خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار موسسه >> اخبار گروه های آموزشی
اخبار گروه های آموزشی
گروه برق و الكترونیکگروه شهرسازیگروه صنایعگروه عمرانگروه كامپيوترگروه مرکز زبان انگلیسیگروه معارف اسلامی و دروس عمومیگروه معماریگروه مهندسی پزشکیگروه مکانیکمدیریت صنعتیمهندسی شیمی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک [گروه برق و الكترونیک]
دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک که در ترم جاری دروس پایان نامه و سمینار را با آقای دکتر گنجی اخذ نموده اند توجه نمایند که تاریخ دفاعیه آنها روز پنجشنبه مورخ 94/11/29 می باشد. این دانشجویان هر چه سریعتر جهت هماهنگیهای لازم به مدیر گروه مراجعه نمایند.
تاریخ ارسال : 12:36:10 1394/11/18
قابل توجه دانشجویان برق- الکترونیک و مهندسی پزشکی [گروه برق و الكترونیک]
با توجه به تغییر ساعت چند درس ترم آتی دانشجویان در هفته گذشته و علیرغم اطلاع رسانی، همچنان برخی از دانشجویان نسبت به اصلاح تاییدیه انتخاب واحد خود اقدام ننموده اند. 
این دسته از دانشجویان موظفند در فرصت باقیمانده  به سامانه آموزشی موسسه مراجعه و نسبت به جابجایی گروههای درسی خود جهت برطرف نمودن تداخل احتمالی اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه، مسولیت و عواقب آموزشی آن به عهده دانشجو خواهد بود.

تاریخ ارسال : 10:12:26 1394/6/18
عدم حضور مهندس نیک پور در هفته آینده [گروه برق و الكترونیک]
مهندس نیک پور از تاریخ ۳۱/۵/۹۴ تا تاریخ ۶/۶/۹۴ در موسسه حضور ندارند. دانشجویان جهت مشاوره از تاریخ ۷/۶/۹۴ مراجعه نمایند
تاریخ ارسال : 12:29:45 1394/5/28
ساعت ارائه سمینار دانشجویان ارشد الکترونیک [گروه برق و الكترونیک]
ساعت ارائه سمینار دانشجویان ارشد الکترونیک به شرح زیر می باشند . نسا تولابی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 13:30 معصومه آقابیگی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 8 رسول تاری: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 8:30 وحید جعفرزاده: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 9 رقیه زارع: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 9:30 امیرحسین بدر: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 10 سپیده عبدالهی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 10:30 امیرعلی علایی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 11 احمد عباسی گنجی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 11:30 مجید طهماسبی قصاب: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 12 امین تقی زاده: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 14 فاطمه دانش مهر: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 14:30 صادق خلیل پور امیری: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 15 هاجر قائمی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 15:30 جواد مظفرزاده مرزبالی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 16 حضور کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس سیمنار را اخذ نموده اند در تمامی جلسات الزامی است.
تاریخ ارسال : 10:38:58 12/11/1393
تاریخ ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک [گروه برق و الكترونیک]
ساعت ارائه سمینار دانشجویان ارشد الکترونیک به شرح زیر می باشند . نسا تولابی: سه شنبه 14 بهمن ساعت 15 معصومه آقابیگی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 8 رسول تاری: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 8:30 وحید جعفرزاده: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 9 رقیه زارع: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 9:30 امیرحسین بدر: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 10 سپیده عبدالهی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 10:30 امیرعلی علایی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 11 احمد عباسی گنجی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 11:30 مجید طهماسبی قصاب: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 12 امین تقی زاده: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 14 فاطمه دانش مهر: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 14:30 صادق خلیل پور امیری: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 15 هاجر قائمی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 15:30 جواد مظفرزاده مرزبالی: پنجشنبه 16 بهمن ساعت 16 حضور کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس سیمنار را اخذ نموده اند در تمامی جلسات الزامی است.
تاریخ ارسال : 11:58:47 6/11/1393
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک [گروه برق و الكترونیک]
دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک که در نیمسال جاری درس سمینار را اخذ نموده اند توجه نمایند که زمان تعیین شده ارائه سمینار 15 بهمن ماه می باشد. البته روز و ساعت دقیق ارائه سمینارها متعاقبا اعلام خواهد شد. دانشجویان محترم توجه نمایند که حضور تمامی دانشجویانی که درس سمینار را اخذ نموده اند در تمام جلسات ارائه سمینارها الزامی میباشد. در تمامی جلسات سمینار، کارشناس تحصیلات تکمیلی حضور و غیاب را به عمل خواهد و در صورت غیبت در هر یک از جلسات فوق 0.5 نمره از نمره این درس آنها کسر خواهد گردید.
تاریخ ارسال : 8:10:28 5/11/1393
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک [گروه برق و الكترونیک]

دانشجویان کارشناسی ارشد که در ترم آینده پایان نامه کارشناسی ارشد را اخذ خواهند کرد توجه نمایند مهلت تحویل فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه (پروپوزال) حداکثر تا تاریخ 30 آذر می باشد.

دانشجویان موظفند طبق فرمت موجود در سایت موسسه و دقیقا بر اساس موارد ذکر شده، فرم پروپوزال را بصورت تایپ شده تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه الکترونیک تحویل نمایند


تاریخ ارسال : 8:15:18 16/9/1393
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک (بسیار مهم) [گروه برق و الكترونیک]

دانشجویان کارشناسی ارشد که در ترم جاری درس سمینار را اخذ نموده اند توجه نمایند مهلت تحویل فرم پیشنهاد موضوع سمینار حداکثر تا تاریخ 13 آذر می باشد.

دانشجویان موظفند طبق فرمت موجود در سایت موسسه و دقیقا بر اساس موارد ذکر شده، فرم سمینار را بصورت تایپ شده تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه الکترونیک تحویل نمایند.

پس از تاریخ فوق درس سمینار حذف شده و دانشجویان موظفند در ترم آینده این درس را اخذ نمایند


تاریخ ارسال : 8:36:18 9/9/1393
قابل توجه دانشجویان الکترونیک [گروه برق و الكترونیک]
دانشجویان رشته الکترونیک که دروس مدار مجتمع خطی و منابع تغذیه را اخذ نموده اند راس ساعت 12:30 روز دوشنبه 28/7/93 به دفتر گروه الکترونیک مهندس رمضان نیا مراجعه کنند
تاریخ ارسال : 14:10:46 23/7/1393
اطلاعیه در خصوص دروس پروژه و کارآموزی دانشجویان الکترونیک و مخابرات [گروه برق و الكترونیک]

دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند توجه کنند که اساتید کارآموزی آنها تایین شده اند. این دانشجویان پس از مراجعه به سایت موسسه و اطلاع از استاد کارآموزی خود، با تهیه دفترچه کارآموزی از انتشارات و مراجعه به استاد مربوطه تا تاریخ 25/7/93 نسبت به تایین محل کارآموزی خود اقدام نمایند.

دانشجویانی که درس پروژه را اخذ نموده اند توجه نمایند که اساتید زیر  با ظرفیتهای تعیین شده برای این درس در نظر گرفته شده اند. کلیه دانشجویان موظفند با در دست داشتن فرمهای پروژه، به اساتید مورد نظر مراجعه و نسبت به تعیین موضوع پروژه اقدامات لازم را انجام دهند.

رشته

نام استاد

ظرفیت

الکترونیک

دکتر ذهابی

3 نفر

مهندس مبلغ حسینی

3 نفر

مهندس نیک پور

5 نفر

مهندس باقر رمضان نیا

4 نفر

مهندس علی ابادیان

3 نفر

مهندس غلامی

4 نفر

مهندس هاشم رمضان نیا

2 نفر

مخابرات

مهندس عباس طاهرپور

3 نفر

مهندس هاشم رمضان نیا

2 نفر

 


تاریخ ارسال : 14:25:7 19/7/1393
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه