بروز رسانی: 1395/6/15 مهندسی عمران - گرایش محیط زیست
مهندسی عمران - گرایش محیط زیست

نام رشته


مهندسی عمران (گرایش محیط زیست)


مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

-

اولین ورودی

نیمسال اول 96-95

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

-

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

 دکتر شعبان نجف پور

 
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه