالی ISC:

1397

133) غضنفری, پیمان و آزاده آرزه، ۱۳۹۷، شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی شناسی و کیفی نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری، نشریه معماری شناسی 1 (2)

1396

134) غضنفری, پیمان و آزاده آرزو، ۱۳۹۶، ابعاد آمایش آبهای خاکستری به سبب مبارزه با بحران آب، فصلنامه معماری سبز 3 (9)

https://www.civilica.com/Paper-JR_GRAR-JR_GRAR-3-9_002

1394

135) عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی و مریم فرزانه، ۱۳۹۴، لزوم ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارک های شهری؛ با بهره گیری از رویکرد CPTED مطالعه موردی: پارک بهاران، منطقه 17 شهرداری تهران، دو فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار 3 (1)

https://www.civilica.com/Paper--JR_SAUD-3-1_001

 

مقالات کنفرانسی:

1396

136) موسوی, لیلاسادات و شاهین حیدری، ۱۳۹۶، بررسی و نقش مصالح هوشمند در مدیریت انرژی در ساختمان اداری، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_504

1396

137) پرهازه, محمدعلی، ۱۳۹۶، راهکارهایی به منظور تقویت موقعیت یابی فضایی از طریق ایجاد خوانایی و قلمروهای فضایی، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_495

1396

138) موسوی, لیلاسادات و شاهین حیدری، ۱۳۹۶، تحلیلی بر جایگاه سلامت و روان شهروندان در بناهای شهری همساز با اقلیم، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_043

1396

139) موسوی, لیلاسادات و شاهین حیدری، ۱۳۹۶، لزوم تعامل شیوه نوین؛ آموزش مباحث مقررات ملی 22 گانه نظام مهندسی ساختمان با دروس آموزش عالی درمحیط های آموزشی ایران، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز- انجمن معماری و شهرسازی استان البرز- کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پایدار- موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر-دانشگاه سراسری تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_042

1396

140) عزیزی, سارا؛ نادیا معقولی و روح الله رحیمی، ۱۳۹۶، شناسایی معیارهای موثر در طراحی مراکز شبه خانواده (نمونه ی موردی: شبه خانواده های شهر بابل دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران، دانشگاه علامه مجلسی.

https://www.civilica.com/Paper-CCIVIL02-CCIVIL02_136

1396

141) عزیزی, سارا؛ مریم رزقی و نادیا معقولی، ۱۳۹۶، بررسی ویژگی های خانه ی ایده آل از نگاه کودکان (نمونه ی موردی: دختران 6 تا 12 سال شهر فریدونکنار)، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران، دانشگاه علامه مجلسی.

https://www.civilica.com/Paper-CCIVIL02-CCIVIL02_135

1395

142) احمدعلی پوری, صفورا؛ مریم رزقی و راحله رستمی، ۱۳۹۵، تبیین و بررسی کالبد محیط و حس تعلق به مکان در فضاهای فرهنگی، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.

https://www.civilica.com/Paper-ICOHACC02-ICOHACC02_299

1395

143) معماریان, علیرضا؛ سارا عزیزی و ابراهیم امیر کلایی، ۱۳۹۵، بررسی تحولات ورودی منازل شهر بابل از نگاه منظر شهری ( نمونه موردی : ورودی خانه های قاجار و اویل پهلوی  اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر.

https://www.civilica.com/Paper-ARCHCONF03-ARCHCONF03_062

1395

144) عباس نژادسرستی, صابر و مریم رزقی، ۱۳۹۵، جایگاه سلامت روان در رویکرد ارتباط مطلوب بین معماری و طبیعت باتاکید برمعماری آرکی تایپی، کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

https://www.civilica.com/Paper-CAIU01-CAIU01_107

1395

145) رسولی, فهیمه؛ صدیقه اسدی و سیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی سازه های چادری به عنوان سازه نو نمونه موردی در استان مازندران، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT02-IACUT02_417

1395

146) سلیمان نژاد, مژگان و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی و شناخت بام های سبز و تاثیر آن بر محیط زیست و فضای سبز شهری، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT02-IACUT02_489

1395

147) تقی نیا, یاسمن؛ مینا جعفریان و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی ترمو وودها و کابرد آن در صنعت ساختمان سازی (نمونه موردی استان مازندران(، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT02-IACUT02_518

1395

148) احمدعلی پوری, صفورا؛ نغمه علی تواسونی و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی سیستم دال مجوف بتن مسلح با قالب ماندگار (یوبوت دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT02-IACUT02_519

1395

149) عباس نژاد سرستی, صابر؛ کیوان جغتاپور و ابراهیم امیر کلایی، ۱۳۹۵، بررسی پیوندگاه طبیعت و معماری در بنای سقاتالار، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه بین المللی ایرانیان، اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تهران.

https://www.civilica.com/Paper-IUSD01-IUSD01_184

1395

150) تقی نیا, یاسمن؛ صدیقه اسدی و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی امکان بهره گیری از ویژگی های نانو تکنولوژی در ایجاد معماری زمینه گرا، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، تهران، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی.

https://www.civilica.com/Paper-AUUM02-AUUM02_195

1395

151) پرهازه, محمد علی و تورج قاسم نژاد، ۱۳۹۵، تحلیلی بر مکان یابی مسکن مهر مطالعه موردی مسکن مهر قائمشهر، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.

https://www.civilica.com/Paper-RCEAUD03-RCEAUD03_002

1395

152) تقی نیا, یاسمن؛ مینا جعفریان و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی ترمو وودها و کابرد آن در صنعت ساختمان سازی (نمونه موردی استان مازندران)، کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری، شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان، ترکیه - استانبول، مرکز صنعت و ساخت و ساز YEM ، کنسرسیوم آنابافت شهر - دانشگاه استانبول تکنیک ترکیه.

https://www.civilica.com/Paper-BSEU01-BSEU01_118

1395

153) عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ۱۳۹۵، کلانشهر تهران؛ زلزله، فاجعه جهانی...، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

https://www.civilica.com/Paper-URBANHSE01-URBANHSE01_010

1395

154) عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ۱۳۹۵، پسماندهای زلزله؛ قابلیتهای بازیافت مصالح در اسکان موقت آسیب دیدگان، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

https://www.civilica.com/Paper-URBANHSE01-URBANHSE01_011

1395

155) عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ۱۳۹۵، منطقه 17 ؛ آسیب پذیرترین منطقه شهری تهران در مواقع بحرانها (زلزله نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

https://www.civilica.com/Paper-URBANHSE01-URBANHSE01_012

1395

156) عزیززاده, محمود؛ بهرام عنایتی؛ مریم فرزانه و بابک عزیززاده، ۱۳۹۵، بوستان ولایت؛ باغشهری با قابلیتهای کلان فرامنطقه ای در دل شهر تهران، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

https://www.civilica.com/Paper-URBANHSE01-URBANHSE01_023

1395

157) اصلاحی, محمد باقر؛ فاطمه محمدی و سمیه روانشادنیا، ۱۳۹۵، جامعه شناسی و معماری ایلات و عشایر،کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر، اصفهان، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی.

https://www.civilica.com/Paper-BCCCA01-BCCCA01_030

1395

158) روحانی قادیکلایی, میثم؛ تورج قاسم نژاد و محمد پرهازه، ۱۳۹۵، بهره گیری از سیستم پانل های بزرگ تغییر یافته (لارج پانل ها) در پروژه های ساختمانی مسکن مهر، دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.

https://www.civilica.com/Paper-UCONFKH02-UCONFKH02_096

1395

159) دشتی شفیعی, علی و صدیقه فلاح ساروکلایی، ۱۳۹۵، بررسی میزان تاثیر حس دلبستگی به مکان بر بهبود زندگی کودکان بی سرپرست، دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

https://www.civilica.com/Paper-BGCONF02-BGCONF02_070

1395

160) قربانی, فهیمه و تورج قاسم نژاد، ۱۳۹۵، تاثیر پنجره ارسی برآرامش روانی انسان در معماری خانه های مسکونی،کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، تهران، موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو.

https://www.civilica.com/Paper-ICONFAAA01-ICONFAAA01_089

1395

161) نظرپور, محمدتقی و فاطمه رمضانیان، ۱۳۹۵، مولفه های تقویت کننده غنای حسی درطراحی محیط های آموزشی نابینایان، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_1168

1395

162) رسولی, فهیمه؛ فریبا رضایی و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، بررسی اصول زیبایی شناسی اتوپیا و تجلی آن در مفاهیم باغ ایرانی، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_1378

1395

163) کیانی, بشری و نغمه علی تواسانی، ۱۳۹۵، بازآفرینی شهری، رویکردی برای احیای خیابان ارگ مشهد، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_2373

1395

164) دشتی شفیعی, علی و سیده جیران جلالی مطهری، ۱۳۹۵، بررسی آیتم های مورد نیاز در ایجاد حس دلبستگی به مکان در مرکز بازپروری اعتیاد، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_2443

1395

165) یوسفی, فریناز؛ مریم رزقی و وحید حیدرتاج، ۱۳۹۵، بررسی اثربخشی طراحی دهکده sos بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، امارات (دبی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات - انجمن معماری شهرسازی استان البرز -جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پایدار- کانون معماری ایران-کنسرسیوم آنابافت شهر.

https://www.civilica.com/Paper-CAMU03-CAMU03_202

1395

166) کارگر, هلیا؛ مریم رزقی و وحید حیدرنتاج، ۱۳۹۵، اوتیسم کودکان برای طراحی اصول با رویکرد اصلاح الگوی رفتاری، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.

https://www.civilica.com/Paper-ICOHACC02-ICOHACC02_225

1395

167) جعفریان امیری, سیده مینا و مریم رزقی، ۱۳۹۵، تحلیلی بر ویژگی های کالبدی- فضایی موثر بر رضایتمندی سکونتی با تاکید بر سالمندان، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.

https://www.civilica.com/Paper-ICOHACC02-ICOHACC02_239

1395

168) صداقتی, فایزه؛ مریم رزقی و نسیبه صدفی، ۱۳۹۵، در جستجوی آرامش بررسی عناصر کالبدی در تحقق آرامش روانی در مسکن سنتی مازندران، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.

https://www.civilica.com/Paper-ICOHACC02-ICOHACC02_250

1395

169) احمدعلی پوری, صفورا؛ مریم رزقی و راحله رستمی، ۱۳۹۵، تبیین و بررسی کالبد محیط و حس تعلق به مکان در فضاهای فرهنگی، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.

https://www.civilica.com/Paper-ICOHACC02-ICOHACC02_299

1394

170) فلاح ساروکلایی, صدیقه و سیده جیران جلالی مطهری، ۱۳۹۴، بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی برخلاقیت دانشجویان معماری، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

https://www.civilica.com/Paper-NICONF01-NICONF01_011

1394

171) جلالی مطهری, سیده جیران و صدیقه فلاح ساروکلایی، ۱۳۹۴، کیفیت بخطی به فضاها از طریق نقص نور در هعواری ایراى و جهاى، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

https://www.civilica.com/Paper-NICONF01-NICONF01_012

1394

172) جلالی مطهری, سیده جیران و صدیقه فلاح ساروکلایی، ۱۳۹۴، بررسی کمی نظرات دانشجویان و اساتید درخصوص نسبت مکتب اسلام بامبانی نظری وایده های فضایی درطراحی معماری طرح پرسشنامه، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

https://www.civilica.com/Paper-NICONF01-NICONF01_013

1394

173) فلاح ساروکلایی, صدیقه، ۱۳۹۴، نماد شناسی کاخ های ایرانی بعد از اسلام، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

https://www.civilica.com/Paper-NICONF01-NICONF01_302

1394

174) عزیززاده, محمود؛ سیدعلی سیدیان و بهرام عنایتی، ۱۳۹۴، لزوم تعامل سازه ومعماری درشیوه نوین آموزش دانشجویان معماری نگاهی نوبرکارکرد درس سازه های نو درمحیطهای اموزشی ایران، همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران.

https://www.civilica.com/Paper-IACUT01-IACUT01_1206

1394

175) عزیززاده, محمود؛ سیدعلی سیدیان و بهرام عنایتی، ۱۳۹۴، تلفیق سیستم های نوین سازه و معماری با الگوهای سازه ای بومی محلی،جهت اسکان موقت در شرایط بحران های طبیعی(زلزله)(رویکردی نو بر کارکرد سازه های سبک وانعطاف پذیر سکونتگاه های عشایر ایران)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

https://www.civilica.com/Paper-ICICA01-ICICA01_0731

1394

176) کریمی, سکینه؛ رقیه قلی تبار و نسیبه صدفی، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر بکارگیری دیاگرام بر روند طراحی معماری، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

https://www.civilica.com/Paper-CEUCONF03-CEUCONF03_572

1392

177) رزقی, مریم؛ کامبیز رزقی؛ یاسمین میرمحمدی و غزاله پیوندی نیا، ۱۳۹۲، بررسی تاثیرو نقش راه آهن بین شهری بر روند زندگی شهروندان قائمشهر، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

https://www.civilica.com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_2550

1392

178) رزقی, مریم و سمیه بیکی، ۱۳۹۲، بررسی جایگاه مولفه های سازنده شهرسازی اسلامی در محله های سنتی ایران ( با تأکید بر محله حصیرفروشان شهر بابل(، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

https://www.civilica.com/Paper-IAU02-IAU02_026

1391

179) علیپور, عباس؛ مجتبی نیک سخن؛ امیر متقی و محمدعلی راستی، ۱۳۹۱، تحلیل عملکردی میزان رضایت مسافرین از فضاها و عناصر معماری درایستگاه های قطار شهری تهران (مطالعه موردی- ایستگاه گلشهر کرج)، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.

https://www.civilica.com/Paper-TTC11-TTC11_142

1391

180) بیکی, سمیه، ۱۳۹۱، به دنبال یافتن ردپایی ازهویت ایرانی درمعماری معاصر، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.

https://www.civilica.com/Paper-NCIAUD01-NCIAUD01_092

گروه مهندسی مکانیک:

مقالات ژورنالی ISI:

2018

181) Shamekhi-Amiri S, Gorji TB, Gorji-Bandpy M, Jahanshahi M. Drying ehavior of lemon balm leaves in an indirect double-pass packed bed forced convection solar dryer system. Case Studies in Thermal Engineering. 2018 Sep 1;12:677-86.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X18301667

2016

182) Farkhadnia F, Gorji TB, Gorji-Bandpy M. Airflow, transport and regional deposition of aerosol particles during chronic bronchitis of human central airways. Australasian physical & engineering sciences in medicine. 2016 Mar 1;39(1):43-58.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13246-015-0394-x

مقالات کنفرانسی:

1397

183) سقلی، صابر؛ گرجی، طاهره؛ شامخی، شهربانو، 1397، طراحی و آزمایش اجاق خورشیدی جعبه ای و ارائه راهکارهایی جهت افزایش عملکرد سیستم با استفاده از بازتاب دهنده های نور، پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

https://mcl.isc.gov.ir/article.aspx?aid=441724&ct

 

1397

184) دری، فرهاد؛ گرجی، طاهره؛ شامخی، شهربانو، 1397، مطالعه آزمایشگاهی سیستم خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی با هدف بهبود کارایی سیستم با استفاده از مواد ذخیره ساز انرژِی حرارتی، پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

https://mcl.isc.gov.ir/article.aspx?aid=441726&ct

 

1397

185) چاله کائی, محمد؛ پیام جلیلی و داوود دومیری گنجی، ۱۳۹۷، بررسی آزمایشگاهی حرارتی و سیالاتی جریان سه بعدی برکلکتور تخت آبگرمکن خورشیدی، چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی، مشهد، موسسه علمی آموزشی و پژوهشی ارگ.

https://www.civilica.com/Paper-NCMEIS04-NCMEIS04_008

1396

186) پورعباسی, مرتضی؛ داوود دومیری گنجی؛ مجتبی پورعباسی و سیده مژده میرحسن نیا، ۱۳۹۶، بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر پره روی انتقال حرارت میله داغ استوانه ای در کانال هوا، نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، یاسوج، انجمن مهندسان مکانیک ایران - دانشگاه یاسوج.

https://www.civilica.com/Paper-ASCME09-ASCME09_007

1396

187) کاظمی, جواد، ۱۳۹۶، بررسی انتقال حرارت در یک محفظه پرشده از نانوسیال، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

https://www.civilica.com/Paper-DMECONF03-DMECONF03_044

1396

188) نمازی زاده, محمد؛ محمد وجدی و جواد کاظمی، ۱۳۹۶، مطالعه کاربردهای پمپ مگنتوهیدرودینامیک، ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

    https://www.civilica.com/Paper-SENACONF06-SENACONF06_080

1396

189) نمازی زاده, محمد؛ محمد وجدی و جواد کاظمی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیراستفاده ازپروانه های ترکیبی برعملکرد پمپ گریز ازمرکز، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود- انجمن فیزیک ایران

https://www.civilica.com/Paper-CFD17-CFD17_065

1396

190) احمدی, محمدتقی؛ داود دومیری گنجی و محسن شیخ الاسلامی، ۱۳۹۶، مطالعه عددی انتقال حرارت در لوله های حرارتی با قابلیت انتقال حرارت شعاعی و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آن، اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، آمل، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

https://www.civilica.com/Paper-CMTS01-CMTS01_038

1396

191) احمدی, محمدتقی؛ داود دومیری گنجی و محسن شیخ الاسلامی، ۱۳۹۶، آشنایی با ساختار لوله های حرارتی و مطالعه عددی عملکرد حرارتی لوله های حرارتی با قابلیت انتقال حرارت شعاعی، اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، آمل، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

https://www.civilica.com/Paper-CMTS01-CMTS01_037

1395

192) دومیری گنجی, داود؛ مهدی میانسری و حبیب الله کاظمی افراکتی، ۱۳۹۵، بررسی اثرات قرارگیری بافل بر انتقال حرارت و افت فشار در سمت پوسته یک مبدل حرارتی پوسته و لوله، دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

https://www.civilica.com/Paper-DMECONF02-DMECONF02_153

1395

193) امان پور برایی, اکرم؛ جمشید صحبت زاده و داود دومیری گنجی، ۱۳۹۵، بررسی جریان و انتقال حرارت نانو سیال حول مانع در یک کانال، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان.

https://www.civilica.com/Paper-MGCONF01-MGCONF01_082

1395

194) یکرنگ صفاکار, فرشاد؛ داود دومیری گنجی و محسن شیخ الاسلامی، ۱۳۹۵، تاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیلندر حلقوی قایم با طول نامتناهی، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان.

https://www.civilica.com/Paper-MGCONF01-MGCONF01_089

1395

195) صحبت زاده, جمشید؛ مفید گرجی بندپی و پویا عزیزیان، ۱۳۹۵، شبیه سازی جریان مافوق صوت گاز رقیق در میکرو مانع مربعی، کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه آموزش عالی فرزانگان.

https://www.civilica.com/Paper-MGCONF01-MGCONF01_221

1394

196) قلی پور شیراز, شایان؛ حمیده رستم تاش و ولی محمدرزداری، ۱۳۹۴، سیستم های تشخیص خواب آلودگی راننده مبتنی بر یادگیری ماشین، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

https://www.civilica.com/Paper-ELEMECHCONF03-ELEMECHCONF03_1005

1393

197) شکیبا, علی و مفید گرجی، ۱۳۹۳، بررسی انتقال حرارت نانو سیال نقره در کلکتور های خورشیدی صفحه تخت،اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

https://www.civilica.com/Paper-ICESE01-ICESE01_176

1393

198) سمنانی نژاد, مجتبی؛ داوود دومیری گنجی و مفید گرجی بندپی، ۱۳۹۳، تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده، کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا بابل.

https://www.civilica.com/Paper-ECOSE01-ECOSE01_108

1393

199) حسن خانی گوابری, رسول؛ طاهره گرجی؛ مفید گرجی و داود دومیری گنجی، ۱۳۹۳، مطالعه انرژی های تجدید پذیر اقیانوسی / دریایی در ایران، کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو(8)، تنکابن، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

https://www.civilica.com/Paper-AIHE08-AIHE08_553

1392

200) تاش شمس آبادی, حسینعلی؛ آیت محمد رزداری؛ حسن کیانی و ولی محمد رزداری، ۱۳۹۲، کاربرد توربین های بادی در مناطق بادخیز کشور، چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز(، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا

https://www.civilica.com/Paper-BIOENERGY04-BIOENERGY04_003

1392

201) بهساز, هادی؛ علی معظمی گودرزی و ام کلثوم عسگری، ۱۳۹۲، طراحی یک سامانه ترموالکتریک برای تولید برق و آب گرم از حرارت لوله بخاری، کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر.

https://www.civilica.com/Paper-NCMII01-NCMII01_036

1392

202) یوسفیان, سیده هدی؛ آیت محمدرزداری؛ حسن کیانی و ولی محمد رزداری، ۱۳۹۲، آنالیز رو انکارها و مطالعه روی پرتوهای طیف الکتروشیمیایی مادون قرمز در تجزیه رو انکارها، هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

https://www.civilica.com/Paper-NCAMEM08-NCAMEM08_399

1392

203) خاکپور, علیرضا؛ محمد حاجی امیری و امیر گلشنی، ۱۳۹۲، ارزیابی اقتصادی جهت نصب واحدهای تولید همزمان برق و گرما درساختما نهای مسکونی در صورت حذف یارانه های انرژی، همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی، تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

https://www.civilica.com/Paper-TIAU01-TIAU01_065

1387

204) گرجی, مفید؛ حسام طاهریان و محمد نیمافر، ۱۳۸۷، بررسی تجربی منحنی کاهش رطوبت در دستگاه خشک کن شالی بستر عمودی گردشی و به دست آوردن حالت بهینه، شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، کرمان، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر.

https://www.civilica.com/Paper-ISME16-ISME16_343

 

 

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه