مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه صنایع
 
مهدی
جمشیدی (دانشجو دکتری)
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/jamshidi/home.aspx
 
ياسر
خسرويان
y.khosravian[at]mit.a...
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/khosravian/home.aspx
 
رضا
غضنفری
ghazanfari1359[at]gma...
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/ghazanfari/home.aspx
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه