مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه معماری
 
آيدا
ارجمندتبار (دانشجو دکتری)
mn[at]yahoo.com
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/arjmandtabar/home.aspx
 
حسام
باقرنژاد
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/baghernezhad/home.aspx
 
وحید
حیدرنتاج
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/nataj/home.aspx
 
معصومه
شیران
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/shiran/home.aspx
 
مهدی
غفوری
Architect_mgh[at]yaho...
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/ghafouri/home.aspx
 
مجید
یوسف نیا
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/yousefnia/home.aspx
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه