خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> تحصیلات تکمیلی >> رشته‌های تحصیلات تکمیلی
بروزرسانی: 1395/8/22 رشته‌های تحصیلات تکمیلی
1- مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی)
  
مدیر گروه : پرفسور مفید گرجی
   اساتید : پرفسور مفید گرجی - پرفسور دمیری گنجی -

2- مهندسی صنایع ( صنایع)
 مدیر گروه : دکتر  رمضان نعمتی   
 اساتید : دکتر ابوالقاسم اثنی عشری   -  دکتر سعید امامی  - دکتر محمد حسین احسانی فر  -   مهندس یاسر خسرویان (دانشجوی دکتری) -   مهندس رضا غضنفری (دانشجوی دکتری)


3- مهندسی برق ( الکترونیک)
 
مدیر گروه : دکتر محسن نیک پور
  اساتید : مهندس محسن نیک پور  -  دکتر محمد رضا ذهابی  - دکتر عزیزاله گنجی

4 - مهندسی عمران ‌( خاک و پی)
 
مدیر گروه : دکتر فرزاد فرخ زاد
 اساتید : دکتر جانعلی زاده   -   دکتر شوش پاشا    -

5- مهندسی  معماری ( معماری)

6 - مهندسی IT ( شبکه)
 
مدیر گروه : دکتر میثم  یداله زاده طبری
 اساتید:  دکتر  میثم یداله زاده طبری    - دکتر  حمید جزایری - دکتر مجتبی ولی نتاج - دکتر پیام محمودی  -دکتر حسام عمرانپور

7- مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 
مدیر گروه : دکتر میثم  یداله زاده طبری
 اساتید:  دکتر میثم یداله زاده طبری   - دکتر  حمید جزایری - دکتر مجتبی ولی نتاج -  دکتر پیام محمودی  -مهندس مرتضی بابازاده  (دانشجو دکتری) -دکتر  همایون موتمنی8- مهندسی شیمی  - محیط زیست ( مهندسی سیستم های انرژی - گرایش سیستم های انرژی)

  مدیر گروه :  دکتر شعبان نجف پور
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه