مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه معماری
 
محمود
رازجویان
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/razjoyan/home.aspx
 
وحید
حیدرنتاج
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/nataj/home.aspx
 
مهدی
غفوری
Architect_mgh[at]yaho...
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/ghafouri/home.aspx
 
زهیر
متکی
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/mottaki/home.aspx
 
بهرام
عنایتی
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/enayti/home.aspx
 
مجید
یوسف نیا
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/yousefnia/home.aspx
 
آيدا
ارجمندتبار
mn[at]yahoo.com
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/arjmandtabar/home.aspx
 
محمود
حسن پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/mhassanpour/home.aspx
 
مریم
رزقی
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/mrezghi/home.aspx
 
سمیه
فلاح نیا
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/fallahnia/home.aspx
  
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه