مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی مدیریت صنعتی
 
عبدالحمید
صفایی قادیکلایی
مرتبه علمی: دانشیار
http://mit.ac.ir/ms/safaeia/home.aspx
  
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه