بروزرسانی: 1397/12/08 تقويم آموزشي موسسه

تقویم آموزشی موسسه در سال تحصیلی 98-97

سال تحصیلی 98-97

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال تابستان

انتخاب واحد اينترنتي

3 الی 16 شهریور 97

13 الی 19 بهمن 97

8 الی 10 تیر 98

شروع كلاسها

31 شهریور 97

20 بهمن 97

22 تیر 98

حذف و اضافه

3 الی 6 مهر 97

23 الی 26 بهمن 97

-

ارزشيابي اينترنتي از اساتيد

1 دی 97

1 خرداد 98

19 مرداد 98

دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

15 دی 97

7 خرداد 98

21 مرداد 98

پايان كلاسها

20 دی 97

13 خرداد 98

23 مرداد 98

شروع امتحانات

22 دی 97

18 خرداد 98

26 مرداد 98

*شروع کلیه کلاس های دروس آزمایشگاهی، کارگاهی و تربیت بدنی برای سال تحصیلی 98-97 در نیمسال اول، روز شنبه 7 مهر 97 و در نیمسال دوم روز شنبه 27 بهمن 97 می باشد.

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه