چارت دروس رشته ها
1 - کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی مهر 97 به بعد

با تغییرات اعمال شده از دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1397

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 12:10:5 1397/11/24
2 - کارشناسی پيوسته مهندسی پزشکی ورودی 95 به بعد

با تغییرات اعمال شده از دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 15:49:19 1396/11/10
3 - کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 13:40:5 1395/5/25
4 - کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 14:40:43 1395/4/8
5 - کارشناسی پيوسته مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

 

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 13:51:34 1395/4/8
6 - کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 13:43:47 1395/4/8
7 - کارشناسی ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران

 کارشناسی ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 13:42:43 1395/4/8
8 - کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

توضیحات :
ورودی 91 و ماقبل

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 12:42:23 1395/4/8
9 - کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

توضیحات :
ورودی 92 و مابعد

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 12:41:25 1395/4/8
10 - کارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر

 ورودی 91 به بعد

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 12:4:0 1395/4/8
11 - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

توضیحات :
ورودی 91 و 93

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 11:59:3 1395/4/8
12 - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

توضیحات :
ورودی 90 و ماقبل
ورودی 92

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 11:57:37 1395/4/8
13 - کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 11:41:5 1395/4/8
14 - کارشناسی پیوسته مهندسی برق

 کارشناسی پیوسته مهندسی برق

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 11:26:30 1395/4/8
15 - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 11:22:19 1395/4/8
16 - چارت کلیه رشته های کارشناسی ارشد

چارت کلیه رشته های کارشناسی ارشد

 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 15:22:30 1394/11/14
17 - گروه معماري

شامل مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و پيوسته در قالب يك فايل فشرده


 فایل چارت دانلود فایل چارت

 تاریخ ثبت چارت 8:28:11 19/9/1392
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه