مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی مهندسی عمران - گرایش محیط زیست
 
شعبان
نجف پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/najafpour1/home.aspx
 
قاسم
نجف پور درزی
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/najafpourg1/home.aspx
 
آتیه
ابراهیمی
A.Ebrahimi[at]mit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/ebrahimi/home.aspx
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه