انتشارات موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
مکانیک سیالات پیشرفته
(برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
مولفین : پروفسور مفید گرجی ، فواد فرخادنیا
تاریخ انتشار:1393
ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

تاریخ ارسال : 12:11:36 1397/6/14
استاتیک - مهندسی مکانیک
ترجمه : یداله رضوانی ، غلامرضا صالحی ، محمد حاجی امیری
تاریخ انتشار:1390
ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

تاریخ ارسال : 12:9:49 1397/6/14
آموزش روان برنامه نویسی به زبان اسمبلی
تالیف : دکتر حمید حسن پور
تاریخ انتشار:1388
ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

تاریخ ارسال : 12:7:38 1397/6/14
خودآموز اينترنت و تكنيك هاي پيشرفته دسترسي به اطلاعات

تاليف  :

 دكتر حميد حسن پور ، مهندس مجتبي منصوري

ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران
قیمت : 20000 ريال

تاریخ ارسال : 15:37:15 7/7/1388
مباني اقتصاد مهندسي (ارزيابي طرحهاي اقتصادي)

نويسندگان :

دكتر احمد جعفري صميمي

سيد محسن حسيني

محمد حسين احسانفر

ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران
قیمت : 45000 ريال

تاریخ ارسال : 15/10/1387
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه