خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> مدیریت >> معاونت پژوهشی
بروزرسانی: 1395/10/11 معاونت پژوهشی

Mofid Gorji-Bandpy

1) Personal

Name: Mofid

Family Name: Gorji- Bandpy

Date of Birth: Aprill 16, 1954

Place of Birth: Qaemshahr, IRAN

Nationality: Iranian

Title: Title: Professor

2) Education

Primary and Secondary School

1960- 1966 Primary School, Ministry of Education and Culture, Iran, (First class)

1966-1971 High School, Ministry of Education and Culture, Iran, (First class)

Undergraduate

1972-1976 BSc., Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, University of Tehran, Iran (First Grade)

Postgraduate

1976-1978 MSc., Faculty of Engineering, Department of Fluid Mechanics and Heat Transfer, University of Tehran, Iran (First Grade)

1987-1991 Ph.D., School of Engineering, Division of Mechanical Engineering, University of Wales College of Cardiff (UWCC), Cardiff, U.K.(Distinguished Grade)

3) Thesis

M.Sc.: City Water Distribution Design (1978)

Ph.D.: The Effect of Tidal Submergence on the Design of Drainage Systems in coastal regions (1990)

4) Employment's

1) Full time Professor, Department of Mechanical Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, IRAN (Since 1979)

2) Coordinate Supervisor, University of Guildford, Surrey, U.K.,(Since 1997)

3) Visiting Professor, Department of Mechanical and Industrial Engineering ,University of Toronto, Canada, (Since 2003)

5) Experiences

5.1) Education

1979-1991 Head of Mechanical Department, Faculty of Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.

1981-1983 Dean of Faculty of Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.

1983-1985 Deputy of Chancellor to the Finance and Administrative Affairs, University of Mazandaran.

1982-Present Postgraduate Students Research Supervisor.

1984 Founder and president of Islamic Azad University of Mazandaran.

2001-2004 Editor in Chief, Mazandaran Journal of Science and Engineering.

2009-present Founder and Editorial Manager, Iranica Journal of Energy and Environment, www.idosi.org/ijee/ijee.htm.

5.2) Teaching Duties

++At the undergraduate level:

• Fluid Mechanics I and II

• Turbomachinary

• City Water Distribution Design

++At the postgraduate level:

• Advanced Fluid Mechanics

• Mechanics and Thermodynamics of Propulsion Systems

• Supervisor of M.Sc. and Ph.D. students

5.3) Administrative

Member of various committees:

1983- Present Mechanical Department Committee

1993- Present Educational and Research Advisor to the Chancellor of the University of Mazandaran

1992- Present Member of the Mazandaran University Council

1995- Present Member of the Joint Committee (Mazadaran University and Ministry of Water and Power of Iran)

1993-1997 Ministry of Higher Education and Culture Representative in Scholarship Committee

1993-1998 Head of Micro Hydroelectric Power Research Center in Mazandaran, Iran

1992- 2000 Head of Caspian Sea water level Rising and Intrusion Research Center

1999- Present Member of the Chartered Institution of Water and Waste water Management (CIWWM)

1996- Present Secretary to the Board of Postgraduate Studies

1991- Present Program Director, M.Sc. in Water and Environmental Engineering

2000-2004 Director of Int. Relation Affairs, University of Mazandaran

1991-present Chairman of the Examination Group, Department of Mechanical Engineering, University of Mazandaran

1992- Present External Examiner for the Postgraduate exam

1991- Present Invited as a visiting professor, Examiner and Guest Lecturer to various Universities in Iran

2000-2001 Collaborative work with Water Authority of Mazandaran (WAM), Iran

2000 Member of the Local Organizing Committee of the 2000 “International Conference on Mini Hydroelectric Power Station in Rural Regions”, Ministry of Jahad, Sari, Iran.

6) Scientific papers

1. Hughes, T. G., and Gorji-Bandpy, M.,(1997), "The analysis of surface water detention pond for tidally affected detention outfalls", Proc. Instn.Civ. Engrs. Water, Maritime and Energy,124, pp. 202-211.

2. Gorji-Bandpy, M.,(2000), "A comparison study between the Joint Probability approach and Time Series Rainfall in coastal detention pond analysis", International Journal of Engineering, Vol. 13, No.2, pp. 85-95.

3. Gorji-Bandpy, M.,(2001), "Selection of design events in tidally affected pond systems", International Journal of Engineering, Vol. 14, No.2, pp. 163-172.

4. Gorji-Bandpy, M.,(2001), "A parametric study for identification the variables in tidally affected pond systems", International Journal of Engineering, Vol. 14, No.2, pp.173-185.

5. Gorji-Bandpy, M.,(2001), "The Joint Probability method of determining the return period of detention pond peak level in coasted regions", International Journal of Science and Technology, Transaction B.Vol.25, No.B4, pp.599-610.

6. Hughes, T.G. and Gorji-Bandpy, M ., (2001), "A new Joint Probability appraisal of flood risk", Proc. Instn. Civ. Engrs.Water, Maritime and Energy, Discussion, 148, pp.215-216.

7. Gorji-Bandpy,M., and K. Mirnia ,(2002), "Evaluation of the accuracy of FSR and Gray Synthetic Unit Hydrograph in the North of Iran",Flood Defence ,Science Press, NewYork Ltd.,ISBN 1-880132-54-0,pp.479-484.

8. Gorji-Bandpy,M., (2002),"The effect of different parameters on the design of detention ponds in coastal regions", Journal of Engineering of Mazandaran University,Vol.1, No.1 ,pp.37-48.

9. K.Hooman,Gorji-Bandpy,M., and M.Mahdavi-Hezaveh, (2003), "Using a porous segment to increase Thermal Efficiency by converting Gas Enthalpy to Thermal Radiation in High Temperature Industrial Furnaces",Heat Transfer Research Journal,Begell House Ins.,Vol.34,Nos.5&6, pp.310-317.

10. K.Hooman and Gorji-Bandpy,M., (2004), "Effects of Viscous Dissipation on Forced Convection in a Porous Saturated Duct with a Uniform Wall Temperature",Heat Transfer Research Journal,Begell House Ins.,Vol.35,Nos.7 & 8, pp. 588-596.

11. Gorji-Bandpy,M and K.Hooman,(2004),"Controlling and discussion of the main factors of rising and introution of the Caspian sea level",Caspian Journal of Environment and Sustainable Development,Vol.2,No.1,pp.1-10.

12. Gorji-Bandpy,M.,(2004),"The Effects of Temperature on the Ray Gas Turbine Power Plant", Journal of Iranian Society of Mechanical Eng.,Vol.12,No.33, pp. 15-20.

13. K.Hooman and Gorji-Bandpy,M.,(2004), "Laminar Heat Transfer to a Highly Viscous Fluid Flow in Entrance Region of a Porous Saturated circular tube with Uniform Wall Temperature", International Journal of Engineering Sciences ,Vol.15,No.3, pp.61-66.

14. K.Hooman and Gorji-Bandpy,M.,(2005),"Laminar Dissipative Flow in a Porous Channel Bounded by Isothermal Parallel Plates", Journal of Applied Mathematics and Mechanics,Vol.26,No.5, pp. 587-593.

15. M.J.Ebadi and Gorji-Bandpy,M.,(2005), "Exergetic Analysis of Gas Turbine Plants", International Journal of Exergy ,Vol.2,No.1, pp. 31-39.

16. K. Hooman and Gorji-Bandpy,M.,(2005), "Heat Transfer to laminar dissipative flow in a duct filled with saturated porous medium", Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Vol.26, No.7, pp.25-32.

17. Gorji-Bandpy,M. and V.Ebrahimian,(2006),"Exergoeconomic Analysis of Gas Turbine Power Plants", International Energy Journal, Vol.7, No.1, pp.57-68.

18. Gorji-Bandpy,M. and M.Rostamian,(2006),"Analyzing the influences of different parameters on terminal deposit velocity in hydrate slurry", International Journal of Fluid Dynamics (IJFD),Vol.2, No.1,pp. 99-109.

19. Gorji-Bandpy,M. , A.A.Bastani and N.Qorbani,(2006),"A new design of domestic gases storage water heater to increase heat efficiency", International Journal of Applied Engineering Research(IJAER),Vol.1, No.1, pp. 87-97.

20. V.Ebrahimian,Gorji-Bandpy,M. and D.D.Ganji,(2006), "The Influences of Ambient Temperature on Steam Power Plant", WSEAS TRANSACTIONS on Heat and Mass Transfer, Vol.10, No.1,pp. 755-763.

21. Gorji-Bandpy,M., V. Ebrahimian and D.D. Ganji,(2006)," Numerical Study of the Effect of Water Particles on the Evaporation of Water Spray Cooling", WSEAS TRANSACTIONS on Fluid Mechanics,Vol. 12,No.1,pp. 1017-1028.

22. V. Ebrahimian and Gorji-Bandpy,M.,(2007),"Two-Dimensional non-Stationary Modeling of Water Spray Cooling in Superheated Steam", WSEAS TRANSACTIONS on Fluid Mechanics, Vol. 2,No.1,pp.11-19.

23. Gorji-Bandpy,M. and V.Ebrahimian ,(2007),"Exergy Analysis of the Steam Power Plant – A Case study in Iran" ,International Journal of Exergy, Vol.4, No.1, pp.54-73.

24. Gorji-Bandpy,M., D.D.Ganji, and S. Soleimani ,(2007), "New Application of He’s Homotopy Perturbation Method", Int. Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation , Vol.8, No.3, pp. 319-328.

25. E.Mohseni, Gorji-Bandpy,M. and M.Masoudy,(2008)," A Numerical Study of flow and Temperature Field in Circular Tube Heat Exchanger with Elliptic Vortex Generator", Thermal Science, Vol.12, No.2, pp.129-136.

26. V.Ebrahimian and Gorji-Bandpy,M.,(2008), "Two Dimensional Modeling of Water Spray Cooling in Superheated Steam", Thermal Science, Vol.12, No.2, pp.79-88.

27. A.Sadighi, D.D.Ganji, Gorji-Bandpy,M. and N.Tolou,(2008), "Numerical simulation of heat like models with variable coefficients by Variational Iteration Method", Journal of Physics: Conference Series, Vol.96, pp.1-6.

28. D.D.Ganji, Gorji-Bandpy,M.,A.Sadighi, H.Tolou and N.Haghparast,(2008), "Large Deflection of a Cantilever Beam under point load using the Homotopy Perturbation Method", Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol.31,No.2,pp.271-277.

29. H.Bararnia, Gorji-Bandpy,M., D.Ganji and A.R.Ghotbi,(2008),"An Analytical Study of Boundary Layer Flows on a Continuous Surface",Acta Applicandae Mathematica, Springer,Vol.16,No.1, (USA), DOI:101007/s10440-008-9286-3,pp.125-133.

30. N.Nadim, Gorji-Bandpy,M. and D.Ganji,(2008)," Analytical Approximation of Three-Dimensional Flow in Stagnation Point", Advances and Applications in Fluid Mechanics, Vol.4,No.2, pp.135-146.

31. Gorji-Bandpy,M., S.Soleimani and F.Hosseinejad,(2008), "Pressure and Heat Transfer in Staggered Arrangement Circular Tubes with Airfoil Vortex Generator", International Energy Journal, Asian Ins. of Technology, Vol.9,No.3,pp.207-214.

32. Gorji-Bandpy,M. and M.Shateri,(2008), "Analysis of Pipe Breaks in Urban Water distribution Networks-Three case studies in Iran", International Energy Journal, Asian Ins. of Technology,Vol.2,No.3,pp.117-123.

33. Gorji-Bandpy,M. and N.Ghorbani ,(2008),"The Influences of Velocity on Pressure losses in Hydrate Slurry", Int. Journal of Num. Methods for Heat and Fluid Flow, Vol.18, No.1, pp.5-14.

34. Gorji-Bandpy,M., S.Soleimani and B.Jafari,(2008),"Numerical Analysis of Fluid Flow in a Duct around Perpendicular Cylinder with Triangle Cross Section obstacle", Int. Journal of Dyn. of Fluids, Research India Pub., Vol.4,No.2, pp.93-107.

35. Gorji-Bandpy,M. ,M.Nourollahi,B.Jafari and G.Javadi,(2008),"The Effect of Fluctuation Flow on the EPPLER 435 and S8035 Airfoils", Int. Journal of Dynamic of Fluids, Research India Pub., Vol.4,No.2, pp.159- 174.

36. Gorji-Bandpy,M. ,D.D.Ganji and S.Soleimani, (2008),"The effect of variations of intake pressure and temperature on a Heavy Duty Diesel Engine",Green Chemistry and Engineering. Int. Conf. on Process Intensification and Nanotechnology, 15-18Sep., 2008, NewYork, U.S.A. pp. 53-64.

37. D.D.Ganji, Gorji-Bandpy,M., S.Soleimani, and M.Esmaeilpour,(2009),"Solution of nonlinear cubic-quintic duffing oscillators using He’s Energy Balance Method", Journal of Zhejiang University Science A (JZUS),Vol.10,No.9,pp.1263-1268.

38. M.Rostamian, D.D.Ganji and Gorji-Bandpy,M. (2009), " Optimization of the Geometry of Spins and Analysis of Heat transfer and thermal efficiency with Variable Thermal Conductivity" , International Journal of Modern Physics B. ,Vol.4,No.2, pp.159- 174.

39. H.Bararnia, G.Domairry, Gorji-Bandpy M. and A.Rezania,(2009), " An approximation of the analytic solution of some nonlinear heat transfer in fin and 3D diffusion equations using HAM" ,Numerical Methods for Partial Differential Equations, Vol. 26, No.1,pp.1-13.

40. Gorji-Bandpy,M., S.Soleimani, and, D.D.Ganji,(2009), "The Effect of Different Injection Strategies and Intake Conditions on the Emissions Characteristics in a Diesel Engine", Int.Journal of Vehicular Technology, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2, Research Article ID105363,11 pages, DOI: 10.1155/2009/105363.

41. M.J.Hosseini, Gorji-Bandpy,M., and M.Ghanbarpour,(2009), "Solution of Temperature Distribution in a Radiating Fin Using Homotopy Perturbation Method", Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2, Research Article ID831362,8 pages, DOI: 10.1155/2009/831362.

42. D.D.Ganji, Gorji-Bandpy,M., M.Alipanah, and E.Farnad, (2009) , " Analytical Solutions to Non linear Equations Arising in Heat Transfer by Variational Iteration, Homotopy Perturbation, and Adomian Decomposition Methods", Numerical Methods for Partial Differential Equations, An International Journal, Wiley Science DOI:10,1002/num.20503. (http://www.interscience.wiley.com/).

43. N.G.Mianroudi , Taherian ,H.,and , Gorji-Bandpy, M. (2009) " Designing shell-and coil mixed convection heat exchangers " , 2008 Proceeding of the ASME Summer Heat Transfer Conference , HT2008 ,Vol . 2, no.3, PP.137-143.

44. G.Javadirad , Gorji-Bandpy, M. , M.Keshavarz , and H.Safari. (2009), "The effect of different injection characteristics on the Performance of a Direct Injected Heavy Duty Diesel Engine", International Journal of Vehicular Technology , Hindawi Publishing Corporation , Research Article , ZD 802608.V1 , 9 pages ,DOI: 10.NSS/2009/802608.

45. Gorji-Bandpy, M, H.Mirgolbabaei, A. Barari and G. Domairy,(2010), "Numerical Investigation of Heat Transfer Augmentation through Geometrical Optimization of Vortex Generator", Central European Journal of Physics, DOI:10.2478/s11534-010-0005. (www.versita.com/science/physics/cejp)

46. N.Jamshidi and Gorji-Bandpy, M. (2010), "Technologies for Noise Mitigation in Turbofan Engines", International Journal of Multiphysics. (http://www.multiphysics.org/)

47. N.Ghorbani , H.Taherian, Gorji-Bandpy, M. and H.Mirgolbabaei, (2010), "An Experimental study on thermal performance of shell-and coil Heat Exchanger," International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol.37,pp.775-781.(www.elsevier.com/locate/ichmt)

48. D.D. Ganji , Gorji-Bandpy, M. and M.Mostofi. (2010), "Simulation of Lakes Pollution Distribution by Homotopy Perturbation Method", International Review of Civil Engineering, Praise Worthy Prize. (www.praiseworthyprize.com/irece), Vol. 1., No. 1, pp. 119-123.

49. D.D.Ganji, Gorji-Bandpy, M. and M.Mostofi. (2010), "Analytical Solution of an Electro osmotic Flow in a Nano-Channel using curvilinear coordinates" , International Review on Modeling and Simulation , Praise Worthy Prize. (www.praiseworthyprize.com/irece), Vol. 3, No. 2, pp. 202-205.

50. F.Noori , Gorji-Bandpy, M. and A.Kazemi. (2010), " Thermodynamic Optimization of ideal Turbojet with afterburner engines using Non – Dominated Sorting Genetic Algorithm II ", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol.224, Part G .Journal of Aerospace Engineering. DOI:10.1243/09544100JAER0771.

51. Gorji-Bandpy,M.,H.Goodarzian,and M.Biglari,(2010)," The Cost Effective Analysis of a Gas Turbine Power Plant on the Unit Cost of product", Energy Sources, Part B, 5:348-358, Economics, Planning, and Policy, Taylor and Francis Group,Vol.5, No.4, pp.348-358 Online ISSN:1556-7249, DOI: 1080/15567240903096894.

52. G. Javadi-Rad, Gorji-Bandpy,M., M.Keshavarz, and H. Safari,(2010), "An Investigation on Injection Characteristics of Direct-Injected Heavy Duty Diesel Engine by Means of Multi-Zone Spray Modeling", Oil and Gas Science and Technology-Revue de l’IFP, DOI: 10.1051/ogst/2009048.

53. N.Ghorbani , H.Taherian, Gorji-Bandpy, M. and H.Mirgolbabaei, (2010), "Experimental study of mixed convection heat transfer in vertical helically coiled tube heat exghangers", Experimental Thermal and Fluid Sciences, Vol.34, pp.900-905. (www.elsevier.com/locate/etfs)

54. M. Rostamani, S. F. Hosseinizadeh, Gorji-Bandpy, M. and J. M. Khodadadi, (2010), "Numerical study of turbulent forced convection flow of nanofluids in a long horizontal duct considering variable properties", Internatianal Communications in Heat and Mass Transfer, DOI: 1016/ J. icheatmasstransfer. 2010/ 06/ 007, 37, pp. 1426-1431. (www.elsevier.com/locate/ichmt)

55. M. Gorji-Bandpy, and M. Alipour, (2010), " Analytical Solution of Regularized Long Wave (RLW) Equation with Homotopy Analysis Method", Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications, 2010 Scientific Advances Publishers, Vol. 6, No. 1, pp. 165-177.

56. M. Kazemi, D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, And M. Alijani, (2010), " Homotopy Perturbation Method for a Non-linear Unforced and Undamped Duffing Equation", Advances and Applications in Mathematical Sciences, Vol.2 , 2010 Milli Publications, pp. 1-9.

57. M. Gorji-Bandpy, and M. Kazemi, (2010), " Computational Investigation of Air-Gas Venturi Mixer for powered Bi-Fuel Diesel Engine", Int. Journal of Mechanical and Material Engineering, Vol.1, No. 2, pp. 43-54.

58. M. Gorji-Bandpy, and H. Sajjadi, (2010), "An Experimantal Study of the Effect of Coil Step on Heat Exchanger Coefficient in Shell-and-Coil Heat Exchanger", Int. Journal of Mechanical and Material Engineering, Vol.1, No.2, pp. 80-91.

59. M. Gorji-Bandpy, and H. Goodarzian, (2011), "Exergoeconomic Optimization of Gas Turbine Power Plants Operating Parameters Using Genetic Algorithms: A case study", Thermal Science, Thsci. 2010.237, Vol. 15, pp. 43-54.

60. M. Gorji-Bandpy, M. Alipanah, M. Shateri, and E. Farnad, (2011), "Analytical Solution for Laminar Flow through Leaking Tube", Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 32, No.1, pp. 69-74. (http://www.springerlink.com/)

61. G.H. Kefayati. S.F. Hosseinzadeh, M. Gorji-Bandpy, and H. Sajjadi, (2011), " Lattice Boltzman Solution of Natural Convection in tall enclosures using Water/SiO2 nanofluid", Int. Communications in Heat and Mass Transfer,38,pp.798-805. (www.elsevier.com/locate/ichmt)

62. S. Soleimani, D.D. Ganji, M.Gorji-Bandpy, H. Bararnia, and E. Ghasemi, (2011), "Optimal location of a pair heat source-sink in an enclosed square cavity with natural convection through PSO algorithm", Int. Communications in Heat and Mass Transfer, No.38 ,pp.652-658. (www.elsevier.com/locate/ichmt)

63. E. Sourtiji, S.F. Hosseinzadeh, M. Gorji-Bandpy, and D.D. Ganji (2011), " Heat Transfer enhancement of mixed convection in a square cavity with inlet and outlet ports due to oscillation of incoming flow”, Int. Communications in Heat and Mass Transfer", Vol. 38, No.6, pp. 806-814. (www.elsevier.com/locate/ichmt)

64. H. Naeimi, D.D Ganji, M. Gorji-Bandpy, G. Javadirad, and M. Keshavarz, (2011), "A Parametric Design of Compact Exhaust Manifold Junction in Heavy Duty Diesel Engine using CFD", Thermal Science, Thsci. 2011.245., (to be published)

65. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, M. Mostofi, and P. Jalili, (2011), " HPM Based Simulation of Poisson –Boltzman Equation with Small Zeta Potential", Nonlinear Science Letters D, Vol. 2, pp.83-86

66. E. Sourtiji, S.F. Hosseinizadeh, M. Gorji-Bandpy, and J.M. Khodadadi, (2011), "Computational Study of Turbulent Forced Convection Flow in a Square Cavity with Ventilation Parts", Numerical Heat Transfer, Part A: Applications,Vol.59 ,No.12 ,pp.954-969. (Taylor and Francis Group)

67. E. Sourtiji, S.F. Hosseinizadeh, M. Gorji-Bandpy, and D.D. Ganji (2011), " Effect of Water Based Nanofluids on Heat Transfer and Pressure Drop in Periodic Mixed Convection Inside a Square Ventilated Cavity", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No.8, pp. 1125-1134.

68. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy and M. Mostofi, (2011), " Numerical Simulation of Electrokinetic Flow in a Nanotube with Variable Physical Properties", Lecture Notes in Electrical Engineering, Communication Systems and Information Technology, Vol.4 , 2011, pp. 125-134.

69. H. Sajjadi, M. Gorji-Bandpy, G.H. Kefayati, D.D. Ganji, and M. Shayannia, (2011), " Simulation of Natural Convection flow in an Inclined Open Cavity Using Lattice Boltzman Method", World Academic of Science, Engineering and Technology, Vol.79, pp. 265-271.

70. M. Kazemi-Sangsereki, D.D. Ganji, and M. Gorji-Bandpy, (2011), "Application of the Homotopy Perturbation Method (HPM) and Vriational Iteration Method (VIM) to Gas Dynamic Equations", TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, Vol.1, No.1, pp. 27-34.

71. M. Alinia, D.D. Ganji , M. Gorji-Bandpy, (2011), " Numerical Study of Mixed Convection in an Inclined two sided Lid Driven Cavity Filled with Nanofluid Using Two-Phase Mixture Model", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol.38, No.1, pp. 1428-1435. (www.elsevier.com/locate/ichmt)

72. Gorji-Bandpy, M. , H. Yahyazadeh-Jelodar, and M. Khalili, (2011) , " Optimization of Heat Exchanger Network", Applied Thermal Engineering,Vol.31, No.5, 2011, pp. 779-784. (www.elsevier.com/locate/opthermeng)

73. M.Gorji-Bandpy, Mirgolbabaei, M., Barari, A., Domairy, G. and Nadim, N., (2011), "Numerical Analysis of Longitudinal Location Optimization of Vortex Generator in Compact Heat Exchanger", International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol.66, No.6, pp. 705-713. DOI: 10.1002/fld.2278.

74. G.H. Kefayeti, S.F. Hosseinzadeh, M.Gorji-Bandpy, and H.Sajjadi, (2011), "Lattice Boltzman Simulation of Natural Convection in an Open encluser Subjugated to Watter/Copper nanofluid", International Journal of Thermal Sciences, (www.elsevier.com/locate/ijts).

75. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M. Mostofi, (2011), "Variable Physical Properties Effect on Velocity and Potential Distribution in Nanotube with Large Zeta Potential", International Review of Electrical Engineering, (Praise Worthy Prize) , (to be published).

76. M. Kazemi-Sansarki, D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M. Mostofi, (2011), "Homotopy Perturbation Method for a Non-Linear Unforced and Undamped Duffing Equation", International Review of Mechanical Engineering, (Praise Worthy Prize) , (to be published).

77. H. Sajjadi, M. Gorji-Bandpy, S.F. Hosseinizadeh, G. Kefayati, and D.D. Ganji, (2011), "Numerical Analysis of Turbulent Natural Convection in Square cavity using Large Eddy Simulation in Lattice Boltzman Method", International Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Vol.35, No.2.

78. M. Gorji-Bandpy, A. Mozaffari, S. Mohammadrezaei, (2011), " Optimizing maximum power output and minimum entropy generation of Atkinson cycle using Mutable Smart Bees Algorithm", International Journal of Soft Computing and Engineering, Accepted ,in press, (Inderscience Group).

79. M. Gorji-Bandpy, A. Mozaffari, (2011), "Multi-Objective Optimization of an Atkinson Cycle Using Mutable Smart Bee Algorithm", Applied Computational Intelligence and Computing, Accepted, in press.

80. M. Gorji-Bandpy, A. Mozaffari, (2011), " Verifying the Optimum Operating Parameters of Mahshahr Power Plant using a Synchronous Self learning Evolutionary Algorithm", International Journal of Energy Science and Technology, Accepted, is going to be published.

81. M. Gorji-Bandpy, A. Mozaffari, (2011), "Economic and Exergetic Analysis of Damavand Power Plant: A Case study in Iran" Energy Sources, Part B, Accepted, is going to be published. (Taylor and Francis Publisher)

82. M. Gorji-Bandpy, A. Mozaffari, (2011), " Deriving Optimum Policies for Designing Gas Turbine Power Plant Operating Parameters Using a Synchronous Parallel Shuffling Self Organized Pareto Strategy and Neural Network: A Case Study in Iran", Soft computing, to be published. (Springer Publisher)

83. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M. Mostofi , (2012), " Analytical Solutions of Electrokinetics Driven Flow in a Nanotube with Power Law Fluid by HPM ", Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116, pp. 3663-3666. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMMM.

84. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M. Mostofi , (2012), " Study of Electroosmotic Flow in a Nanotube with Power Law Fluid", Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116, pp. 3633-3638. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMMM.

85. نغمه جمشیدی، مفید گرجی، (2010) ،" تکنولوژی کاهش صدا در موتورهای توربوفن" ، نامه مکانیک شریف، فصلنامه تخصصی کاربردی مهندسی مکانیک، سال سیزدهم، شماره 36، تابستان 1388، صفحه 20-24.

86. توحید محمدی، مفید گرجی، وحید محمدی، (2010)، " بررسی عوامل تاثیرگذار فرآیند شست و شوی فراصوتی در میزان پاک کنندگی فلزات Al23 و ST37 به جهت بهینه سازی آن ها" ، مجله مهندسی انرژی و محیط زیست، سال 1 ، شماره 1 ، پاییز 1388، صفخه 73-80.

7) Papers presented at Technical Meeting and International Symposium

1. Gorji-Bandpy,M.,"Monitoring of pollution and Assessment of Toxicity", paper presented in International Symposium on Air pollution, Hong Kong, 12-14 Sep.,1986, pp. 16-23.

2. Gorji-Bandpy,M.,"Development of a conceptual model for assessing the air pollution", paper presented at one- day National Seminar on Development in Air pollution, University of Tehran, Iran, Oct.22, 1986, pp. 21-30.

3. Gorji-Bandpy,M., "Analysis of Surface water detention ponds", paper presented of one-day International Seminar on ECO, Islamabad, Pakistan,Sep.8. ,1992, pp. 14-19.

4. Gorji-Bandpy,M., "The joint probability Method of Determining the flood return period of a tidally affected pond", First International Symposium on Flood defense (ISFD-1), 10-13 Sep.,2001, Castle,Germany.

5. Gorji-Bandpy,M. , K.Hooman and A.Ejlali , "Effects of heat exchangers and a new insight to renewable energy sources to be used in closed Brayton cycles in industrial and air-space utilizations", The 3rd Sc-ISME Conf.,Babol, Iran, June 2002,(in Farsi).

6. Gorji-Bandpy,M. , K.Hooman and A.Ejlali., "Discussion of using an air-derivative gas turbine in industrial applications" ,The 3rd Sc-ISME Conf.,Babol,Iran, June 2002,(in Farsi).

7. Gorji-Bandpy,M. ,K.Hooman and A.Ejlali "Automation of mounting extra tubes on Paykan and Peugeot cars in Iran-Khodro Co." , The 3rd Sc-ISME Conf.,Babol,Iran, June 2002 ,(in Farsi).

8. Gorji-Bandpy,M , M.Mirnia and M.Maramaei, "Evaluation of Accuracy of Gray and FSR Synthetic Unit Hydrograph in North of Iran" , The 2nd International Sym. on Flood Defence(ISFD-2), Sep. 10-13,2002, Beijing, China.

9. Gorji-Bandpy,M , K.Hooman and M.Mahdavi-Hevazeh, "Using porous segment to increase thermal efficiency by converting gas enthalpy to thermal radiation in high temperature industrial furnaces" ,The 1st International Conference on Sustainable Energy, Planning and Technology in Relationship to the Environment, 14-16 May, 2003, Halkidiki,Greece.

10. Ebadi.M.J and Gorji-Bandpy,M.,,"Exergoeconomic analysis of Gas Turbine power plants", The 2nd International Exergy,Energy and Environment Symposium(IEEES2),3-7 July, 2005, Kos, Greece.

11. Gorji-Bandpy, M., Mirsadeghi and V.Ebrahimian , "Analysis of pipe breaks in urban water distribution networks – three case studies in Iran", 26-29 Oct.,2005,Riodoganiro ,Brazil.

12. Gorji-Bandpy M., A.A.Bastani and N.Jamshidi-Alashti ,"Numerical analysis of fluid flow in duct around perpendicular cylinder with triangle cross section obstacle" , Water Resources , Hydraulics and Hydrology ,12-14 May,2006, Chalkiada , Greece .

13. Gorji-Bandpy M. and V. Ebrahimian ,"Exergy Analysis of Boiler of the steam Power Plant- Case Study in Iran" , 25-29 June,2006,Ontario,Canada.

14. Gorji-Bandpy,M., E.Mohseni and M.Jannatabadi, "A numerical investigation of a two dimensional flow in in-lined circular tubes with elliptic vortex generator" , Heat Transfer 2006,5-7 July, 2006, The New Forest, U.K.

15. Gorji-Bandpy,M., A.A.Bastani , T.Gorji and N.Jamshidi-Alashti , "Flow Characteristics in cross flow heat exchangers using cylindrical tubes and triangle vortex generator" , The 4th WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer , Thermal Engineering and Environment , 21-23August, 2006 , Crete Island , Greece.

16. Gorji-Bandpy,M. and T.Gorji, "The Influences of Velocity on Pressure Losses in hydrate slurry" , The 4th IASME Int. Conf. on Fluid Mechanics and Aerodynamics,21-23 August, 2006 , Crete Island , Greece.

17. M.Mostofi, A.H.Shamekhi and Gorji-Bandpy,M., "Developing an Algorithm for Sl Engine Diagnosis Using Parity Relations" , International Conference on Modeling and Simulation (AMSE06), 28-30 August ,2006, Konya, Turkey.

18. M.Mostofi, A.H.Shamekhi and Gorji-Bandpy,M. ,"Modified Mean Value Sl Engine Modeling (EGR Included)" , International Conference on Modeling and Simulation (AMSE06), 28-30 August,2006, Konya, Turkey.

19. Gorji-Bandpy,M. and E.Mohseni, "A numerical study of flow in circular tube heat exchanger with elliptic vortex generator", BRASLI –NOCMAT 2006- Salvador, Oct.29- Nov.1, 2006, Bahia, Brasil.

20. Gorji-Bandpy,M. , M.Mirsadeghi and V.Ebrahimian, "Analyzing the influences of different parameters on settling velocity in hydrate slurry" , The 6th Int. Symposium on Stratified Flows , 11-14 Dec.,2006 , Perth, Australia.

21. M.Mirsadeghi , A.A.Ranjbar and Gorji-Bandpy,M., "Two Numerical Methods for estimation of initial Temperature Profile in an Inverse Heat Conduction problem for a polymer process" , Inverse Problems , Design and Optimization Symposium (IPDO-2007), 16-18 April,2007,Miami , Florida , U.S.A.

22. A.Bagheri , T.Karimi , Gorji-Bandpy,M. and A.Kazemi , "An Adaptive Design of Mechanical Neural-Net Controller System for an Underwater Vehicle using Algorithm Genetic Systems" , The 15th International Symposium on Mechanical Engineering (ISME2007) , 14-16 May , 2007 , AmirKabir Univ. , Tehran , Iran.

23. Gorji-Bandpy,M. and F.Hosseinnejad, " Pressure and Heat Transfer in staggered arrangement circular tubes with airfoil vortex generator ", 21st Canadian Congress of Applied Mechanics, Ryerson University, Department of Mechanical and Industrial Engineering, 3-7 June,2007, Toronto, Canada.

24. Gorji-Bandpy,M. and E.Hosseinzadeh, "Numerical Analysis of Steady State Fluid Flow in a Two – Dimensional wavy channel", 13th Int .Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES 2007) ,3-8 June , 2007, Istanbul, Turkey.

25. Gorji-Bandpy,M. and F.Fouladi , "Ambient Temperature Effects on Gas Turbine power plant : A case study in Iran" ,The third Int. Exergy , Energy and Environment Symposium (IEEES3) , 1-5 July ,2007, Evora,Portugal.

26. Gorji-Bandpy, M., and M. Nimafar, "Comparison Between the Perturbation Expansion Method and the Numerical Method in Plane Couette Flow with Variable Viscosity", IC-NOCMAT2007Maceio, International Conference on Non-Conventional Materials and Technologies: Ecological Materials and Technologies for Sustainable Building, 14-17 Oct. 2007, Maceio, Alagonas, Brazil.

27. S.Sadighi, Gorji-Bandpy,M., N. Haghparast and D. Ganji, "Large Deflection of a Cantilever Beam under point Load: A Survey by HPM", International Symposium on Non linear Dynamics, 27-30 Oct., 2007,China.

28. A. Sadeghi, D.D. Ganji ,Gorji-Bandpy,M. and N. Tolou, "Numerical Simulation of Heat- like Models with Variable coefficients by VIM", International Symposium on Non linear Dynamics, 27-30 Oct., 2007, China.

29. Gorji-Bandpy,M. and S.Soleimani, "Numerical Analysis of Fluid flow in a duct around perpendicular cylinder with triangle cross section obstacle", Second GMSARN International Conference, 12-14 Dec., 2007, Pattaya, Thailand.

30. Gorji-Bandpy,M., M.Famouri and A.Mohsenzadeh, "An Analysis of two approximate techniques for solution of Simple Pendulm equation", Second GMSARN International Conference, 12-14 Dec., 2007, Pattaya, Thailand.

31. Gorji-Bandpy,M., S.Soleimari and F.Hosseinnejad, "Pressure and Heat Transfer in staggered Arrangemnt circular Tubes with airfoil vortex Generator", Second GMSARN International Conference, 12-14 Dec., 2007, Pattaya, Thailand.

32. Gorji-Bandpy,M., M. Famouri and F. Gholipour, "Numerical Investigation of Flow through Convergent or Divergent Channel with FDM", Second GMSARN International Conference, 12-14 Dec., 2007, Pattaya, Thailand.

33. Gorji-Bandpy,M., and T.Gorji, "Analysis of Pipe Breaks in Urban Water Distribution networks,Three case studies in Iran", Second GMSARN International Conference, 12-14 Dec., 2007, Pattaya, Thailand.

34. Gorji-Bandpy, M. , "A Comparison study Between the Joint Probability Approach and Time Series Rainfall Modeling in Coastal Detention Pond Analysis", 4th International Symposium on Flood Defense, Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, 6-8 May 2008, Toronto, Canada.

35. H.Bararnia, Gorji-Bandpy,M. and G.Domairy, "An Analytical Study of Boundary Layer Flows on a Continues Stretching Surface", Second International Inter disciplinary Chaos Symposium CCS 2008, 7-10 May,2008, Istanbul University, Turkey.

36. Gorji-Bandpy,M., D.D. Ganji and S.Soleimani, "The effect of variations of intake pressure and temperature on a Heavy Duty Diessel Engine", Applied Fluid Mechanics(AFM 2008), 10-12 May, 2008, Southampton, England.

37. Gorji-Bandpy,M., D.D.Ganji and S.Soleimani, "An Investigation on the Behaviour of Different Injection Angle on a Heavy Duty Diesel Engine",LAA Conference,July 2008,Portugal.

38. N.Ghorbani, Gorji-Bandpy,M. and H.Taherian, "Experimental Study of Mixed Convection Shell-and-Coil Heat Exchanger", 2008 ASME Summer Heat Transfer Conference, 10-14 Aug.,2008,USA, Vol.2, 2009, pp. 129-135.

39. N.Ghorbani, H.Taherian and Gorji-Bandpy,M., "Designing Shell-and-Coil Mixed Convection Heat Exchanger", 2008 ASME Summer Heat Transfer Conference,10-14 Aug.,2008,USA.

40. Gorji-Bandpy,M., D.D.Ganji and S.Soleimani, "Injection Timing and Cone Angle Behaviour on a Heavy Duty Diesel Engine", WSEAS Conference,Aug.,2008, Greece.

41. Gorji-Bandpy,M., and S.Soleimani, "An Investigation on the behavior of different injection angle on a heavy duty diesel engine", The Third GMSARN International Conference2008, Nov.12-14,2008,Kunming, China.

42. H.Taherian, Gorji-Bandpy,M. and M.Nimafar,"Design Improvement of Circular Packed Vertical Bed Paddy Dryer", Fourth Int. Conference on Energy Research and Development(ICERD-4), 17-19 Nov.,2008,Kuwait.

43. Gorji-Bandpy,M., S.Soleimani, and N. Molana, “Exergy Analysis of a Steam Plant in Iran”, Asia-Pacific, Consultations on Climate Regime Beyond 2012, Bangkok, Thailand, 7-8 August 2008.

44. M. Gorji-Bandpy, A.A. Bastani, and N. Qorbani, “A New Design of Domestic Gases Storage Water Heater to Increase Heat Efficiency”, Asia-Pacific, Consultations on Climate Regime Beyond 2012, Bangkok, Thailand, 7-8 August 2008.

45. F.Fouladi, Gorji-Bandpy,M.,H.Taherian and M.Khademi,"Experimental Investigation on a Typical Integrated Collector Storage Solar Water Heater", International Conference on Environment 2008,15-17 Dec.2008,Malaysia.

46. N. Jamshidi, and Gorji-Bandpy, M., "A bibliographical review of noise reduction technologies in turbofan engines", 8th Iranian Aerospace Society Conference, 17-19 Feb.2009, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

47. E.Hosseinzadeh, H.Taherian and Gorji-Bandpy,M.,"Evaluation of Cooling Potential of ERA 2009 Clear Night Sky",Int. Conf. on Emerging Research and Advances in Mathematical Engineering,, 19-21 March,2009,Chennari,India.

48. F.Fouladi,H.Taherian, and Gorji-Bandpy,M., "Integrated Collector and Storage System For Mild Climates", 4th Canadian Solar Buildings Confernce,June 25-27,2009,Toronto,Canada.

49. Gorji-Bandpy,M.,and H.Soltanzadeh, "The Study of events in water distribution networks and how to control and decrease the events in three cities in Mazandaran province, north of Iran", Int.Conf. on Water Resources, ICWR2009,16-18 Aug.2009,Shahrood,Iran,pp.326-333.

50. G. Javadirad, Ahmad Al-Semed, M.Keshavarz, H. Safari, and Gorji-Bandpy,M., "Knock Occurrence Prediction by Means of Chemical Kinetics in Heavy Duty Dual-Fuel Engines", 26th CIMAC World Congress on Combustion Engine Technology, 14-17 June, 2010,Bergen, Norway.

51. G. Javadirad, Gorji-Bandpy,M., M. Keshavarz, and A. Jazayeri, "Multi-Zone Spray Modeling: Useful method to optimize injection parameters of a Heavy Duty Diesel Engine", 26th CIMAC World Congress on Combustion Engine Technology, 14-17 June, 2010, Bergen, Norway.

52. F. Noori, Gorji-Bandpy,M., and A. Kazemi, "Thermodynamic optimization of ideal turbojet with afterburner engines", 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics( HEFAT2010),19-21 July ,2010, Antalya, Turkey.

53. H. Naeimi, Gorji-Bandpy,M., D.D. Ganji, and M. Keshavarz, " Analysis of Design Parameter of compact junction using Computational Fluid Dynamics", 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics( HEFAT2010), 19-21 July ,2010, Antalya, Turkey.

54. E. Sourtiji, Gorji-Bandpy,M., and F. Hosseinizadeh, "Numerical Study of Laminar Mixed Convection of a Nano fluid in a square cavity with Inlet and Outlet ports", 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering and Mechanics, 18-20 Dec., 2010, Hammamet, Tunisia.

55. M.Rostamani, M. Gorji-Bandpy, and F. Hosseinizadeh, " Numerical Study of Turbulent forced convection of water-based nanofluid considering variable properties", 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering and Mechanics, 18-20 Dec., 2010, Hammamet, Tunisia.

56. F. Noori, M. Gorji-Bandpy, and A.Kazemi, "Multi-Objective Thermodynamics Optimization of Ideal Turbojet with afterburner engines using Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II", Amsterdam, International Conference on Aerospace, Propulsion and Energy Sciences, 28-30,Sep., 2010, Amsterdam, The Netherlands.(http://www.waset.org/)

57. M. Gorji-Bandpy, and M. Kazemi, "Computational Investigation of Air-Gas Venturi Mixer for Powered Bi-Fuel Diesel Engine", World Academy of Science, Engineering and Technology, 24-26 July, 2010, Venice, Italy. (http://www.waset.org/)

58. M. Gorji-Bandpy, and H. Sajjadi, "An Experimental Study of the Effect of Coil Step on Heat Transfer Coefficient in Shell-Side of Shell-and-Coil Heat Exchanger", World Academy of Science, Engineering and Technology, 24-26 July, 2010, Venice, Italy. (http://www.waset.org/)

59. M. Rostamani, F. Hosseinizadeh, and M. Gorji-Bandpy, "Numerical Investigation of Heat and Mass Transfer in Concentric annulus using nanofluid", 13th Annual and 2nd International Fluid Dynamics Conference. (http://www.fd2010.ir/)

60. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M. Mostofi, " HPM Based Simulation of Poisson-Boltzmann Equation with Zeta Potential", The 3rd Int. Symposium on Non-linear Dynamics, 18-28 Dec., 2010, Shanghai, China. (http://www.isnd2010.com/)

61. M. Mostofi, D.D Ganji, and M. Gorji-Bandpy, " Investigating the Temperature effect on velocity profile in Elektroosmotics Driven Nano-Channel", 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-17 June, 2010, Izmir, Turkey, pp. 364-369.

62. M. Mostofi, D.D Ganji, and M. Gorji-Bandpy, "Analytical Solution of an Electrokinetic Flow in a Nanochannel Curvilinear Coordinates", 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-17 June, 2010, Izmir, Turkey, pp. 681-687.

63. M. Mostofi, D.D Ganji, and M. Gorji-Bandpy, "Electrokinetic Flow Modeling in a Porous Nanochannel using Curvilinear Coordinates", 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-17 June, 2010, Izmir, Turkey, pp. 695-697.

64. M. Gorji-Bandpy, D.D Ganji, and M. Mostofi, "Variable Physical Properties Effect on Velocity and Potential Distribution in a Nanotube with Large Zeta Potential", TNT 2010 Conference, Madrid, Spain.

65. M. Mostofi, D.D. Ganji, and M. Gorji-Bandpy, " Analytical Solution of Electrokinetic Flow in a Nanotube With Complex Fluid", Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, 12-15 May 2011, Antalya, Turkey.

66. M. Mosofi, D.D. Ganji, and M. Gorji-Bandpy, " Simulation of Electrokinetic Phenomena in Nanochannel with Complex Fluid", Conference Dynamics of Complex Fluid, 5-7 May, 2011, Iasi, Romania.

67. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M.Mostofi, "Numerical Simulation of Electrokinetic Flow in a Nanotube with Variable Physical Properties", 2011 International Conference on Electric and Electronics (EEIC 2011), 20-22 June 2011, Nanchang, China.

68. H. Sajjadi, M. Gorji-Bandpy and G.H. Kefayati, " Simulation of Natural Convection Flow in an Inclined Open Cavity Using Lattice Boltzman Method", ICME2011: International Conference on Mechanical Engineering, Paris, France, July 27-29, 2011.

69. D.D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, and M. Mostofi, " Study of Electroosmotic Flow in a Nanotube With Power Law Fluid", The 2011 International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICAMAE 2011), Bangkok, Thailand , July 29-31, 2011.

70. M. Gorji-Bandpy, and A. Zahedi-Tajrishi, "Numerical Simulation of the Supersonic Flow over Forward –Facing Step in Micro Couette Flow using Direct Simulation Monte-Carlo Method", 4th International Symposium on Heat Transfer and Energy Conversions, Guangzhou, Jan.6-9,2012, China.

71. H. Sajjadi, M. Gorji-Bandpy, D.D. Ganji, R. Kefayati, and M. Shayania, "Numerical Analysis of Turbulent Natural Convection in Square Cavity using Large Eddy Simulation in Lattice Boltzman Method", 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Kish, Iran, 21-24 Nov. 2011.

72. M. Zadsar, and M. Gorji-Bandpy,"An Investigation of Engine Exhaust Gases as an Energy Source with the Exergy Analysis", ISTP-22 Conference, Aula Contre , Delft, 8-11 Nov. 2011, The Netherlands.

73. S.F. Hosseinizadeh, M. Gorji-Bandpy, "The Impact of Mass Flow and Masking on the pressure drop of Air Filter in Heavy-Duty Engine", Experimental Fluid Mechanics 2011, Tu Liberec, Czech Republic, November 22-25, 2011.

74. مفيد گرجي، كامل هومن، آرش اجلالي ، "تاثير مبدل‌هاي حرارتي و نگرشي جديد بر منابع مختلف انرژي قابل دسترسی در سيكل برايتون بسته در مصارف زميني و فضاي"، سومین کنفرانس دانشجویی انجمن مهندسین مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 9-7 آبان 1381.

75. مفيد گرجي، كامل هومن، آرش اجلالي ، "اتوماسيون نصب لاستيك زاپاس اتومبيل‌هاي پيكان و پژو براي خط توليد شركت ايران خودرو"، سومین کنفرانس دانشجویی انجمن مهندسین مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 9-7 آبان 1381.

76. مفيد گرجي، كامل هومن، آرش اجلالي ، " بررسي امكان‌ سنجي استفاده از يك توربين گاز هوايي براي مصارف زميني و ديدباني "، سومین کنفرانس دانشجویی انجمن مهندسین مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 9-7 آبان 1381.

77. احمد باقري، توحيد كريمي، مفيد گرجي، آدمين كاظمي، "طراحي كنترلر تطبيقي براي يك ربات پويشگر زيرآبي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك "، پانزدهمين كنفرانس سالانه بين‌اللملي مهندسي مكانيك ISME 2007، دانشگاه صنعتي اميركبير، 25 تا 27 ارديبهشت 1386.

78. مفيد گرجي، حسام طاهريان، محمد نيمافر، "بررسي تجربي منحني كاهش رطوبت در دستگاه خشك‌كن شالي بستر عمودي گرش و به دست آوردن حالت بهينه"، شانزدهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك ISME 2008، كرمان- دانشگاه شهيد باهنر، 24 تا 26 ارديبهشت 1387.

79. قاسم جوادی، بهرام جعفری، مصطفی میرسلیم، مفید گرجی ، ارسطو سپهری ، “روند پیشرفت موتورهای گازسوز در سال های اخیر و فناوری های نوین افزایش بازده موتورها “، اولین کنفرانس ملی گاز طبیعی فشرده(سی. ان. جی)، ایران-تهران-هتل المپیک ، آبان 1387.

80. توحید محمدی، مفید گرجی، وحید محمدی، "بررسی آزمایشگاهی شستشوی قطعات صنعتی به روش فراصوتی با اثرات پدیده کاویتاسیون"، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره­ها، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، 8 تا 11 اردیبهشت 1388.

81. مجید خراقانی، مفید گرجی، داوود دومیری، فواد نوری، قاسم جوادی راد، " بهینه سازی سوخت مصرفی ایستگاه تقویت فشار با چند نوع کمپرسور در خط لوله گاز طبیعی"، هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 11-13 اردیبهشت 1389.

82. فواد نوری، مفید گرجی، آدمین کاظمی، مجید خراقانی، " بهینه سازی ترمودینامیکی موتور توربوجت با پس سوز با چند تابع هدف توسط الگوریتم ژنتیک"، هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 11-13 اردیبهشت 1389.

83. رضا کفایتی، سید فرید حسینی زاده، مفید گرجی، حسن سجادی "بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال آب/ با روش شبکه ی بولتزمن در یک حفره ی مربعی"، نوزدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیکدانشگاه بیرجند، 22-20 اردیبهشت 1390.

8) phD Students

1. مهدی مستوفی, مدل سازی جريان الکتروسينتيک در کانال های با مقياس بسيار کوچک,84. (فارغ التحصیل شده است)

2. آدمين کاظمی, بهينه سازی چند هدفي مقاوم ترموديناميکی خارج از نقطه طراحی موتور توربوفن توسط الگوريتم ژنتيک و شبيه سازي مونت كارلوو84

3. بهرام جعفری,86

4. قاسم جوادی راد,86 پایش مراحل احتراق موثر گازسوز اشتعال تراکمی مخلوط همگن با بکارگیری لایه ای توضیغ دمای مخلوط همگن.

5. مهدي ميانسري,88 مقایسه مدل های محیط پیوسته متخلخل در بررسی پدیده انتقال در محیط متخلخل و بررسی فاکتور های موثر جهت این مدل.

9) Msc. Students

1. عباسعلي محمد زاده سوته, ررسي و تحليل ضربه آب در ايستگاههاي پمپاژ به روش مشخصه ها,سال76

2. مهرداد مشيري, بررسي عملکرد نيروگاه گازي و بررسي سيال در اطراف پره توربين سال76

3. حسن اکبرزادگان نجار تحليل عددي جريان سيال غير قابل تراکم در کانال دو بعدي پره دار به روش حجم محدود سال 76

4. کاظم جواهري, استفاده از طرح اتلاف مصنوعي ماتريسي در حل معادلات اويلر تراکم پذير حول برآمدگيها,سال77

5. مريم سلمانپور,طراحی لوله تخليه درياچه جمع آوری آبهای سطحی در شهرهای ساحلی ,سال 78

6. رضا بهرامی صالحلو, تحليل اگزرژی بويلر نيروگاه شهيد رجائی قزوين , سال 79

7. علیرضا اسدی,بررسی جریان سیال در توربین بادی و تهیه ی نرم افزار طراحی پروفیل پره,سال 79

8. صادق برزگر,فرایند کنترل در سیستم کامپیوتری ,سال 79

9. احسان جعفرنیا,بررسی علمی و تکنولوژیکی احداث نیروگاه های کوچک آبی در ایران ,سال 79

10. مشهد قلی مارامائی, بررسی و کالیبراسیون هیدروگراف های واحد مصنوعی GRAY و FRS در شیرگاه مازندران, سال 80

11. سید مصطفی عقیلی,بهینه سازی شبکه های توزیع آب ,سال 80

12. پیام امینی,بررسی آب به حساب نیامن ,سال 80

13. حميد مرادي, بررسي تحليلي غلظت در لوله ها و تاثيرات آن بر سرعت حد ته نشيني براي اسلاري هيدرات و مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج عددي , سال 80

14. عليرضا ايماني, شناسائی پارامترهای يک سيستم حرارتی به روش انتقال حرارت معکوس (IHCP), سال81

15. سید آرش موسوی کنترل فعال توربولانس بوسیله ی نوسان سطح ,سال 81

16. محمد جواد عبادي,آناليز ترمواکونوميک اگزرژی نيروگاه قزوین, سال 81

17. سيد وحيد ابراهيميان شياده,مدلسازی دو بعدی پاشش آب در بخار فوق گرم خروجی از بويلر نيروگاه بخار, سال 82

18. محسن روزبهانی,تهیه ی نرم افزار طراحی هیدرولیکی شبکه های فاضلاب ,سال 82

19. نیما شهرزاد,بررسی حوادث و اتفاقات در لوله های آبرسانی شهری و روشهای کاهش آن ,سال 82

20. مهدی دیندار,بررسی حوادث و اتفاقات در شبکه آب آذربایجان و مقایسه ی آن با شهرهای مازندران , سال 82

21. محمد توکلی رستمی, جايابی بهينه منابع توليد پراکنده در شبکه های توزيع, سال 82

22. علیرضا صادقی پویا,طراحی حجم و مکانیابی دریاچه های مصنوعی جمع آوری سیلاب در شهرهای غیر ساحلی , سال 83

23. ونداد تعلیمی,تحلیل عددی کاویتاسیون در میکروکانالها , سال 84

24. بهرام جعفری, طراحی مفهومی موتور ديزل با کاربرد دريايی جهت انتقال دانش فنی در طراحی موتور ملی, سال 84

25. سجاد سليمانی اميری, مدل سازی دو بعدی موتور ديزل با دو انژکتور پاشش, سال84

26. آرش هوشمند دره, طراحی و بهينه سازی شبکه مبدلهای حرارتی با استفاده از آناليز پنچ و الگوريتم ژنتيک, سال84

27. سعید دوست,بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی همراه با تشعشع, سال84

28. شاهد اماميان , مدلسازی نفوذ و تبخير اسپری در جريان دو فازی, سال84

29. محمدابراهيم پور, کاربرد روشهای تحلیلی در بررسی جریان سیال غیر نیوتنی لزج مرتبه چهارم در داخل کانال متخلخل ,سال85

30. الهام حسين زاده, شبيه سازی تجربی سيستم سرمايشی تشعشعی جهت خنک کردن فضا ,سال85

31. محمد میرصادقی تخمین پروفیل دمای اولیه در فرایند تزریق پلاستیک ,سال85

32. مازيار رستميان, بررسي تحليلي فين با سطح مقطع غير يكنواخت ورسانش گرمايي وابسته به دما ,سال85

33. فاما فولادی, تحليل تجربی عملکرد سيستم يکپارچه کلکتور خورشيدی و مخزن ,سال85

34. نيما نديم, بررسی اثر صفحات متقارن بر انتقال حرارت و جريان سيال در مبدل های حرارتی فشرده صفحه لوله ای ,سال85

35. حسن برار نيا, بررسی تحليلی انتقال حرارت در صفحه عمودی با محيط متخلخل همراه با توليد حرارت و انتقال جرم ,سال85

36. مجيد جاني پور خرقاني, بهينه سازی مصرف سوخت در ايستگاههای تقويت فشار در خط لوله انتقال گاز طبيعی ,سال86

37. مهدي كاظمي سنگسرکي, طراحي و بهينه سازي ميکسر و دريچه کنترل گاز براي موتور ديزل سنگين با سوخت گاز ترش, سال86

38. محمد نیمافر بهینه سازی سیستم خشککن شالی در بستر عمودی گردشی, سال86

39. ميثم حاجي بابائي,بهينه سازي سيستم خشک کن شالي بستر عمودي گردشي و کاهش مصرف سوخت با استفاده از انرژي خورشيدي ,سال86

40. حسام الدين نعيمي, تحلیل پارامترهای طراحی در یک اتصال چند راهه پودمانی (منيفولد دود) ,سال86

41. فواد نوري, بهينه سازي ترموديناميکي موتور توربوجت باafterburner با چند تابع هدف توسط الگوريتم ژنتيک ,سال86

42. محمد جواد رستماني, بررسي عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال در لوله تحت شار حرارتي ثابت در رژيم درهم ,سال86

43. احسان سورتيجي, تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت ترکیبی نانوسیال در یك محفظه با دریچه‌های ورودی و خروجی ,سال86

44. سپيده حسين زاده, شبیه سازی اثر ارتفاع بر عملکرد موتور احتراق داخلی دیزل سنگین با استفاده از پوشش بر صفای هوای ورودی به روش دینامیک سیالات محاسباتی ,سال86

45. سهيل سليماني كوتنايي, بهينه سازي مكان منابع حرارتي در جريان دوبعدي جابه جايي آزاد در درون يك محفظه بسته بوسيله الگوريتم ژنتيك ,سال86

46. آرش قجرجزي, بررسي جريان آرام در داخل كانال با موانع با ضرايب انسداد و هندسه هاي مختلف به كمك روش عددي مستقل از شبكه ,سال86

47. صادق گلچوبی,بررسی علل حوادث و اتفاقات شبکه ی آب شهری آمل به کمک سیستم GIS, سال 87

48. علی مطعیی راد, تحلیل جریان سیال غیر نیوتنی در یاتاقان های غیر هم مرکز, سال 87

49. ناصر میانرودی بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری سمت پوسته مبدل های مارپیچی , سال87

50. محمد زادسر, بررسی قابلیت کاردهی دود موتور احتراق داخلی جهت بکارگیری در سامانه سرمایشی ,سال88

51. حسن سجادي, تحلیل عددی جریان جابجایی آزاد مغشوش در حفره مربعی با استفاده از روش شبکه بولتزمن, سال88

52. غلامرضا كفايتي,تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره‌های بلند با استفاده از روش شبکه بولتزمن ,سال88

53. علي چاوشي, استفاده بهینه از انرژی گرمایی موجود در آب نواحی جنوبی دریای خزر در تولید برق ,سال88

54. سيدمصطفي سيدي تاجی, تاثیر جداساز بر انتقال حرارت جابجایی اجباری دو بعدی حول سیلندر مربعی زاویه‌ای با استفاده از روش شبکه بولتزمن ,سال88

55. جواد كشاورزيان, انتقال حرارت جابجایی ترکیبی حول سیلندر مربعی زاویه‌ای با آرایش سری دوگانه در رینولدز پایین با استفاده از روش شبکه بولتزمن ,سال88

56. محمد علی نیا, تحلیل عددی جریان جابجایی ترکیبی نانو سیال در حفره ی مایل مدل مخلوط دو فازی, سال 88

57. امین زاهد تجریشی, بررسی عددی جریان تراکم پذیر میکروکوئت با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو, سال 90

58. میرشریف نوربخش آهنگرکلایی , بررسی کمی و کیفی رودخانه ی سیاه رود و عوامل آلوده کننده و راه های کنترل آن, سال 75 (دانشگاه آزاد قائمشهر)

59. سید حسین مرادی تپه کلائی, ارزیابی اقتصادی نیروگاه برق آبی کوچک در استان مازندران, سال 78 (دانشگاه علوم و فنون مازندران)

60. مهدی مردانی راد, بررسی عوامل تخریب پلها و پایدارسازی آنها در مقابل سیلاب(مطالعه ی موردی در استان گلستان) , سال 81 (دانشگاه علوم و فنون مازندران)

61. حمید رضا شرکت یگانگی, بهینه سازی مصرف انرژی در دپارتمان پخت سیمان , سال 88 (دانشگاه آزاد واحد علوم تقحقیقات)

10) Publications

1. Text-Book on "Water Distribution Systems for Engineers", Published by University of Mazandaran, (1984).

2. Text-Book on "Engineering Fluid Mechanics", Published by University of Mazandaran, (1998). This book was awarded as "The Best Scientific Book of the Year 1998, University of Tehran.

3. Text-Book on "Turbomachinary", Published by University of Mazandaran,(2002). This book

was awarded as "The Best Scientific Book of the Year 2006”,University of Amirkabir, Tehran.

4. Text-Book on "Turbomachinary, Second Version", Published by Babol University of Technology, (2011).

5. Text-Book on "Turbojet and Propulsion Systems", Published by Babol University of Technology, (2011).

6. Text-Book on "Advanced Fluid Dynamics", Published by Babol University of Technology, (2011).

7. Text-Book on "Thermodynamics, Interaction Studies-Solids, Liquids and Gases", Published by Intech, Croatia, http://www.intechopen.com/, (chapter 9, Exergy the Potential Work).

11) Languages

Persian, English and Arabic in fluent both in writing and speaking

12) Countries visited

Britain, Canada, Germany, Switzerland, The Netherlands, Check Republic , France, India, China, Russia, Pakistan and more than 30 different countries from Asia and Europe.

13) Research interests

1. Fluid Mechanics, Turbomachinary and all of the Hydro Engineering subjects

2. Renewable Energy (wind, water, solar and tidal energy)

3. Water Distribution Networks

4. Mechanics and Thermodynamics of Propulsion Systems

5. Internal Combustion Chamber

14) Membership of International Bodies

1989- Present Member of the International Association of Hydrological

Science (IAHS)

1997- Present Member of the Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME)

1995- Present Member of the Caspian Sea Journal (The organized magazine of the five different neighbor countries of the Caspian Sea)

1996- Present Member and Editor in chief of the Mazandaran Journal of Science and Engineering

1989- Present Member of the International Association for Environmental Hydrology (IAEH)

15) Grants and Awards

Water & Power Ministry (2002-2004)"Analysis of pipe breaks in water distribution systems for Three Cities in Mazandaran Province",Chief Consultant


Contact

Correspondence address: Faculty of Mechanical Engineering, Noshirvani University of Technology, P. O. Box 484, Babol, Iran.

Phone Number: 0098, 111, 32 240 48

0098, 912, 113 48 95

Fax: 0098, 111, 22 96 583

Email: 1. gorji@nit.ac.ir

2. gorjibandpy@yahoo.com

http://en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mofid_m.gorji.aspx

01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه