خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> مدیریت >> هیأت رئیسه موسسه
بروزرسانی: 1397/4/26 هيئت رئيسه موسسه صنعتي مازندران
d--------------اعضای هیات رئیسه موسسه --------------c

نام و نام خانوادگی

رشته

سمت

دکتر محسن نیک پور

مهندسی برق

سرپرست

پروفسور قاسم نجف پور

مهندسی شیمی

معاون پژوهشی

دکتر فرزاد فرخ زاد

مهندسی عمران

معاون آموزشی

دکتر عباس سلیمانی

دکتری تخصصی چشم 

معاون دانشجویی فرهنگی

پروفسور مفید گرجی

مهندسی مکانیک

عضو هیات موسس

آقای ناصر شاطری

ارشد حسابداری

معاون اداری مالی


  d-------------------وظایف و اختیارات --------------------c


  • اداره كليه امور مؤسسه
  • اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  • نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي ، مالي و معاملاتي، توسعه‌اي و استخدامي مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط
  • استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و اداري موسسه با رعايت ضوابط و مقررات و آيين‏ نامه‏ ها و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع ذيصلاح
  • امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه
  • انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي به نام و حساب موسسه در چهارچوب ضوابط
  • پیشنهاد ترفیع اعضا هئیت علمی به رئیس موسسه
  • پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و سازمان اداري موسسه به هيئت موسس


01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه