بروز رسانی: 1397/6/18 گروه شهرسازی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

مدیر گروه

اساتید 

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

139301135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه