خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> مدیریت >> هیأت رئیسه موسسه
بروزرسانی: 1395/10/11 هيئت رئيسه موسسه صنعتي مازندران

دكتر  محمد حسن پور سرپرست موسسه
دكتر قاسم نجف پور معاون پژوهشی مؤسسه
دكتر محمد حسن پور  معاون آموزشي مؤسسه

دكتر عباس سلیمانی معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه

دكتر مفید گرجی هیات موسس

آقای ناصر شاطری معاون اداری ومالی

 
وظايف و اختيارات رييس مؤسسه :
• اداره كليه امور مؤسسه
• اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
• نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي ، مالي و معاملاتي، توسعه‌اي و استخدامي مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط
• استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و اداري موسسه با رعايت ضوابط و مقررات و آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع ذيصلاح
• امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه
• انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي به نام و حساب موسسه در چهارچوب ضوابط
• پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و سازمان اداري موسسه به هيئت موسس
 

01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه