بروز رسانی: 1393/12/24 گروه شهرسازی

نام رشته

مهندسی شهرسازی

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

10/03/1393

اولین ورودی

نیمسال اول 94-93

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

-

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

 خانم معصومه شیران
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه