انتشارات موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
خودآموز اينترنت و تكنيك هاي پيشرفته دسترسي به اطلاعات

تاليف  :

 دكتر حميد حسن پور ، مهندس مجتبي منصوري

ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران
قیمت : 20000 ريال

تاریخ ارسال : 15:37:15 7/7/1388
مباني اقتصاد مهندسي (ارزيابي طرحهاي اقتصادي)

نويسندگان :

دكتر احمد جعفري صميمي

سيد محسن حسيني

محمد حسين احسانفر

ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران
قیمت : 45000 ريال

تاریخ ارسال : 15/10/1387
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه