مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی
 
یاسر
بالغی
مرتبه علمی: دانشیار
http://mit.ac.ir/ms/baleghi/home.aspx
 
محسن
نیک پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/nikpour/home.aspx
 
محمد رضا
کرمی
مرتبه علمی: دانشیار
http://mit.ac.ir/ms/karami/home.aspx
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه