مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی
 
علی
شبستانی منفرد
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/shabestani/home.aspx
 
محسن
نیک پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/nikpour/home.aspx
 
محمد رضا
کرمی
مرتبه علمی: دانشیار
http://mit.ac.ir/ms/karami/home.aspx
 
یاسر
بالغی
مرتبه علمی: دانشیار
http://mit.ac.ir/ms/baleghi/home.aspx
 
سجاد
سلیمانی امیری
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/soleymani/home.aspx
 
کوروش
ابراهیم نژاد گرجی
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/kgorji/home.aspx
 
سیما
شهابی
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/shahabi/home.aspx
  
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه