مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی گروه مکانیک
 
محمد
حاجی اميری
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/mohammad/home.aspx
 
داود
دمیری گنجی
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/domiriganji/home.aspx
 
سجاد
سلیمانی امیری
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/soleymani/home.aspx
 
طاهره
گرجی
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/taherehgorji/home.aspx
 
مفید
گرجی
gorji[at]nic.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/gorji/home.aspx
 
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه