خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> قبول شدگان کارشناسی ارشد
بروزرسانی: 1394/7/28 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

آمار قبول شدگان دانشجويان درمقطع كارشناسي ارشد موسسات يا ساير دانشگاه ها»

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي در اين موسسه

مقطع تحصيلي فعلي

سال
ورود و خروج موسسه

نام دانشگاه پذيرفته شده در کارشناسی ارشد

رشته پذيرفته شده

سال قبولي

1

سيده بنت الهدي حسينيان

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

دانشگاه آزاد قزوين

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

2

محمد جواد كارگر حجت آبادي

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

دانشگاه تربيت مدرس تهران

مهندسي فناوري اطلاعات

90-89

3

منانه دقيق

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

علامه طباطبايي

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

4

سيد كاوه فرجي

صنايع تحليل

كارشناسي

85

6/88

دانشگاه علوم و فنون

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

5

سعيد رحيمي رتكي

صنايع-توليد صنعتي

كارشناسي

84

11/88

دانشگاه صنعتي اميركبير

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

6

مرتضي كولائيان

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

دانشگاه علوم فنون

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

7

علي مهدوي

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/89

دانشگاه علوم و فنون

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

8

مرتضي كياني

صنايع تحليل

كارشناسي

84

11/88

دانشگاه علوم و فنون

مهندسي صنايع -صنايع

90-89

9

معصومه فرهانيان

صنايع تحليل

كارشناسي

85

11/89

دانشگاه آزاد تهران جنوب

مديريت ساخت

90-89

10

محمدصادق ميرحسيني

صنايع- توليد

كارشناسي

85

4/89

دانشگاه علوم و فنون

سيستم اقتصادي

90-89

11

جلال اسمعيل زاده

صنايع تحليل

كارشناسي

84

11/88

علوم تحقيقات هرمزگان

صنايع صنايع

90-89

12

شهاب حسين زاده ملك جهان

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

نجف آباد اصفهان

صنايع صنايع

90-89

13

مرتضي الوندي

صنايع -توليد

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد اراك

صنايع-صنايع

90-89

 

 

14

حامد طالبي

صنايع -توليد

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد قزوین

صنايع -صنايع

91-90

15

محمود جهانشاهي

صنايع تحليل

كارشناسي

85

4/90

دانشگاه شريف

صنايع -صنايع

91-90

16

احمد رضا الهي چورن

صنايع -توليد

كارشناسي

86

11/89

دانشگاه تهران

مديريت

91-91

17

رضا رحماني

صنايع تحليل

كارشناسي

86

4/90

دانشگاه علوم وفنون

سيستم اقتصادي اجتماعي

91-90

18

فرشيد كاظمي فرد

صنايع تحليل

كارشناسي

85

4/90

آزاد فيروزكوه

مديريت صنعتي

91-90

19

آرزو قهرماني

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

موسسه عيرانتفاعي قزوين

مديريت اجرائي

91-90

20

سمانه باقري  

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

دانشگاه مازندران

مهندسي صنايع

91-90

21

نيما صداقت نيا

صنايع-توليد

كارشناسي

86

11/89

پيام نور تهران

مديريت اجرايي

91-90

22

بهزاد رحماني

صنايع توليد

كارشناسي

86

11/89

آزاد تهران

مديريت  اجرائي

91-90

23

سيد مهدي بهشتي شيرازي

صنايع تحليل

كارشناسي

86

6/90

علوم و فنون مازندران

مهندسي صنايع-صنايع

91-90

24

ناديا بهادران

صنايع توليد

كارشناسي

85

-

علوم و فنون مازندران

مهندسي صنايع-صنايع

91-90

25

سيما تشكري

صنايع تحليل

كارشناسي

86

11/89

علوم و فنون

مديريت اجرايي m.b.a

91-90

26

محمد رضا ئي  ملك

صنايع تحليل

كارشناسي

86

4/90

دانشگاه فنی تهران

صنايع صنايع

91-90

27

محسن زارع مدوييه

صنايع توليد

كارشناسي

85

6/89

علم و صنعت ايران

مهندسي صنايع

91-90

28

سيد رامين  عليزاده  شاني

صنايع تحليل

كارشناسي

85

-

دانشگاه تهران

مديريت اجرائي

91-90

29

مائده رضائي سرا ي

صنايع تحليل

كارشناسي

86

4/90

علوم تحقيقات تهران

مهندسي سيستمهاي اقتصادي

91-90

30

حامد حسيني اخوان موسوي

صنايع توليد

كارشناسي

85

6/89

دانشگاه تهران پردیس بین الملللی کیش

مدیریت تکنولوژی  mba

91-90

31

فرهاد امان پور

صنايع توليد

كارشناسي

85

11/89

دانشگاه گيلان رشت

مهندسي- صنايع

91-90

32

پويان حسين زاده سمناني

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/88

پيام نور تهران

مهندسي-  صنايع

91-90

33

محسن زارعي

صنايع توليد

كارشناسي

85

6/89

موسسه ارشاد دماوند

مهندسي سيستمهاي .

91-90

34

مصطفي زارعي

صنايع تحليل

كارشناسي

85

6/89

پيام نور تهران

مهندسي صنايع

91-90

35

محمد شهيري طبرستان

صنايع تحليل

كارشناسي

84

11/88

آزاد واحد ساری

مهندسي صنايع

91-90

36

مسعود گراييلي نژاد

صنايع تحليل

كارشناسي

86

6/90

دانشگاه علوم اقتصادی تهران

مهندسي صنايع

91-90

37

ليلا ملكي

صنايع -تحليل

كارشناسي

85

4/89

دانشگاه تربيت معلم تهران

مهندسي صنايع

91-90

38

بهزاد نجم

صنايع- تحليل

كارشناسي

86

11/89

موسسه الغدير تبريز

مهندسي سيستمهاي اقتصادي

91-90

39

شهره هاشمي

صنايع -توليد

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد نراق

مهندسي صنايع

91-90

40

مجتبي اكبري

صنايع -توليد

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد فيروز كوه

مهندسي صنايع

91-90

41

فرشاد محبي

صنايع -توليد

كارشناسي

86

6/89

آزاد واحد تحقيقات بوشهر

مهندسي صنايع

91-90

42

مجيد اماني

صنايع تحليل

كارشناسي

85

11/88

آزاد واحدتهران جنوب

مديريت صنعتي

91-90

43

ريحانه حاجتي گشتي

صنايع تحليل

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد تحقيقات قزوين

مهندسي صنايع صنايع

91-90

44

فاطمه عسكريان

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/90

آزاد واحدعلوم وتحقیقات مازندران

مهندسي صنايع

91-90

45

سعيد وزيري

صنايع -توليد

كارشناسي

85

6/89

علوم وفنون مازندران

مهندسي صنايع - صنايع

91-90

46

حبيب حامدي طبري

صنايع تحليل

كارشناسي

85

6/89

آزادواحد فيروزكوه

مهندسي صنايع - صنايع

91-90

47

نیما دیوسالار

صنايع تحليل

كارشناسي

84

 

آزاد واحد تهران مرکزی

مديريت صنعتي

91-90

48

لیلا ملکی

صنايع تحليل

كارشناسي

85

6/89

دانشگاه تربیت معلم

مهندسي صنايع - صنايع

91-90

49

عطيه آرون

صنايع تحليل

كارشناسي

84

11/88

پيام نور ساري

الهيات

91-90

 

 

50

كامران ابوالقاسمي

صنايع-توليد

كارشناسي

86

6/90

دانشگاه يزد

مديريتي صنعتي

92-91

51

فرانك ناساري

صنايع توليد

كارشناسي

85

11/89

جهاد دانشگاهي يزد

سيتمهاي انرژي

92-91

52

متين پوري

صنايع توليد

كارشناسي

86

6/90

پیام نور تهران

مهندسي صنايع

92-91

53

محمد وردي

صنايع توليد

كارشناسي

87

5/91

دانشگاه تربيت مدرس

مهندسی صنایع÷

92-91

54

ميلاد بخش پور

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

5/91

علوم و فنون

مهندسي  اقتصادي اجتماعي

92-91

55

حسين قادي

صنايع -تكنولوژي

كارشناسي

87

 

موسسه پرديسان فريدونكنار

-

92-91

56

سيد محمد رضا حسيني رستمي

صنايع -تكنولوژي

كارشناسي

87

4/91

آزاد واحد فیروز کوه

صنایع / صنایع

92-91

57

مبين مازندراني

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

6/91

آزادواحد سوادكوه

مهندسي صنايع

92-91

58

سيده نجمه تختي

صنايع -تكنولوژي

كارشناسي

87

 

دانشگاه علوم و فنون

صنايع صنايع

92-91

59

عادله رزقي

صنايع -توليد

كارشناسي

87

11/90

دانشگاه علوم و فنون

صنايع صنايع

92-91

60

علي اصغرغلامي

صنايع -تحليل

كارشناسي

84

7/88

آزاد فيروزكوه

مديريت صنعتي

92-91

61

كيميا پازكي

صنايع -تحليل

كارشناسي

85

11/89

آزاد واحد دماوند

مديريت اجرائي

92-91

62

سينا احمد پور كاسگري

صنايع -تكنولوژي

كارشناسي

87

6/89

دانشگاه تهران

کارآفرینی کسب کار جدید

92-91

63

سيده زهرا طاهائي

صنايع -تحليل

كارشناسي

84

6/88

آزاد واحد اراك

مهندسي صنايع-مهندسي صنا

90-89

64

حامد چهار محالي

صنايع -توليد

كارشناسي

85

 

علوم وتحقيقات تهران

Mis

91-90

65

پرويز اسفندياري

صنايع -تكنولوژي

كارشناسي

87

6/90

موسسه كاسپين

صنايع

91-90

66

محمد ابراهیم نعیم امینی

صنايع -تكنولوژي

كارشناسي

87

4/91

پیام نور تهران

صنايع صنايع

92-91

67

فاطمه پور دهقان گل نشتی

صنايع -تحليل

كارشناسي

85

6/89

 دانشگاه علوم وفنون

مهندسی سیستمهای اقتصادی

92-91

68

ريحانه حاجتي گشتي

صنايع تحليل

كارشناسي

85

6/89

سازمان مدیریت صنعتی عیرانتفاعی

مهندسي صنايع صنايع

92-91

69

محمد حسین کشاورزیان

صنايع تحليل

كارشناسي

84

6/89

پیام نور  تهران

مهندسي صنايع صنايع

92-91

70

مسعود گراييلي نژاد

صنايع تحليل

كارشناسي

86

6/90

دانشگاه علوم اقتصادی

مهندسي صنايع

92-91

71

سحر کوهی

صنايع -توليد

كارشناسي

87

6/91

موسسسه نوآوران

مهندسي صنايع

92-91

72

نسترن رزاقی

صنايع -تحليل

كارشناسي

85

11/89

دانشگاه تهران -شبانه

مدیریتی صنعتی

92-91

73

بنفشه رزاقی

صنايع -تحليل

كارشناسي

85

11/89

دانشگاه تهران -شبانه

مدیریتی صنعتی

92-91

74

امیر حسین هدایتی کشکا

صنايع -توليد

كارشناسي

87

6/91

آزاد بین الملی کیش

مدیریت اجرائی

92-91

75

میترا رمضانپور احمد چالی

صنايع -توليد

كارشناسي

86

6/90

پیام نور تهران غرب

مدیریت it-مدیریت دانش

92-91

76

مصطفی نصرالهی

صنايع -توليد

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحدعلوم و تحقیقات  تهران

مدیریت صنعتی

92-91

77

آیدا اسمعیل زاده

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

 

آزاد واحد اراک

صنایع /صنایع

92-91

78

زهرا صبوری

صنايع -توليد

كارشناسي

86

11/90

آزاد واحد بابل

مدیریت بازرگانی بیمه

92-91

79

ایمان قربانی

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

6/91

ازاد واحد تهران جنوب

مدیریت صنعتی تولید

92-91

80

دامون رهبر

صنايع-تحليل

كارشناسي

85

6/91

آزاد واحد  فیروزکوه

مهندسی صنایع

92-91

81

بهنام اسلامی  نوکنده

صنايع-تحليل

كارشناسي

84

11/90

آزاد واحد کیش

مدیریتی اجرائی

92-91

82

روزبه همتی  خلفلو

صنايع-تحليل

كارشناسي

84

6/88

آزاد واحد دهاقان

مالی

92-91

83

یاسر شاهرودی بهنمیری

صنایع /تولید

کارشناسی

86

6/90

آزادواحد بابل

مدیریت بازرگانی

92-91

84

مونا بهنامی

صنایع /تولید

کارشناسی

85

11/89

آزاد واحد کرج

مدیریت اجرائی

92-91

85

ایمان برهانی

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

6/91

پیام نور تهران

صنایع

92-91

86

مقداد زنگانه

صنايع-تحليل

كارشناسي

88

9/91

آزاد واحد فیروزکوه

صنایع

92-91

87

عیسی شریفی شهرودکلائی

صنايع-تحليل

كارشناسي

88

4/91

پیام نور بابل

صنایع

92-91

88

دلاارام شریفی لیمائی

صنايع-تحليل

كارشناسي

86

6/90

آزاد واحد تهران جنوب

صنایع

92-91

89

تورج بیات

صنايع-تحليل

كارشناسي

85

6/89

پیام نور تهران

مدیریت سیستم وبهره وری

92-91

90

سیمین درب امامیه

صنایع تولید

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد قزوین

مدیریت سیستم وبهره برداری

92-91

91

سیده راحیل موسوی

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

6/91

آزادواحد دهاقان

مهندسی سیستمهای اقتصادی

92-91

92

علی کرمی مقدم

صنايع-تحليل

كارشناسي

84

6/89

سازمان مدیریت صنعتی

meba

92-91

93

رامین علی زاده شانی

صنايع-تحليل

كارشناسي

85

6/90

دانشکده مدیریت تهران

مدیریت صنعتی

92-91

94

شیلاامیردهی

صنايع-تحليل

كارشناسي

85

6/89

آزادواحد قائمشهر

مدیریت دولتی -تشکیلات

92-91

95

ملیحه یونسی پور بهنمیری

صنايع-تحليل

كارشناسي

84

6/89

آزاد واحد قائمشهر

مدیریت دولتی -تشکیلات

92-91

96

سبحان شفیعی حسن آبادی

صنايع-تحليل

كارشناسي

84

11/88

آزاد واحد بین المللی کیش

مدیریت اجرائی

91-90

 

 

97

مهدیه معقولی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

88

2/92

دانشگاه کردستان

صنایع

93-92

98

حمیدرضا فرجی

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه تهران دانشگاه فنی فومن

صنایع - صنایع

93-92

99

پارسا پهلوان

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

93-92

100

مصطفی کرمانشاهی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/91

موسسه صنعتی مازندران

مهندسی صنایع

93-92

101

معین جعفر پور

صنايع-تحليل

كارشناسي

87

6/91

موسسه خزر

مدیریت صنعتی

93-92

102

علی اکبر ابراهیمی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/92

دانشگاه علوم وفنون

صنایع - صنایع

93-92

103

مرتضی مجدی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/92

دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت تولید

93-92

104

حسین امیری خواه

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

6/92

دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت تولید

93-92

105

زهره فضلی

صنایع /تولید

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

93-92

106

سید حمید رضا احمدیان

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

93-92

107

سحر کوهی

صنایع /تولید

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

93-92

108

پروانه تقوی زنوز

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه تهران واحد ارس

mba

93-92

109

نسیم حداد

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

11/91

دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت تکنولوژی

93-92

110

سامان محمودی

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

11/91

دانشگاه یزد

صنایع – صنایع

93-92

111

هدی محمودی

صنایع /تحلیل

كارشناسي

88

-

آزاد قزوین

صنایع – صنایع

93-92

112

نیما افراز

صنایع /تولید

كارشناسي

87

6/91

آزاد واحد نور

صنایع – مدیریت سیستم های بهروری

93-92

113

احمدمحمدپورلاریمی

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

6/91

موسسه صنعتی مازندران

صنایع -صنایع

93-92

114

امین محمدی

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

93-92

115

فاطمه توپا اسفندیاری

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

6/91

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

93-92

116

مهشید بحری

صنایع /تولید

كارشناسي

87

6/91

موسسه خزر

مدیریت صنعتی

93-92

117

هادی رمضا ن نژاد

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/91

آزادواحد فیروزکوه

مدیریت صنعتی

93-92

118

بهزاد مداح

صنایع /تولید

كارشناسي

86

6/90

آزاد واحد فیروزکوه

صنایع

93-92

119

فاطمه اسدی تلوکی

صنایع /تولید

كارشناسي

87

12/90

آزاد واحد اراک

صنایع

93-92

120

امیرفیوضی یوسفی

صنایع /تولید

كارشناسي

87

6/92

آزاد واحد گلستان

مدیریت اجرائی

93-92

121

محمد سیاری

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

88

6/92

آزادواحد فیروزکوه

مدیریت صنعتی -تولید

93-92

122

مرتضی گودرزی

صنایع /تولید

كارشناسي

87

5/91

آزاد واحد اراک

مهندسی صنایع

93-92

123

مژگان فرجی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

87

6/91

آزاد واحد آیت اله آملی

مدیریت صنعتی

93-92

124

محمدداودصفاری

صنایع /تولید

كارشناسي

88

11/91

موسسسه رجاء

صنایع -صنایع

93-92

125

نازنین جلالی

صنایع /تحلیل

كارشناسي

85

6/89

آزاد واحد قزوین

مدیریت صنعتی

93-92

126

حامد نصیری

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

6/92

دانشگاه خوارزمی تهران

صنایع -صنایع

93-92

127

سیدآرمان علائی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

88

6/92

دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

93-92

128

میثم سعیدی

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

 

6/91

آزاد واحد آیت اله آملی

مدیریت صنعتی

93-92

129

حمید قلی پور

صنایع /تولید

كارشناسي

85

6/89

موسسه صنعتی مازندران

صنایع – صنایع

93-92

130

حدیثه رحیم زاده

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

11/90

موسسه صنعتی مازندران

صنایع – صنایع

93-92

129

فرامرزقدس

صنایع /تحلیل

كارشناسي

84

6/88

دانشگاه علم وصنعت

صنایع – صنایع

93-92

131

ابوالفضل سلیمانی

صنایع /تولید

كارشناسي

88

6/92

آزاد واحد شیراز

صنایع -صنایع

93-92

132

الهه داودوندی

صنایع /تحلیل

كارشناسي

87

11/91

موسسه صنعتی مازندران

صنایع – صنایع

93-92

133

امیرحسین حسینی رستمی

صنایع /تولید

كارشناسي

88

6/92

موسسه صنعتی مازندران

صنایع – صنایع

93-92

134

رضاجورقاسمی

صنایع /تولید

كارشناسي

85

6/89

علم وصنعت بهشهر

صنایع سیستم

93-92

135

محمدمددیان

صنایع /تحلیل

كارشناسي

88

6/92

موسسه صنعتی مازندران

صنایع – صنایع

93-92

136

علی منتظری امیری

صنایع /تحلیل

كارشناسي

88

6/92

آزاد واحدآیت اله آملی 

مدیریت صنعتی

93-92

137

الهام نوری

صنایع تکنولوژی

كارشناسي

88

6/92

آزادواحد تهران جنوب