بروزرسانی: 1395/7/17 تقويم آموزشي موسسه

 

 

سال تحصیلی 96-95

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال تابستان

انتخاب واحد اينترنتي

17 الی 23 شهریور 95

18 الی 22 بهمن 95

24 الی 26 تیر 96

شروع كلاسها

27 شهریور 95

23 بهمن 95

31 تیر 96

حذف و اضافه

10 الی 12 مهر 95

7 الی 9 اسفند 95

-

ارزشيابي اينترنتي از اساتيد

4 دی 95

13 خرداد 96

21 مرداد 96

دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

14 دی 95

23 خرداد 96

31 مرداد 96

پايان كلاسها

16 دی 95

25 خرداد 96

1 شهریور 96

شروع امتحانات

19 دی 95

30 خرداد 96

4 شهریور 96

*کلیه کلاسهای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و تربیت بدنی بعد از پایان زمان حذف و اضافه تشکیل می گردد.

01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه