بروز رسانی: 1393/12/25 گروه معماری

نام رشته

معماری

مقطع

کاردانی

تاریخ صدور مجوز رشته

25/05/84

اولین ورودی

نیمسال اول 85-84

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

-

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

490

 

نام رشته

مهندسی تکنولوژی معماری

مقطع

کارشناسی ناپیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

29/05/1386

اولین ورودی

نیمسال اول 87-86

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

251

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

375

نام مدیر گروه

مهندس معصومه شیران

 

 

نام رشته

مهندسی معماری

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

01/06/1388

اولین ورودی

نیمسال اول 89-88

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

221

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

53

نام مدیر گروه

مهندس معصومه شیران

 

 

نام رشته

مهندسی معماری

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

23/01/1393

اولین ورودی

نیمسال اول 94-93

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

21

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس معصومه شیران

 
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه