بروز رسانی: 1397/07/25 گروه معماری

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

معماری

کاردانی

1384

مدیر گروه

اساتید 

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

1386

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

1388

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

1393

مدیر گروه01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه