بروز رسانی: 1395/6/15 سیستم های انرژی - مهندسی شیمی( گرایش محیط زیست)

نام رشته

مهندسی شیمی( گرایش محیط زیست)

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

22/04/1394

اولین ورودی

نیمسال اول 95-94

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

6

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

0

نام مدیر گروه

دکتر شعبان نجف پور

 

 


 

 


 

  01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه