بروز رسانی: 1396/3/23 گروه شهرسازی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

139301135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه