خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> صفحه نخست >> تماس با موسسه
بروزرسانی: 1396/3/18 تماس با موسسه
شماره تلفن: 01135100
شماره دورنگار: 01135100144
ایمیل: info[at]mit.ac.ir
کد پستی: 47481/61/136
صندوق پستی: بابل 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه