بروزرسانی: 1397/5/29 تقويم آموزشي موسسه

 

سال تحصیلی 97-96

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال تابستان

انتخاب واحد اينترنتي

18 الی 24 شهریور 96

7 الی 13 بهمن 96

16 الی 18 تیر 97

شروع كلاسها

25 شهریور 96

14 بهمن 96

23 تیر 97

حذف و اضافه

29 الی 31 شهریور 96

18 الی 20 بهمن96

-

ارزشيابي اينترنتي از اساتيد

1 آذر 96

1 اردیبهشت 97

20 مرداد 97

دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

10 دی 96

13 خرداد 97

23 مرداد 97

پايان كلاسها

14 دی 96

17 خرداد 97

24 مرداد 97

شروع امتحانات

16 دی 96

19 خرداد 97

27 مرداد 97

*شروع کلیه کلاس های دروس آزمایشگاهی، کارگاهی و تربیت بدنی برای سال تحصیلی 97-96 در نیمسال اول، روز شنبه مورخ 1 مهر 96 و در نیمسال دوم روز شنبه مورخ 21 بهمن 96 می باشد.

 

 

 

سال تحصیلی 98-97

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال تابستان

انتخاب واحد اينترنتي

10 الی 16 شهریور 97

13 الی 19 بهمن 97

22 الی 24 تیر 98

شروع كلاسها

31 شهریور 97

20 بهمن 97

29 تیر 98

حذف و اضافه

3 الی 6 مهر 97

23 الی 26 بهمن 97

-

ارزشيابي اينترنتي از اساتيد

1 دی 97

1 خرداد 98

26 مرداد 98

دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

15 دی 97

18 خرداد 98

26 مرداد 98

پايان كلاسها

20 دی 97

23 خرداد 98

30 مرداد 98

شروع امتحانات

22 دی 97

25 خرداد 98

2 شهریور 98

*شروع کلیه کلاس های دروس آزمایشگاهی، کارگاهی و تربیت بدنی برای سال تحصیلی 98-97 در نیمسال اول، روز شنبه 7 مهر 97 و در نیمسال دوم روز شنبه 27 بهمن 97 می باشد.

 

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه