خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار موسسه >> مشاهده کامل اخبار
اطلاعیه مهم دانشجویان در حال تسویه فارغ التحصیلی
اطلاعیه مهم دانشجویان در حال تسویه فارغ التحصیلیشماره حساب مربوط به واریز هزینه های صدور تاییدیه های تحصیلی و دانشنامه مربوط به دانشگاه مازندارن به شماره حساب660100004001073903022968 بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران با شناسه پرداخت 319073953119500001400264888201 تغییر یافت . حسب مورد برای دانشنامه  دانشجویان کارشناسی 200000 ریال و برای  دانشنامه دانشجویان کارشناسی ارشد 300000 ریال واریز گردد .
تاریخ انتشار: 14:15:44 1397/2/30


کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه