کسب مقام علمی
کسب مقام دوم مسابقات استانی رباتیک در بخش رباتهای مسیر یاب 
تاریخ ارسال : 12:19:32 1394/6/3


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه