مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
 
جمشید
آقاجانزاده
j.aghajanzadeh[at]gma...
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/jamshid/home.aspx
 
محمد
بابازاده
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/mbabazadeh/home.aspx
 
احمد
حسن پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/Hasanpour/home.aspx
 
نقی
سنایی
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/sanayi/home.aspx
 
سید قاسم
موسوی فرد
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/moosavi/home.aspx
 
الیاس
ابراهیم پور
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/ebrahimpour/home.aspx
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه